Reamhaisnéis do thrasnú farraige

State of Sea until 1200 Monday 28 November 2022

Dublin - Holyhead

Moderate to rough.

Rosslare - South Wales

Rough to very rough.

Cork - South Wales

Rough to very rough.

Rosslare - France

Rough to very rough.High for a time Monday morning.

Cork - France

Rough to very rough.High for a time Monday morning.

Fotheideal

Turais Mhara (Tuairisciúil) Cód WMO Airde Shuntasach Tonn (I méadair) Riocht na Mara
0 0 (0 tr) Calma
1 0 to 0.1 (0.00 – 0.33 tr) Socair
2 0.1 to 0.5 (3.9 orl – 1 tr 8orl) Réidh (Tonnáin)
3 0.5 to 1.25 (1 tr 8 orl – 4 tr 1 orl) Bog
4 1.25 to 2.5 (4 tr 1 orl – 8 tr 2 orl) Meánach
5 2.5 to 4 (8 tr 2 orl – 13 tr) Garbh
6 4 to 6 (13 tr – 20 tr) An-Gharbh
7 6 to 9 (20 tr – 30 tr) Ard
8 9 to 14 (30 tr – 46 tr) An-Ard
9 Over 14 (46 tr) Feiniméanach