Monatóireacht Chomhshaoil: Truailliú Aeir agus Báistí

Tá monatóireacht truaillithe Aeir agus Báistí ar siúl i nDairbhre ó na 1970í agus tá monatóireacht radaighníomhach ar siúl ann ó 1956. Is cuid d’Fhaire Atmaisféarach Dhomhanda WMO (WMO-GAW) agus de Chlár Monatóireachta agus Measúnachta na hEorpa (EMEP) faoi Choinbhinsiún UNECE ar Thruailliú Fad-Raoin Aeir Trasteorann í an Fhaireachlann.

Tomhais

Tugann Ráta Dáileoige Gáma  tomhas ar an méid fuinnimh a fhaigheann an cholainn ón ngámaradaíocht atá mórthimpeall. Is radaíocht ianúcháin cumraíochta í gámaradaíocht, agus dá bhrí sin tá sí guaiseach ó thaobh bitheolaíochta de. Tá an radaíocht seo ann i gcónaí agus tarlaíonn sí go nádúrtha agus táirgeann ceithre imoibriú núicléach difriúil í go príomha: comhleá, eamhnú, meath alfa agus meath gáma.

Má shroicheann ‘scamall’ radaíochta Éire, aimseoidh na brathadóirí gáma sin na leibhéil radaíochta ardaithe a bhaineann leis agus gníomhóidh sé aláram. Glanann báisteach an t-iarmhar radóin amach as an aer. Nuair a thiteann báisteach, mar sin, ba chóir go mbeadh spíce gearr sa chomhaireamh gáma de ghnáth agus tréimhse chomhairimh íseal ag teacht ina dhiaidh. Tá ár sonraí le feiceáil ag t (An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil).

Monatóireacht radaíochta Aeir Pumpáiltear méid aeir atá tomhaiste go cruinn trí scagaire a bhailíonn cáithníní. Tar éis tréimhse samplála seachtaine baintear amach na scagairí agus seoltar iad chuig an EPA. Déantar anailís saotharlainne speictreascópachta gáma air.
Má tharlaíonn leibhéil radaíochta ardaithe de bharr aon rud eile seachas sruthlú radóin, déantar anailís ar uisce na baistí le cineál agus méid na radaíochta a dhéanamh amach.

Monatóir radaíochta aeir

 

Monatóireacht radaíochta uisce báistí

Baintear úsáid as bailitheoir toirte seachtainiúil agus bailitheoir buidéil míosúil chun uisce báistí a bhailiú. Déantar anailís ar na samplaí ansin chun tiús radanúiclíd atá i láthair a dhéanamh amach.

Monatóireacht radaíochta uisce báistí