Teagmháil Linn

Ráiteas Príobháideachta

Ceanncheathrú Met Éireann

65/67 Cnoc Ghlas Naíon
Baile Átha Cliath,
D09 Y921
Éire
Uaireanta Oscailte: Dé Luain go hAoine 09:15 – 17:30 (17:15 ar an Aoine)
Teil: +353-1-8064200
R-phost: met.eireann@met.ie *
Ceist an láithreáin ghréasáin/App: digital.queries@met.ie *

Oifig na bhFiosrúchán Aeráide

Sonraí Atá Ar Fáil

Teil:     +353-1-8064260 (Climate enquiries only)

Fax:     +353-1-8064216 (checked weekly)
R-phost: enquiries@met.ie (Climate enquiries only)

Nóta Eolais: Tá soláthar réamhaisnéisí faoi réir táille a íoc

An Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta

Teil:     +353-1-8064255

Nóta Eolais: Tá soláthar réamhaisnéisí faoi réir táille a íoc

Eolas do na Meáin

R-phost: media@met.ie

Eolas do na Meáin

Tuarascálacha Dlí

Seirbhísí Met Éireann Don Earnáil Dlí

Oifigeach do Chustaiméirí

Teil: +353-1-8064200
Facs: +353-1-8064247

Oifigeach Saorála Faisnéise

 +353 (0) 1 888 2000

Saorála Faisnéise

Oifigeach Idirchaidrimh na Sonraí Oscailte

R-phost: opendata@met.ie

Seirbhísí Eitlíochta Met Éireann

Aerfort na Sionainne, Co. an Chláir, Éire

Teil: +353-61-712958
Facs: +353-61-712960

MRéadlann Dhairbhre, Met Éireann

Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí, V23 V227, Éire

Teil:     +353-66-9473460
Facs:     +353-66-9472242

Contact Us

Teagmháil Linn

*Fáiltímid roimh fhiosruithe agus roimh thuairimí cuiditheacha faoi gach gné dár seirbhísí. Déanfar iad a scaipeadh i measc na mball foirne cuí agus a luaithe is féidir é déanfaimid ár ndícheall iad a fhreagairt laistigh de thréimhse dhá sheachtain.
Má theastaíonn uait do thuairimí a chur in iúl maidir le réamhaisnéis ar leith, luaigh – ar bhealach chomh soiléir agus is féidir leat é – cá bhfuair tú an réamhaisnéis sin agus cathain a fuair tú é.
Ní fhreagrófar cumarsáid ionsaitheach nó bhagrach.
*We welcome queries and constructive comments about all aspects of our services. They will be circulated among relevant members of our staff and wherever possible we will endeavour to respond within two weeks.

If you wish to comment on a particular weather forecast, please state as clearly from what section of our website/app/on TV/radio you saw the forecast, date/ time and include links / screenshots if possible.

Abusive communications and any marketing requests will not be responded to.

Emails may be included in a Freedom of Information return but personal details will be redacted.

RTÉ Weather TV Forecast background image: Met Éireann does not have editorial control or any information on the background photo used.

Hourly forecast location / Regional forecast issues: If you are experiencing an issue regarding the default location of the hourly forecast on our homepage or Regional Forecast location, it may help to clear the cache/data, and also reset location permissions for met.ie, on your browser via your browser Settings. We have given suggested methods to do this on our first FAQ for some of the more popular web browsers. The Met Éireann app is unaffected by this issue.

Rainfall Radar: please read the Common Rainfall Radar Queries section on our FAQ page before contacting us with any such queries.
If you have any queries on how to use our website and app, please first check out our guide page. Otherwise, please include links/screenshots of the issue or query in your correspondence.

The main email address is met.eireann@met.ie. Please email Web/App Queries to digital.queries@met.ie.

Other contacts are in the dropdown below.

Contact Us Privacy Statement 

* = mandatory