Teagmháil Linn

Ráiteas Príobháideachta

Ceanncheathrú Met Éireann

65/67 Cnoc Ghlas Naíon
Baile Átha Cliath,
D09 Y921
Éire
Uaireanta Oscailte: Dé Luain go hAoine 09:15 – 17:30 (17:15 ar an Aoine)
Teil: +353-1-8064200
Facs: +353-1-8064247
R-phost: met.eireann@met.ie *
Ceist an láithreáin ghréasáin/App: digital.queries@met.ie *

Oifig na bhFiosrúchán Aeráide

Sonraí Atá Ar Fáil

Teil: +353-1-8064260

Facs: +353-1-8064216
R-phost: enquiries@met.ie

Nóta Eolais: Tá soláthar réamhaisnéisí faoi réir táille a íoc.

An Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta

Teil: +353-1-8064255
Facs: +353-1-8064275

Nóta Eolais: Tá soláthar réamhaisnéisí faoi réir táille a íoc.

Media Enquiries

Eolas Do Na Meáin

R-phost: media@met.ie (Uaireanta Oscailte: Dé Luain go hAoine 08:00 – 18:00)

forecasts@met.ie níos déanaí

Tuarascálacha Dlí

Seirbhísí Met Éireann Don Earnáil Dlí anseo

Oifigeach do Chustaiméirí

Teil: +353-1-8064200
Facs: +353-1-8064247

Oifigeach Saorála Faisnéise

+353 (0) 1 888 2000

Saorála Faisnéise

Oifigeach Idirchaidrimh na Sonraí Oscailte

R-phost: opendata@met.ie

Seirbhísí Eitlíochta Met Éireann

Aerfort na Sionainne, Co. an Chláir, Éire

Teil: +353-61-712958
Facs: +353-61-712960

Réadlann Dhairbhre, Met Éireann

Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí, V23 V227, Éire

Teil: +353-66-9473460
Facs: +353-66-9472242

Teagmháil Linn

Foirm Theagmhála
*Fáiltímid roimh fhiosruithe agus roimh thuairimí cuiditheacha faoi gach gné dár seirbhísí. Déanfar iad a scaipeadh i measc na mball foirne cuí agus a luaithe is féidir é déanfaimid ár ndícheall iad a fhreagairt laistigh de thréimhse dhá sheachtain.
Má theastaíonn uait do thuairimí a chur in iúl maidir le réamhaisnéis ar leith, luaigh – ar bhealach chomh soiléir agus is féidir leat é – cá bhfuair tú an réamhaisnéis sin agus cathain a fuair tú é.
Ní fhreagrófar cumarsáid ionsaitheach nó bhagrach.

 

Ráiteas Príobháideachta

* = mandatory