Tuarascálacha Taighde ar an Athrú Aeráide

Sraith foilseachán roghnaithe maidir le todhchaí aeráid na hÉireann arna cur le chéile ag eolaithe in Met Éireann atá ag obair i gcomhar le líonraí taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Gleeson, E., McGrath, R. & Treanor, M., eds. 2013. Aeráid na hÉireann: an bóthar romhainn. Dublin, Ireland: Met Éireann.
Available at: http://hdl.handle.net/2262/71304

McGrath, R. et al., 2008. Éire i ndomhan níos teo?: Tuar eolaíoch ar aeráid na hÉireann san aonú haois is fiche, Baile Átha Cliath, Dublin: Met Éireann.
Available at: http://hdl.handle.net/2262/19699

McGrath, R. et al., 2005. c4i Cuibhreannas Athrú Aeráide Pobail na hÉireann 2004 Tuarascáil Bhliantúil, Baile Átha Cliath, Éire., Dublin, Ireland.
Available at: http://edepositireland.ie/handle/2262/71290