Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Cad a thomhasimid

Céard iad seirbhísí aeráide?

Tá seirbhísí aeráide, a chuireann Met Éireann ar fáil, dírithe ar shonraí ar ardcháilíocht (sonraí breathnóireachta, sonraí eangaithe, anailís eolaíoch, etc) agus táirgí a tháirgeadh agus a sholáthar go tráthúil do chinneadóiri. Chun tacú le sochaí na hÉireann i gcoitinne agus chun éascaíocht a dhéanamh ar fhorbairt agus ar mheasúnú straitéisí oiriúnaithe agus maolaithe d’Éirinn.

An rud a dhéanaimid

Tá sé mar thasc ag Met Éireann mar Sheirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta na hÉireann monatóireacht agus anailís agus tuar a thabhairt ar aimsir agus ar aeráid na hÉireann.

You are here: