NFCS

An Creat Náisiúnta um Sheirbhísí Aeráide (NFCS)

Comhordaítear tríd an gCreat Náisiúnta um Sheirbhísí Aeráide (CNSA) comhoibriú idir soláthraithe faisnéise aeráide agus úsáideoirí chun cruthú seirbhísí aeráide faoi cheannas úsáideoirí a éascú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo: Maidir leis an CNSA

 

Féach ar an bhfíseán míniúcháin thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoin NFCS:

 

Cad a dhéanann an NFCS?

Feidhmíonn an NFCS chun seirbhísí aeráide agus gníomhaíochtaí faisnéise aeráide a nascadh le chéile, chun malartú eolais agus faisnéise a chur chun cinn agus a éascú ar fud an phobail, agus chun an fhaisnéis is láidre agus an dul chun cinn eolaíochta atá ag teacht chun cinn a bhaint amach chun tacú le hÉirinn atá níos athléimní ó thaobh na haeráide de. Feidhmíonn an NFCS chun an fhaisnéis atá ann cheana féin a chur chun cinn (Cosúil le tionscadal TRANSLATE) chomh maith le gach faisnéis aeráide ábhartha a chur in iúl d’earnálacha agus d’úsáideoirí.

 

Cad iad seirbhísí Aeráide?

A Is éard is Seirbhís Aeráide ann ná faisnéis aeráide a sholáthar chun cabhrú le cinnteoireacht atá cliste ó thaobh aeráide de. Ní mór don tseirbhís freagairt do riachtanais úsáideoirí agus ní mór di a bheith bunaithe ar fhaisnéis agus ar shaineolas atá inchreidte go heolaíoch. Tá seirbhís aeráide is éifeachtaí nuair a bhíonn comhoibriú idir úsáideoirí agus soláthraithe faisnéise agus saineolais aeráide.

 

Climate services exist across time ranging from short term warnings to climate projections that span decades and centuries. The infographic below illustrates the relationship between time and planning for climate services.

 

Find out more about Climate Services.

 

National Framework for Climate Services Workshop

The NFCS workshop was held on the 20th and 21st February 2024 in the Hilton Kilmainham, Dublin. The two-day, in-person workshop was attended by a wide range of stakeholders including both producers (Day 1) and users (Day 2) of climate services. The workshop report identifies the key findings over the two day event and concludes with a number of recommendations for the NFCS moving forward. Click on the link below to see the report:

 

National Framework for Climate services in practice: Case studies:

 

 

Following stakeholder feedback, the NFCS has set up a national climate services helpdesk with a dedicated email address: nfcs@met.ie