Mission Statement

Met Éireann staff outside our Headquarters in Glasnevin, Dublin during the visit of WMO’s Secretary General Prof. Petteri Taalas on 25th February 2020. Pictured front row L-R is Eoin Moran, Director Met Éireann; Prof. Petteri Taalas and Dr. Sarah O’Reilly, Assistant Director Met Éireann.

Fís

Ag Ullmhú Éireann don Aimsir agus don Aeráid

Spriocanna

  • Tacú níos fearr i gcás teagmhais aimsire le cinnteoireacht atá bunaithe ar thionchar
  • Seirbhísí faisnéise aeráide a sholáthar a chuirfidh sábháilteacht an phobail chun cinn agus a thacóidh le teacht aniar geilleagrach agus comhshaoil
  • Seirbhís náisiúnta tuair tuilte ar ardchaighdeán a chur ar fáil
  • Leanúint de ghlór éifeachtach údarásach a sholáthar maidir le meitéareolaíocht in Éirinn
  • Sainfhórsa oibre proifisiúnta a chothabháil, agus tacú leis
  • Bheith mar cheannaire ar bhonneagar meitéareolaíochta comhaimseartha comhtháite agus tacú le timpeallacht fiontraíochta le haghaidh seirbhísí aimsire agus aeráide