Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Mission Statement

Met Éireann staff photograph
Chun aimsir agus aeráid Éireann a mhonatórú, a anailísiú agus a thuar, agus chun réimse faisnéise meitéareolaíochta agus eolais ábhartha ardchaighdeáin a chur ar fáil.

Fís

Ag Ullmhú Éireann don Aimsir agus don Aeráid

Spriocanna

  • Tacú níos fearr i gcás teagmhais aimsire le cinnteoireacht atá bunaithe ar thionchar
  • Seirbhísí faisnéise aeráide a sholáthar a chuirfidh sábháilteacht an phobail chun cinn agus a thacóidh le teacht aniar geilleagrach agus comhshaoil
  • Seirbhís náisiúnta tuair tuilte ar ardchaighdeán a chur ar fáil
  • Leanúint de ghlór éifeachtach údarásach a sholáthar maidir le meitéareolaíocht in Éirinn
  • Sainfhórsa oibre proifisiúnta a chothabháil, agus tacú leis
  • Bheith mar cheannaire ar bhonneagar meitéareolaíochta comhaimseartha comhtháite agus tacú le timpeallacht fiontraíochta le haghaidh seirbhísí aimsire agus aeráide

You are here: