Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Mission Statement

Met Éireann staff outside our Headquarters in Glasnevin, Dublin during the visit of WMO’s Secretary General Prof. Petteri Taalas on 25th February 2020. Pictured front row L-R is Eoin Moran, Director Met Éireann; Prof. Petteri Taalas and Dr. Sarah O’Reilly, Assistant Director Met Éireann.

Fís

Ag Ullmhú Éireann don Aimsir agus don Aeráid

Spriocanna

  • Tacú níos fearr i gcás teagmhais aimsire le cinnteoireacht atá bunaithe ar thionchar
  • Seirbhísí faisnéise aeráide a sholáthar a chuirfidh sábháilteacht an phobail chun cinn agus a thacóidh le teacht aniar geilleagrach agus comhshaoil
  • Seirbhís náisiúnta tuair tuilte ar ardchaighdeán a chur ar fáil
  • Leanúint de ghlór éifeachtach údarásach a sholáthar maidir le meitéareolaíocht in Éirinn
  • Sainfhórsa oibre proifisiúnta a chothabháil, agus tacú leis
  • Bheith mar cheannaire ar bhonneagar meitéareolaíochta comhaimseartha comhtháite agus tacú le timpeallacht fiontraíochta le haghaidh seirbhísí aimsire agus aeráide

You are here: