Aeráid Teochta na hÉireann

Is príomh-tháscaire ar athruithe ar an aeráid é an teocht agus tá tomhais agus anailís riachtanach chun tionchair athrú aeráide a mheas. Ní féidir áibhéil a dhéanamh faoi luach breathnóireachta ardcháilíochta do na pobail eolaíochta meitéareolaíochta agus clíomeolaíochta. Tá luach ar leith ar bhreathnóireachta stairiúla mar nach féidir breathnóireacht atá tógtha cheana a thógáil arís agus mura dtógtar breathnóireachta ní bheidh aon bhealach díreach againn le fios a bheith againn cén chaoi a raibh an aimsir agus an aeráid san am atá caite.

Tá taifead déanta ag Met Éireann ar bheagnach 9.5 milliún tomhas teochta uaire aonair idir 1939 agus 2017 agus tá siad stóráilte acu sa Bhunachar Sonraí Náisiúnta Aeráide. Tugtar anailís chun críche ón tacar sonraí breathnóireachta seo agus ó chinn eile chun mionsonraí a thabhairt ar Aeráid Bháistí na hÉireann.

Braitear an tionchar maolaithe atá ag an Atlantach ar theochtaí ar fud na hÉireann. Mar sin ní bhíonn an teochtraon foircneach céanna ag an tír is a bhíonn ag tíortha na mór-roinne i gcaitheamh na bliana, le geimhrí réasúnta boga agus samhraí fionnuara.