Giuirléidí

Giuirléidí Shuíomh Gréasáin Met Éireann

Cuirtear na giuirléidí seo a leanas ar fáil chun ligeann duit eolas aimsire oifigiúil ó Met Éireann a áireamh ar do shuíomh gréasáin féin. Chun na giuirléidí seo a chur ar do shuíomh gréasáin féin, níl le déanamh ach an cód a chóipeáil agus a ghreamú le gach giuirléid ar do shuíomh gréasán féin.

Giuirléidí Faisnéisí Áitiúla

Tá dhá rogha ar fáil:

mar shampla

mar shampla

 

https://www.met.ie/widgets/observations/ tugann sé seo rogha don úsáideoir leagan comhdhlúite de na faisnéisí reatha ónár stáisiúin aimsire a roghnú ó roghchlár anuas.

Déan an cód a chóipeáil agus a ghreamú lena úsáid ar do shuíomh gréasáin

<iframe style=”border: 0px #ccc solid;” src=”https://www.met.ie/widgets/observations/” name=”MEWarning” width=”225″ height=”170″ frameborder=”0″ marginwidth=”0px” marginheight=”0px” scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Mar shampla - Giuirléidí An Cabhán

Mar shampla – Giuirléidí An Cabhán

https://www.met.ie/ga/widgets/county/an-cabhán is giuirléid bhuan maidir le contae é seo ar a bhfuil leagan comhdhlúite de na faisnéisí reatha i ndáil le gach contae i bPoblacht na hÉireann. Seo sampla le haghaidh An Cabhán, níl le déanamh ach ainm an chontae a athrú ag an deireadh de réir mar is gá. Samplaí eile: https://www.met.ie/ga/widgets/county/cill-chainnigh,  https://www.met.ie/ga/widgets/county/dún-na-ngall, https://www.met.ie/ga/widgets/county/maigh-eo

 

Déan an cód a chóipeáil agus a ghreamú lena úsáid ar do shuíomh gréasáin

<iframe style=”border: 0px #ccc solid;” src=”https://www.met.ie/ga/widgets/county/xxx” name=”MEWarning” width=”225″ height=”170″ frameborder=”0″ marginwidth=”0px” marginheight=”0px” scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”><span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span></iframe>

Cuir ainm iomlán an chontae in áit xxx

Léireoidh gach ceann de na giuirléidí na faisnéisí aimsire is déanaí le haghaidh do chontae roghnaithe.

Tagann úsáid na ngiuirléidí seo faoi réir Cheadúnas Sannta Creative Commons.

  • Coinníonn Met Éireann Cearta Maoine Intleachtúla agus cóipcheart i ndáil lenár sonraí.
  • Caithfidh aitheantas a thabhairt do Met Éireann mar fhoinse.
  • Ní glacann Met Éireann le dliteanas ar bith as earráid nó easnamh ar bith sna sonraí, in infhaighteacht na sonraí, nó as aon caillteanas nó damáiste a eascraíonn as a n-úsáid.
  • Tuilleadh sonraí anseo.

Giuirléid um Rabhaidh Aimsire

Léiríonn an ghiuirléid seo rabhaidh aimsire dathchódaithe bailí le haghaidh Éirinn. Má chliceálann úsáideoir ar a c(h)ontae cuirtear ar aghaidh é/í chuig leathanach rabhaidh maidir leis an gcontae áirithe sin ar met.ie. Mínítear an córas rabhaidh anseo.

 

Copy and paste the code below to use on your website

<iframe style=”border: 1px #ccc solid;” src=”https://www.met.ie/widgets/national” name=”MEWarning” width=”300″ height=”425″ frameborder=”1″ marginwidth=”0px” marginheight=”0px” scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Meastar gur sonraí oscailte í an tseirbhís seo.

  • Coinníonn Met Éireann Cearta Maoine Intleachtúla agus cóipcheart i ndáil lenár sonraí.
  • Caithfidh Met Éireann aitheantas a thabhairt don fhoinse.
  • Ní glacann Met Éireann le dliteanas ar bith as earráid nó easnamh ar bith sna sonraí, in infhaighteacht na sonraí, nó as aon caillteanas nó damáiste a eascraíonn as a n-úsáid.
  • Tá cead agat an t-ábhar a chóipeáil agus a athscaipeadh i meán nó i bhformáid ar bith ar chúis ar bith, fiú ar chúiseanna tráchtála.
  • Tá cead agat an t-ábhar a oiriúnú – a athmheascadh, a athrú ó bhonn nó cur leis. Ní féidir, áfach, aon athrú ná mionathrú ábharach a dhéanamh. Caithfear Rabhaidh Aimsire a choinneáil cothrom le dáta agus ní mór rabhaidh atá imithe in éag a bhaint amach. Níl cead athrú ábharach a dhéanamh do na tréithe rabhaidh seo a leanas: Am eisithe, rochtana nó éaga; Limistéar geografach; Cur Síos; Déine; Cinnteacht; Teagmhas; Ceannlíne
  • Sonraí iomlána maidir le ceadúnas ar fáil anseo