Athrú Aeráide

Obair Met Éireann ar Athrú Aeráide

Sa tsraith seo de thrí fhíseán ghearra, tugaimid breac-chuntas ar obair Met Éireann maidir lenár dtimpeallacht reatha agus reatha a thomhas, chomh maith lenár ról chun cuidiú le haeráid na hÉireann sa todhchaí a thuar. Cuirimid béim ar an gcomhar atá riachtanach ar leibhéal Náisiúnta, Eorpach agus Domhanda maidir le heolaíocht aeráide. Agus a fhios againn cé mhéid is dóigh a n-athróidh ár n-aeráid, déanaimid scrúdú ar an gcaoi a gcuidíonn an t-eolas seo le hÉirinn cinntí tábhachtacha a dhéanamh anois.

Físeán 1:

Cén ról atá ag Met Éireann maidir le cuidiú le hÉirinn a ullmhú níos aeráide?

Físeán 2:

Cén chaoi a bhfuil a fhios againn go bhfuil aeráid na hÉireann ag athrú?

Ar mhaith leat cabhrú le monatóireacht a dhéanamh ar aeráid na hÉireann agus cur le hathrú aeráide a thomhas?

Físeán 3:

Cén chuma a bheidh ar aeráid na hÉireann sa todhchaí, agus trí seo a fháil amach conas a chuidíonn sé seo linn anois?

 

Baineann athrú aeráide le hathruithe fadtéarmacha i bpatrún aimsire an domhain nó le meán teocht. Cruthaíonn idirghníomhaíochta idir an t-atmaisféar, na haigéin, oighearchlúideacha, mórchríocha agus fásra an córas aeráide. Is féidir le hathruithe san aeráid teacht chun cinn go nádúrtha ó thimthrialta fadtéarmacha i bhfithis an domhain. Is sampla eile d’éagsúlachtaí nádúrtha iad imeachtaí El Niño/La Niña, trína dtagann athruithe ar theocht a sheasann ar feadh roinnt blianta de bharr idirghníomhaíochta idir na haigéin agus an t-atmaisféar. Tá ardú tagtha ar an meánteocht domhanda ó lár na naoú haoise déag ní thugann cúiseanna nádúrtha amháin míniú ar an ráta athraithe le blianta gairide. Léirítear é sin trí mhúnlaí ríomhaire sofaisticiúla de chóras aeráide an domhain, ar a dtugtar múnlaí córais domhanda, a rith, agus ní dhéanann siad sin macasamhail ach d’arduithe a fheictear ar theocht nuair a chuirtear iarmhairtí gáis cheaptha teasa agus aerasóil san áireamh [1].

Léamh, Naisc agus Tagairtí Breise

  1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013: available at https://www.ipcc.ch/
  2. Nolan, P. 2015. EPA Report: Ensemble of Regional Climate Model Projections for Ireland. EPA climate change research report no. 159. EPA: Wexford.
  3. O’Sullivan, J., Sweeney, C., Nolan, P. and Gleeson, E., 2015. A high-resolution, multi-model analysis of Irish temperatures for the mid-21st century. International Journal of Climatology. doi: 10.1002/joc.4419.
  4. Gleeson, E., McGrath, R. & M, Treanor, eds. 2013. Ireland’s climate: the road ahead. Dublin, Ireland: Met Éireann [Online].
  5. Nolan, P., O’Sullivan, J., & McGrath, R. (2017). Impacts of climate change on mid‐twenty‐first‐century rainfall in Ireland: a high‐resolution regional climate model ensemble approach. International Journal of Climatology.
  6. Dwyer N. 2012. The Status of Ireland’s Climate, 2012. Dwyer N (ed). CCRP Report No. 26. EPA, Wexford, Ireland.
  7. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) available at http://newsroom.unfccc.int/.
  8. Global Climate Observing System (GCOS) available at http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php.
  9. Caffarra, A., F. Zottele, E. Gleeson, and A. Donnelly. “Spatial Heterogeneity in the Timing of Birch Budburst in Response to Future Climate Warming in Ireland.” International Journal of Biometeorology 58, no. 4 (September 15, 2014): 509–19. doi: 10.1007/s00484-013-0720-5.
  10. McCarthy, G., E. Gleeson, and S. Walsh. “The Influence of Ocean Variations on the Climate of Ireland.” Weather 70, no. 8 (2015): 242–245. doi: 10.1002/wea.2543.