Grian

Grian agus Radaíocht na Gréine

Bíonn idir 1100 agus 1600 uair ghréine in Éirinn gach bliain de ghnáth. Is iad na míonna is grianmhaire ná Bealtaine agus Meitheamh. Le linn na míonna seo, is é an mheántréimhse ghréine in aghaidh an lae ná idir 5 agus 6.5 uair i bhformhór na tíre. Bíonn an ghrian is mó i bhfoirceann an taobh thoir theas, meántréimhse de idir 3 1/4 agus 3 3/4 uair ghréine in aghaidh an lae. Ba é samhradh 1887 an samhradh ba ghrianmhaire sa chéad bliain ó 1881 go 1980, de réir tomhais a rinneadh i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath. Ba é samhradh 1980, níos déanaí, an ceann ba smúránta.

Mean 1981 - 2010 Annual Sunshine hours

Mean 1981 – 2010 Annual Sunshine hours

Baineann an treocht seo sna réigiúin ar an gcósta, ina dtaifeadtar grian níos gile ná mar a thaifeadtar sna ceantair intíre, le forbairt chomhiomprach na scamall thar an talamh. Forbraítear na scamaill seo go laethúil mar thoradh ar shruthanna aeir ingearacha ar cúis leo téamh teirmeach na talún. Bíonn luacha ísle de ghrian gheal sna ceantair ardtalún freisin toisc go mbíonn scamallacht níos mó iontu go háirithe ar fhánaí ar aghaidh na ngnáthghaoithe.

Baineann na héagsúlachtaí is tábhachtaí de ghrian gheal laethúil le hathruithe séasúir ag freagairt d’athruithe ar airde na gréine. Tá meánmhéid na gréine gile laethúla ag Ros Láir beagnach 1.9 uair sa gheimhreadh, 5.3 uair san earrach agus 6.1 uair sa samhradh.

Variation of seasonal sunshine hours

Variation of seasonal sunshine hours