Seirbhísí Tráchtála

Praghasliosta do Sheirbhísí Réamhaisnéise agus Sonraí Tráchtála

Déanann Met Éireann dianiarracht chun seirbhísí breise a chur ar fáil ar an mbonn costais a fháil ar ais nuair is féidir é.

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le: customer.liaison@met.ie, Fón: +353-1-8064244

Tá Formhuirear 23% CBL ag gabháil le gach táille

Réamhaisnéisí Ginearálta – réamhaisnéis scríofa aonuaire trí facs nó r-phost:

Réamhaisnéis ghinearálta ar talamh    €39
Réamhaisnéis Mara €61

Seirbhís Sainchomhairleoireachta Teileafóin (TCS)

Cuireann Seirbhís Sainchomhairleoireachta Teileafóin (TCS) Met Éireann ar chumas chustaiméirí rochtain teileafóin díreach a bheith acu ar an Réamhaisnéiseoir atá ar Dualgas (timpeall an chloig, 365 lá sa bhliain) i nGlas Naíon. Is iontach an deis é seo dóibh siúd a mbeadh fíor-thábhacht lena gcuid gníomhaíochta ar laethanta áirithe ach nach mbeadh ar laethanta eile maidir leis an aimsir de.

Bheadh talmhaíocht, tógáil, scannánaíocht, caitheamh aimsire, imeachtaí mara, iompar agus spórt ar chuid de na réimsí a mbeadh leas tráchtála acu as tairbhí ón fhaisnéis is déanaí ar, mar shampla: Clúdach scamaill, Ceo, Sioc, Báisteach, Sneachta, Gaotha láidre nó Stoirmeacha toirní.

Táillí: díoltar iad go hiondúil i mbloic 10 nglao

Comhairliúchán amháin €48
Bloc amháin(10 nglao) €183
2 bhloc (20 glao) €333
3 bhloc (30 glao) €483

Seirbhísí Rabhaidh

Ionchuimsiú ar liosta rabhaidh ginearálta (10 glaonna) €33

Rabhaidh Saincheaptha

Rabhaidh a tugadh do chustaiméirí trí rphost nuair a cheaptar go sárófar na critéir atá ann do shonraíocht an chustaiméara.

Táille Bliantúil €1,113
Míosúil: €123

Méiteaghraim Saincheaptha agus Réamhaisnéis Aimsire Uimhriúil (NWP) Aschur Múnla Díreach

Is é an praghas ná suim na Sonraí, an Leagan Amach, Cothabháil agus táillí ar Athrú Sceidil mar atá imlínithe thíos:

HARMONIE nó HIRLAM Gan Táille
Méiteaghraim bunaithe ar ECMWF Gan Táille
Aschur múnla díreach ECMWF: Déan tagairt do láithreán gréasáin ECMWF i gcomhair mionsonraí
Leagan Amach: €455
Táille cothabhála bliantúil €228
Athruithe Sceidil €228

Il-láithreacha: Táillí bunaithe ar na rátaí atá ar taispeáint thíos

 

Gach éileamh eile ag na rátaí a leanas

Rátaí uaire:

Oifigeach Meitéareolaíochta: €55
Oifigeach Meitéareolaíochta Sinsearach: €65
Príomhoifigeach Meitéareolaíochta / Meitéareolaí: €90
Meitéareolaí Sinsearach: €110

Rátaí laethúla

Oifigeach Meitéareolaíochta: €385
Oifigeach Meitéareolaíochta Sinsearach: €455
Príomhoifigeach Meitéareolaíochta / Meitéareolaí: €630
Meitéareolaí Sinsearach: €770