Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Teagmháil Linn

Privacy Policy

Ceanncheathrú Met Éireann

65/67 Cnoc Ghlas Naíon,
Baile Átha Cliath,
D09 Y921,
Éire
Uaireanta Oscailte: 09:15 – 17:30 (17:15 ar an Aoine)
Teil: +353-1-8064200
Facs: +353-1-8064247
R-phost: met.eireann@met.ie *
Ceist an láithreáin ghréasáin/App: digital.queries@met.ie *

An Rannóg Réamhaisnéise Ginearálta

Teil:     +353-1-8064255
Facs:     +353-1-8064275

Nóta Eolais: Tá soláthar réamhaisnéisí faoi réir táille a íoc.

Oifig na bhFiosrúchán Aeráide

Teil:     +353-1-8064260
Facs:     +353-1-8064216

Nóta Eolais:Tá soláthar réamhaisnéisí faoi réir táille a íoc.

Customer Liaison Officer

Teil: +353-1-8064244
Facs: +353-1-8064247

Oifigeach Saorála Faisnéise

Teil: LoCall 1890 20 20 21 or +353 (0) 1 888 2000

Saoráil Faisnéise

Tuarascálacha Dlí

Seirbhísí Met Éireann Don Earnáil Dlí anseo

Seirbhísí Eitlíochta Met Éireann

Aerfort na Sionainne, Co. an Chláir, Éire
Teil: +353-61-712958
Facs: +353-61-712960

Réadlann Dhairbhre, Met Éireann

Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí, V23 V227, Éire

Teil:     +353-66-9473460
Facs:     +353-66-9472242

Foirm Theagmhála

*Fáiltímid roimh fhiosruithe agus roimh thuairimí cuiditheacha faoi gach gné dár seirbhísí. Déanfar iad a scaipeadh i measc na mball foirne cuí agus a luaithe is féidir é déanfaimid ár ndícheall iad a fhreagairt laistigh de thréimhse dhá sheachtain.

Má theastaíonn uait do thuairimí a chur in iúl maidir le réamhaisnéis ar leith, luaigh – ar bhealach chomh soiléir agus is féidir leat é – cá bhfuair tú an réamhaisnéis sin agus cathain a fuair tú é.

Ní fhreagrófar cumarsáid ionsaitheach nó bhagrach.

Emails may be included in a Freedom of Information return but personal details will be redacted.

If you have any queries on how to use our new website and app, please first check out our guide page here

The main email address is met.eireann@met.ie. Please email Web/App Queries to digital.queries@met.ie.

Other contacts are in the dropdown below

You are here: