Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Feineolaíocht

Tá breathnóireachta feineolaíocha ar na táscairí is íogairí ar thionchair aeráide. Bíonn gach speiceas in ár ngairdín ach amháin bheith faoi dhuilliúr níos luaithe ná mar a bhí i 1970. Bunaíodh an Gairdín Idirnáisiúnta Feineolaíoch ag Faireachlann Dhairbhre i 1964 mar chuid de líonra de ghairdíní mar sin ar fud na hEorpa.

Eolaíocht Feineolaíochta

Is é atá i Feineolaíocht ná staidéar ar imeachtaí saolré thréimhsiúil phlandaí agus ainmhithe agus an bealach a bhfuil tionchar ag éagsúlachtaí séasúracha agus idirbhliantúil in aeráid orthu, chomh maith le cúinsí gnáthóg (ar nós airde).

Is ar dhátaí a mBíonn an chéad tarlú ar imeachtaí bitheolaíochta ina gcúrsa bliantúil is mó a bhíonn aird ag feineolaíocht. Ar na samplaí tá an dáta a dtagann duilleoga agus bláthanna amach don chéad uair, an chéad eitilt ag féileacáin agus an chéad amharc ar éin imirce, an dáta a dtagann dath ar dhuilleoga agus a dtiteann siad de chrainn dhuillsilteacha, an dáta a mbeireann éin uibheacha etc.

Feineolaíocht agus athrú aeráide Ós rud é go bhfuil go leor tarluinte mar sin an-leochaileach maidir le héagsúlachtaí beaga san aeráid, go háirithe sa teocht, bheadh taifid feineolaiocha ina n-ionadaithe úsáideacha i dtaobh teochta i gclíomeolaiocht stairiúil, go háirithe maidir le staidéar ar athrú aeráide agus téamh domhanda.

 

Duilliúr Fagus Sylvatica Har laistigh den bhliain 2011

You are here: