Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Ainmneacha Stoirme

Tá Met Éireann agus Oifig Meitéareolaíochta na Ríochta Aontaithe, in éineacht lena gcomhpháirtí nua um stoirmeacha a ainmniú KNMI (Seirbhís Náisiúnta Aimsire Ollannach), tar éis an liosta ainmneach don séasúr stoirme 2019-20 a chur i láthair.

Tugtha isteach ar dtús in 2015 ag Met Éireann agus Oifig Meitéareolaíochta na Ríochta Aontaithe, tá an feachtas um stoirmeacha a ainmniú tar éis cabhrú chun feasacht a chothú maidir leis an mbagairt agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith le haimsir fhoirceanach in Éirinn agus sa Bhreatain sula dtagann sí Agus an feachtas ina chúigiú bliain anois, tá Institiúid Ríoga Meitéareolaíochta na hÍsiltíre (KNMI)tar éis teacht le chéile le Met Éireann agus Oifig Meitéareolaíochta na Ríochta Aontaithe.

Ainmníonn Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta stoirm nuair a bhíonn gaotha ag an leibhéal Oráiste nó Dearg a rachaidh i bhfeidhm ar réimse mór thalamh á dtuar. Féadfaidh séideáin tarlú ag an leibhéal Oráiste nó Dearg in áiteanna oscailte gan ainm a thabhairt ar an stoirm.

Nuair a ainmníonn Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíoch domhanda stoirm ar bith, coinnítear an t-ainm sin má bhogann an stoirm isteach in uisce na hÉireann. Mar shampla: Is é an tIonad Spéirlinge Náisiúnta (SAM) a d’ainmnigh Ophelia agus IPMA (an Phortaingéil) a d’ainmnigh Emma.

Le linn an tsamhraidh, fuair Met Éireann agus Oifig Meitéareolaíochta na Ríochta Aontaithe na mílte molta ón bpobal i ndiaidh glaoch a chur amach ag lorg smaointe le haghaidh ainmneacha stoirmeacha amach anseo. Tháinig na trí sheirbhís náisiúnta le chéile chun na hainmneacha molta a chur le chéile agus cuid de na hainmneacha is coitianta a roghnú, mar aon le hainmneacha a léiríonn éagsúlacht na dtrí náisiún.

https://www.met.ie/warnings

Tá Evelyn Cusack ina Ceannasaí Réamhaisnéise ag Met Éireann agus is Cathaoirleach an Ghrúpa Eorpach um Stoirmeacha a Ainmniú í freisin:

‘Nuair a dhéanann na Seirbhísí Náisiúnta Meitéareolaíoch stoirmeacha a ainmniú, chomh maith le dathchódú a dhéanamh ar rabhaidh aimsire, tugtar teachtaireacht shoiléir údarásach agus chomhsheasmhach agus spreagann sé daoine dul i mbun gnímh chun iad féin agus a maoin a chosaint ó bhaol.’

Lean Evelyn uirthi: “Tá ríméad orainn de bharr na bhfreagairtí ar fad a tugadh ar ár nglao poiblí chun ainmneacha stoirmeacha a fháil. Ná bíodh díomá ort mura roghnaíodh d’ainm mar beidh seans eile agat an bhliain seo chugainn.’

Gerard van der Steenhoven, Stiurthóir Ginearálta Institiúid Ríoga Meitéareolaíochta na hÍsiltíre (KNMI):

“Táimid ag súil lenár gcaidreamh oibre le hOifig Meitéareolaíochta na Ríochta Aontaithe agus Met Éireann a threisiú i ndáil le réamhaisnéisiú stoirmeacha. Ós rud é nach gcloíonn stoirmeacha le teorainneacha náisiúnta, déanann sé go leor céille ainmneacha coitianta a thabhairt dá leithéid de theagmhais fhoirceanacha aimsire. Agus go leor daoine ag taisteal – cuid díobh ar bhonn laethúil – idir ár dtíortha, bíonn sé níos éasca ar dhaoine tuiscint a bheith acu ar na guaiseacha a thagann le córas mór stoirme má úsáidtear ainmneacha coitianta. Dúinne i KNMI, is mór an onóir agus buntáiste dúinn obair a dhéanamh – as seo amach – i ndlúthchomhar lenár gcomhghleacaithe as Éirinn agus as an Ríocht Aontaithe sna cumarsáid maidir le stoirmeacha.”

Eoin Moran, Stiúrthóir Met Éireann:

“Is cúis áthais do Met Éireann comhoibriú a dhéanamh lenár gcomhghleacaithe in Oifig Meitéareolaíochta na Ríochta Aontaithe agus KNMI sa tionscnamh seo um stoirmeacha a ainmniú.”

Dúirt Derrick Ryall, Comhstiúrthóir na Seirbhíse Aimsire Poiblí ag an Oifig Meitéareolaíochta:

“Chomh maith le rabhaidh Met Éireann, tá sé cruthaithe go ndéanann an scéim um stoirmeacha a ainmniú feasacht a chothú ar aimsir dhéine sa Ríocht Aontaithe, rud a thugann teachtaireacht chomhsheasmhach don phobal agus, an rud is tábhachtaí, a chabhraíonn leo cinntí níos fearr a dhéanamh chun iad féin a choinneáil slán sábháilte.”

 

You are here: