Skip to main content

Wednesday 23rd May 2018

Latest Weather Reports on 23-May-2018 FOR 09:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed(Kts) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry E 04 - 12 82 0.0 1025
Ballyhaise E 07 Fair 12 83 0.0 1026
Belmullet S 03 Fair 14 82 0.0 1025
Casement E 08 Mist 11 91 0.0 1026
Claremorris E 03 - 13 81 0.0 1025
Cork E 05 Fair 15 76 0.0 1024
Dublin E 10 Mist 12 85 0.0 1026
Dunsany E 10 - 12 85 0.0 1026
Finner E 07 Fair 13 79 0.0 1026
Gurteen NE 02 Fair 13 83 0.0 1025
Johnstown Castle NE 08 Fair 14 79 0.0 1025
Knock SE 09 Fair 12 84 0.0 1025
Mace Head E 09 Fair 14 76 0.0 1025
Malin Head E 07 Fair 12 84 0.0 1026
Markree Castle - - - 14 79 0.0 1025
Moore Park W 04 - 12 86 0.0 1025
Mt Dillon E 06 - 14 79 0.0 1025
Mullingar E 07 Mist 10 94 0.0 1026
Newport Mayo SE 05 - 14 75 0.0 1025
Oak Park NW 04 Recent Fog 10 95 0.0 1025
Phoenix Park - - - 13 76 0.0 1026
Roche's Point NW 03 Fair 12 86 0.0 1024
Shannon SE 03 Fair 12 80 0.0 1025
Sherkin Island NE 05 Fair 14 79 0.0 1024
Valentia N 02 Fair 14 68 0.0 1024

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is ionann (A) agus stáisiún lánaimseartha uathoibríoch (gan foireann).
  • Is ionann (P) agus stáisiún páirtaimseartha uathoibríoch sa tráthnóna/san oíche.
  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.

You are here: