Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Wednesday 15th July 2020

Latest Weather Reports on 15-Jul-2020 FOR 00:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 05 (9) - (-) Recent Rain 13 88 0.2 1018
Ballyhaise W 05 (9) - (-) Rain shower 12 95 0.5 1016
Belmullet W 10 (19) - (-) Mist 13 92 0.0 1018
Casement W 11 (20) - (-) Light Drizzle 13 94 0.0 1017
Claremorris W 09 (17) - (-) - 12 94 0.0 1018
Cork NW 14 (26) - (-) Cloudy 13 83 0.0 1020
Dublin W 09 (17) - (-) Recent Rain 13 94 0.01 1017
Dunsany W 08 (15) - (-) - 13 95 0.1 1017
Finner W 15 (28) - (-) Recent Rain 13 95 0.3 1016
Gurteen W 10 (19) - (-) Recent Drizzle 13 92 0.01 1018
Johnstown Castle W 03 (6) - (-) Light Drizzle 14 84 0.01 1018
Knock W 06 (11) - (-) - 11 99 0.0 1018
Mace Head W 19 (35) - (-) Cloudy 13 90 0.0 1019
Malin Head W 15 (28) - (-) Recent Rain 12 97 0.6 1014
Markree Castle - - (-) - (-) - 12 94 0.1 1017
Moore Park W 12 (22) - (-) - 14 83 0.0 1019
Mt Dillon W 04 (7) - (-) - 13 95 0.1 1017
Mullingar W 05 (9) - (-) Recent Rain 12 95 0.4 1017
Newport Mayo W 16 (30) - (-) - 12 95 0.0 1018
Oak Park W 09 (17) - (-) Recent Rain 13 89 0.2 1018
Phoenix Park - - (-) - (-) - 13 94 0.0 1017
Roche's Point NW 08 (15) - (-) Cloudy 14 83 0.0 1020
Shannon W 12 (22) - (-) Light Drizzle 13 92 0.01 1020
Sherkin Island W 15 (28) - (-) Fair 13 88 0.0 1021
Valentia NW 10 (19) - (-) Recent Drizzle 14 90 0.01 1022

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.

You are here: