Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Tuesday 19th October 2021

Latest Weather Reports on 19-Oct-2021 FOR 04:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry SE 07 (13) - (-) Light Drizzle 15 91 0.1 1003
Ballyhaise S 08 (15) - (-) Mist 14 92 0.0 1004
Belmullet SW 08 (15) - (-) Heavy rain 15 99 14.9 1001
Casement NE 03 (6) - (-) Cloudy 14 88 0.0 1005
Claremorris S 10 (19) - (-) - 15 97 0.5 1003
Cork S 11 (20) - (-) Light rain 15 99 0.9 1005
Dublin N 02 (4) - (-) Light rain 13 96 0.01 1006
Dunsany S 04 (7) - (-) - 15 92 0.0 1005
Finner SE 08 (15) - (-) Moderate Drizzle 15 94 0.7 1003
Gurteen S 13 (24) - (-) Moderate Drizzle 15 91 0.01 1004
Johnstown Castle S 08 (15) - (-) Moderate rain 15 99 1.1 1007
Knock S 12 (22) - (-) - 14 99 0.5 1003
Mace Head S 14 (26) - (-) Light Drizzle 15 95 0.4 1002
Malin Head S 10 (19) - (-) Moderate Rain shower 15 92 1.1 1004
Markree Castle - - (-) - (-) - 15 96 0.5 1003
Moore Park SE 05 (9) - (-) - 15 97 0.8 1005
Mt Dillon SE 05 (9) - (-) - 14 96 0.2 1004
Mullingar S 07 (13) - (-) Light Drizzle 15 94 0.01 1005
Newport Mayo SE 10 (19) - (-) - 15 96 0.0 1002
Oak Park S 10 (19) - (-) Light rain 15 96 0.8 1006
Phoenix Park - - (-) - (-) - 14 91 0.0 1006
Roche's Point S 14 (26) - (-) Light rain 15 99 1.8 1005
Shannon SE 05 (9) - (-) Light rain 15 94 0.5 1004
Sherkin Island S 12 (22) - (-) Recent Rain 15 98 0.2 1004
Valentia S 09 (17) - (-) Moderate Drizzle 16 95 0.1 1003

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.

You are here: