Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Wednesday 20th November 2019

Latest Weather Reports on 20-Nov-2019 FOR 17:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry E 05 (9) - (-) Light rain 8 95 0.7 998
Ballyhaise SE 12 (22) 22 (41) Recent Drizzle 9 83 0.01 1001
Belmullet E 06 (11) - (-) Cloudy 8 86 0.0 997
Casement SE 17 (31) - (-) Recent Rain 8 82 0.01 1002
Claremorris E 06 (11) - (-) - 8 97 1.4 998
Cork SE 05 (9) - (-) Light rain 7 98 3.2 996
Dublin SE 18 (33) 31 (57) Recent Drizzle 8 76 0.01 1002
Dunsany SE 13 (24) - (-) - 8 82 0.0 1002
Finner SE 10 (19) - (-) Light Drizzle 9 90 0.1 1000
Gurteen SE 07 (13) - (-) Light rain 8 93 1.9 998
Johnstown Castle SE 17 (31) 28 (52) Rain shower 8 87 0.1 1001
Knock SE 07 (13) - (-) Moderate rain 7 100 2.7 999
Mace Head E 17 (31) - (-) Cloudy 8 90 0.0 996
Malin Head SE 20 (37) - (-) Cloudy 9 82 0.0 1002
Markree Castle - - (-) - (-) - 9 92 0.8 999
Moore Park SE 07 (13) - (-) - 9 91 1.3 996
Mt Dillon SE 11 (20) - (-) - 8 95 0.2 999
Mullingar SE 10 (19) 21 (39) Rain shower 9 86 0.1 1000
Newport Mayo E 13 (24) - (-) - 8 91 0.0 997
Oak Park SE 12 (22) 26 (48) Rain shower 8 89 0.1 1000
Phoenix Park - - (-) - (-) - 8 77 0.0 1002
Roche's Point SE 25 (46) - (-) Recent Rain 10 84 0.1 995
Shannon E 07 (13) - (-) Rain/Drizzle 8 94 0.5 996
Sherkin Island SE 13 (24) - (-) Recent Rain 10 89 0.2 994
Valentia E 09 (17) - (-) Cloudy 9 83 0.0 993

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.

You are here: