Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Saturday 16th February 2019

Latest Weather Reports on 16-Feb-2019 FOR 07:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry SE 07 (13) - (-) Cloudy 7 89 0.0 1013
Ballyhaise S 07 (13) - (-) Fair 7 86 0.0 1013
Belmullet S 18 (33) - (-) Fair 9 84 0.0 1009
Casement S 10 (19) - (-) Fair 7 85 0.0 1015
Claremorris S 12 (22) - (-) - 7 91 0.1 1011
Cork S 10 (19) 21 (39) Recent Rain 7 94 0.4 1015
Dublin S 06 (11) - (-) Fair 7 81 0.0 1016
Dunsany S 08 (15) - (-) - 7 86 0.0 1015
Finner SW 12 (22) - (-) Cloudy 8 87 0.0 1011
Gurteen S 11 (20) - (-) Fair 7 85 0.0 1014
Johnstown Castle S 10 (19) - (-) Mist 9 93 0.0 1017
Knock S 13 (24) - (-) Recent Drizzle 6 99 0.01 1012
Mace Head S 20 (37) - (-) Fair 9 84 0.0 1011
Malin Head S 15 (28) - (-) Fair 8 84 0.0 1010
Markree Castle - - (-) - (-) - 7 88 0.0 1012
Moore Park S 08 (15) - (-) - 8 85 0.0 1015
Mt Dillon S 08 (15) - (-) - 7 91 0.0 1013
Mullingar S 06 (11) - (-) Cloudy 6 90 0.0 1014
Newport Mayo SE 11 (20) - (-) - 8 80 0.0 1010
Oak Park E 04 (7) - (-) Fair 5 91 0.0 1016
Phoenix Park - - (-) - (-) - 7 79 0.0 1016
Roche's Point S 15 (28) 27 (50) Cloudy 9 85 0.0 1016
Shannon SE 11 (20) - (-) Sun/Clear sky 7 87 0.0 1013
Sherkin Island S 19 (35) - (-) Fair 10 87 0.0 1014
Valentia S 16 (30) - (-) Moderate Drizzle 9 86 0.01 1012

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 34 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.

You are here: