Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Folúntais

Comhaltacht Iardhochtúireachta le Met Éireann

 

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) ag cuartú triúr duine le haighaidh comhaltacht taighde ag tosnú chomh luath is a féidir. Seo iad sonraí na postannaí.

 

  • Taighdeoir Iar-Dhochtúireachta NWP i bhfisic dromchla (Conradh téarma seasta) Is é príomhról an Taighdeora Iar-Dhochtúireachta NWP Dromchla Fisice ná oibriú ar fheabhsúcháin a dhéanamh ar ghnéithe dromchla de chumraíocht HARMONIE-AROME an chórais roinnte ALADIN-HIRLAM NWP a úsáideadh le haghaidh réamhaisnéisí aimsire oibriúcháin ag Met Éireann ó 2011.Tá Éire ina chomhpháirtí sa chuibhreannas HIRLAM agus i dteannta le comhpháirtithe ALADIN, is é ceann de 26 tír san Eoraip agus san Afraic Thuaidh atá páirteach i bhforbairt eolaíoch agus theicniúil an chórais roinnte ALADIN-HIRLAM NWP. Go háirithe, beidh an taighde seo i gceist le measúnú agus feabhas a chur ar na tuairiscí fisiceolaíochta dromchla d’Éirinn laistigh den múnla. Beidh baint ag an obair chomh maith le feabhsúcháiní a dhéanamh ar phróiséis fisice dromchla sa mhúnla trí mion scrúdaithe a chuirfidh feabhas ar réamhaisnéisí aimsire d’Éirinn agus cuirfidh sé le forbairt córas réamhaisnéise “ensemble” d’Éirinn.
  • Taighdeoir Iar-Dhochtúireachta i dtáirgí monatóireachta aeráide (Conradh téarma seasta) beidh tionchar suntasach ag athraithe ar aeráid na hÉireann ar an tsochaí, ar an ngeilleagar, agus ar an gcomhshaol nádúrtha. Tá breathnóireachtaí aimsire de ardchaighdeán bunúsach go dtí ár dtuiscint ar an aeráid agus tá siad riachtanach chun tacú le hoiriúnú athraithe aeráide agus chun Éire athshlánúcháin aeráide a bhaint amach. Cuireann an anailís ar na sonraí aeráide seo caite faisnéis luachmhar ar fáil chun go bhféadfadh taighdeoirí measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a n-athraigh an t-aeráid, agus an bealach a n-athróidh sé sa todhchaí. Déanfaidh an t-iarrthóir rathúil taighde ar éagsúlacht aeráide na hÉireann, ag díriú go háirithe ar fhorbairt sraith táirgí monatóireachta aeráide agus táscairí aeráide ag caighdeáin Eagraíocht Meitéareolaíochta an Domhain.
  • Iardhochtúireachta taighde WINDSURFER (Conradh téarma seasta) sé príomh obair bainteach leis an Iardhochtúireachta taighde (WINDSURFER) ná chun obair ar an tionscadal ERA4CS dárbh ainm WINDSURFER:- “WIND and wave Scenarios, Uncertainty and climate Risk assessments for Forestry, Energy and Reinsurance” agus chun tascanna an comhordaitheoir tionscadal a chríochniú chomh maith le bunachar sonraí stairiúil gaoithe Eorpach a fhorbairt agus modhanna nua chun gaoth mhór a mhúnlú ag rún an-ard. Is líonra de 45 eagraíocht pháirtí é ERA-NET ” European Research Area for Climate Services ” (ERA4CS): 15 Eagraíocht Maoine Taighde Poiblí (RFO’s) agus 30 Eagraíocht Léirithe Taighde (RPO’s) ó 18 tír Eorpach agus tá sé deartha chun tacú leis an bhforbairt de Sheirbhísí Aeráide éifeachtacha san Eoraip. Is tionscadal trí bhlian é WINDSURFER a tabhaireadh le chéile ocht gcinn de na institiúidí is mó san Eoraip, le Met Éireann san áireamh, chun modhanna agus uirlishí measúnuithe a fhorbairt chun riosca gaoth agus d-tonn a tomahais, le fócas are na earnálachaí Árachás, Foraoiseacht agus Fuinneamh.

An t-Údar fostaíocht

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann).

Earcaíocht

Sé An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag earcú na áiteannaí seo le ceadúnas arna n-eisiúint ag an Commisiún Seirbhís Poiblí Ceapacháin (CPSA) agus i réir le na treoirlínte an CPSA.

Roinn Fostaíocht/suíomh idirlíon

www.met.ie

Suíomh

Ceanncheathrú Met Éireann, Glasníon, Baile Áth Cliath 9

Iarrataisí

Sé críoch dáta le iarrataisí ná an 9ú lá mí Samhain, 2018 ag 2pm

Breis Eolas

Le haighaidh tuile eolas agus sonraí ar an bpost tabhair cuairt ar www.met.ie/about-us/vacancies

Ba chomhair go iarratasóirí an foirm iarratais a sheoladh go dtí recruitment@met.ie.

Nóta Breis: Iarrataisí oifigiúl amháin a glacfair muid le.

Leabhrán eolais

2018.10.12_postdoctoral_researcher_info_booklet-surface physics

2018.10.12_postdoctoral_researcher_info_booklet-climate monitoring products

2018.10.12_postdoctoral_researcher_info_booklet-WINDSURFER

Foirm iarratais

2018.10.12_application_form-surface physics

2018.10.12_application_form-climate monitoring products

2018.10.12_application_form-WINDSURFER

Dáta Fógairt

19/10/2018

Críoch data le Iarrataisí

09/11/2018 ag 2pm

You are here: