Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Folúntais

Comhaltacht Iardhochtúireachta i Met Éireann

Tá Met Éireann, rannán líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag lorg léirithe spéise i gcomhaltacht taighde, a gcuirfear tús léi a luaithe agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról atá le hearcú.

 

Meitéareolaí Sinsearach Ceannasaí na Seirbhísí Aeráide in Met Éireann

Déanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an feachtas earcaíochta don ról seo a bhainistiú.

Roinn / Údarás Fostaithe

An Roinn Tithíochta, Rialtas Áitúil agus Oidhreachta

Met Eireann

 

Suíomh Gréasáin na Roinne / an Údaráis Fostaithe

www.gov.ie/housing

www.met.ie/

 

Dáta Fógraíochta

12/11/2021

Leabhrán Eolais

Information Booklet 

Dáta Deiridh le haghaidh Iarratais

02/12/2021

Aitheantas Tagartha

21339607

Inrochtaineacht

Táimid tiomanta do pholasaí comhdheiseanna agus cuirimid fáilte roimh iarratais a dhéantar faoi na naoi gcúis san Acht um Chomhionannas Fostaíochta.

 

Is féidir leat breathnú chomh maith ar Ráiteas maidir leis an Inrochtaineacht

 

 

You are here: