Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Vacancies

Comhaltacht Iardhochtúireachta le Met Éireann

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) ag cuartú duine amháin le haighaidh comhaltacht taighde ag tosnú chomh luath is a féidir. Seo iad sonraí an phoist:

  • Iardhochtúireachta taighde WINDSURFER (Conradh téarma seasta ocht mí dhéag):

Sé príomh obair bainteach leis an Iardhochtúireachta taighde (WINDSURFER) ná chun obair ar an tionscadal ERA4CS dárbh ainm WINDSURFER:- “WIND and wave Scenarios, Uncertainty and climate Risk assessments for Forestry, Energy and Reinsurance” agus chun tascanna an comhordaitheoir tionscadal a chríochniú chomh maith le bunachar sonraí stairiúil gaoithe Eorpach a fhorbairt agus modhanna nua chun gaoth mhór a mhúnlú ag rún an-ard.

Is líonra de 45 eagraíocht pháirtí é ERA-NET ” European Research Area for Climate Services ” (ERA4CS): 15 Eagraíocht Maoine Taighde Poiblí (RFO’s) agus 30 Eagraíocht Léirithe Taighde (RPO’s) ó 18 tír Eorpach agus tá sé deartha chun tacú leis an bhforbairt de Sheirbhísí Aeráide éifeachtacha san Eoraip.

Is tionscadal trí bhlian é WINDSURFER, a thosaigh ag deireadh 2017, agus a tabhaireadh le chéile ocht gcinn de na institiúidí is mó san Eoraip, le Met Éireann san áireamh, chun modhanna agus uirlishí measúnuithe a fhorbairt chun riosca gaoth agus d-tonn a tomahais, le fócas ar na earnálachaí Árachás, Foraoiseacht agus Fuinneamh.

An t-Údar fostaíocht

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann).

 

Earcaíocht

Sé An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag earcú na áiteannaí seo le ceadúnas arna n-eisiúint ag an Commisiún Seirbhís Poiblí Ceapacháin (CPSA) agus i réir le na treoirlínte an CPSA.

 

Roinn Fostaíocht/suíomh idirlíon

www.met.ie

SuíomhCeanncheathrú Met Éireann, Glasníon, Baile Áth Cliath 9 IarrataisíSé críoch dáta le iarrataisí ná an 8ú lá mí Mhárta, 2019 ag 2pm

Breis Eolas

Le haighaidh tuilleadh eolas agus sonraí ar an bpost tabhair cuairt ar www.met.ie/about-us/vacancies

Ba chomhair go iarratasóirí an foirm iarratais a sheoladh go dtí recruitment@met.ie.

Nóta Breis: Iarrataisí oifigiúl amháin a glacfair muid le.

Brú anseo chun an Leabhrán Eolais a fháil

Brú anseo chun an Foirm Iarratais a fháil

 

Dáta Fógairt

21/02/2019

Críoch dátá le Iarrataisí

08/03/2019 ag 2pm

You are here: