Folúntais

Tá léiriú spéise á lorg ag Met Éireann, rannán líne na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, i gcomhaltacht taighde, a gcuirfear tús leis a luaithe agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról a ndéanfar earcaíocht dó. 

Folúntais

Innealtóir Ionstraimíochta

Met Éireann

Tá Met Éireann, Seirbhís Náisiúnta Mheitéareolaíoch na hÉireann ag earcú Innealtóirí Ionstraimíochta faoi láthair a mbeidh ag leibhéal an Oifigigh Mheitéareolaíoch Shinsearaigh trasna na heagraíochta.

Tá Innealtóirí Ionstraimíochta freagrach as tacú le hionstraimíocht mheitéareolaíoch, córais gabhála sonraí comhlachaithe agus bonneagar na cumarsáide agus tacaíocht innealtóireachta a chur ar fáil agus iad ag cloí le hardchaighdeáin bhainistíochta. Is bunphost teicniúil é seo le Met Éireann.

Tá sonraí iomlána an róil ar fáil ar www.met.ie/mar-gheall-orainn/folúntais

An Rannóg/an tÚdarás a bheidh ag Fostú

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

Earcaíocht

Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) ag earcú do na poist seo faoin gCeadúnas Earcaíochta eisithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus i gcomhréir le Cód Cleachtais CCSP.

Suíomh Gréasáin na Roinne/an Údaráis atá ag Fostú

www.met.ie

Suíomh

Bunófar an suíomh ar fholúntas poist ag am na tarraingthe anuas; le do thoil léigh an leabhrán le haghaidh tuilleadh eolais.

Iarratais

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Dé Máirt an 29 Samhain 2022 ag 5pm.

Eolas sa Bhreis

Leabhrán iarrthóra

Aguisín 1

Fhoirm iarratais

Ráiteas Príobháideachta

Ba cheart d’iarratasóirí iarratais líonta a sheoladh chuig recruitment@met.ie

Tabhair faoi deara: ní mheastar ach iarratais a chuirtear isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.

Dáta Fógraíochta

08/11/2022

Dáta Deiridh le haghaidh Iarratas

29/11/2022 ag 5pm