Folúntais

Is rannóg líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitúil agus Oidhreachta í Seirbhís Náisiúnta Mheitéareolaíochta na hÉireann, Met Éireann agus is í an príomh-sholáthróir sa Stát í ar eolas i dtaobh na haimsire agus ar sheirbhísí gaolmhara.

Folúntais

Ceann na Rannóige Teicneolaíochta

Met Éireann

Tá Met Éireann, Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta na hÉireann, ag earcú do Cheann Rannóige Teicneolaíochta faoi láthair. Is príomhphost bainistíochta sinsearaí é/í Ceann na Teicneolaíochta san eagraíocht. Beidh an t-iarrthóir rathúil freagrach as úinéireacht, as ceannaireacht agus as bainistíocht gach gné de Theicneolaíocht Faisnéise Met Éireann agus beidh freagracht bhainistíochta aige/aici as Rannóg Teicneolaíochta Met Éireann.

Beidh Ceann na Teicneolaíochta nua ag teacht le Met Éireann ag am corraitheach san fhás leanúnach in úsáid na teicneolaíochta agus an eagraíocht ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin agus na deiseanna dinimiciúla a thagann chun cinn mar gheall ar fhorbairtí leanúnacha sa teicneolaíocht agus mar gheall ar shaothrú na teicneolaíochta sin sna heolaíochtaí réamhaisnéise aimsire agus aeráide.

Roinn Fostaithe/Údarás Fostaithe
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

Earcaíocht
Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) ag earcú do na poist seo faoina Ceadúnas Earcaíochta arna eisiúint ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus i gcomhréir le Cód Cleachtais CCSP.

Suíomh Gréasáin an Údaráis/na Roinne atá ag Fostú
www.met.ie

Suíomh

Beidh Ceann na Teicneolaíochta a earcófar bunaithe go príomha ag Ceanncheathrú Met Éireann i nGlas Naíon, Baile Átha Cliath. Nuair is féidir, féadfar na hiarrthóirí rathúla a údarú le hoibriú go cianda de réir na mbeartas ceadaithe d’obair chumaisc.

Iarratais

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná 12ú Iúil 2024

Tuilleadh Eolais

Ba cheart d’iarratasóirí iarratais líonta a sheoladh chuig recruitment@met.ie

Tabhair faoi deara: ní mheastar ach iarratais a chuirtear isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.

Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil

Leabhrán iarrthóra

Creat inniúlachta

Ráiteas Príobháideachta

Dáta Fógraíochta

13ú Meitheamh 2024

Dáta Deiridh le haghaidh Iarratas

12ú Iúil 2024