Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Folúntais

Comhaltacht Iardhochtúireachta i Met Éireann

Tá Met Éireann, rannán líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag lorg léirithe spéise i gcomhaltacht taighde, a gcuirfear tús léi a luaithe agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról atá le hearcú.

Taighdeoir Iardhochtúireachta – An Aimsir Amach Anseo: Imscrúdú ar Chásanna Stoirme d’Éirinn (Conradh Téarma Seasta)

Is í aidhm an tionscadail seo dinimic na gcioclón iar-thrópaiceach, mar shampla Stoirmeacha Ophelia agus Lorenzo a imscrúdú, agus cainníochtú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh na dinimic seo agus na tionchair a bhaineann leo ar Éirinn athrú in aeráid níos teo sa todhchaí.
Oiberoidh an Taighdeoir i gcomhar le Tuar Uimhriúil Aimsire (NWP) agus comhghleacaithe samhaltú aeráide, agus úsáidfidh sé an tsamhail oibríochtúil HARMONIE-AROME chun cás-staidéir ar stoirmeacha stairiúla mar Ophelia agus Lorenzo a dhéanamh. Creat atá ag teacht chun cinn chun staidéar a dhéanamh ar imeachtaí foircneacha dén sórt sin agus a dtionchair athraitheacha isea an creat “aimsir amach anseo”mar a thugtar air, trína n-úsáidtear fórsáil aeráide forordaithe le samhlacha ardtaifigh NWP chun imeachtaí meitéareolaíochta a thástáil faoi chásanna atá sochreidte go fisiceach. Úsáidfidh an Taighdeoir an creat seo chun staidéar a dhéanamh ar na stoirmeacha seo in aeráid níos teo agus chun na hathruithe ar a dtionchar gaolmhar ar Éirinn a mheas.

An Roinn/Údarás Fostaíochta
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

Earcaíocht
Tá An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) ag earcú don phost seo faoina Ceadúnas Earcaíochta arna eisiúint ag An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CPSA) agus de réir Chód Cleachtais an CPSA.

Láithreán Gréasáin na Roinne/an Údaráis Fostaíochta
www.met.ie

Suíomh
Ceanncheathrú Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

Iarratais
Is é an dáta deiridh d’iarratais Déardaoin 19ú Lúnasa 2021 ag 2in.

Breis Eolais
Le haghaidh tuilleadh eolais agus sonraí faoin bpost agus conas iarratas a dhéanamh téigh chuig www.met.ie/about-us/vacancies.

Ba chóir d’iarrthóirí foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur isteach chuig recruitment@met.ie.
Tabhair le fios: ní dhéanfar breithniú ach ar iarratais a chuirtear isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.

Fhoirm iarratais

Eolas

Dáta Fógraíochta
29/07/2021

Dáta Deiridh d’Iarratais
19/08/2021 ag 2in

Ráiteas Príobháideachta

You are here: