Folúntais

Tá léiriú spéise á lorg ag Met Éireann, rannán líne na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, i gcomhaltacht taighde, a gcuirfear tús leis a luaithe agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról a ndéanfar earcaíocht dó. 

Folúntais

Comhaltacht Iardhochtúireachtaí le Met Éireann

Tá Met Éireann, rannán líne de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag lorg léirithe spéise i gcomhaltacht taighde a gcuirfear tús léi a luaithe is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról atá le líonadh.