Skip to main content

Meáin 30 Bliain

Molann an Eagraíocht Dhomhanda Mheitéareolaíochta (WMO) go ndéanfaí meáin chlíomeolaíochta a ríomh thar thréimhse 30 bliain de thaifid chomhleantacha. Meastar go bhfuil tréimhse 30 bliain fada go leor chun athruithe a tharlaíonn ó bhliain go bliain a chur san áireamh. As seo amach, bainfidh Met Éireann úsáid as an tréimhse thagartha de1981 go 2010 mar thréimhse bhonnlíne don aimsir ó lá go lá agus le haghaidh comparáidí clíomeolaíochta. Faoi láthair baintear úsáid as tréimhse dhomhanda bhonnlíne WHO 1961-1990 le haghaidh taighde ar athrú aeráide.

Meáin 1981-2010 nó an ceann is déanaí

* Stáisiúin a dúnadh in 2007/2008. ** Níl meáin ar fáil don tréimhse seo.

Meáin 1971-2000

 

Meáin 1961-1990

Ioslódálacha

1981-2010 Climate Averages Summary [PDF]

1981-2010 Temperature Grids [ZIP]

1981-2010 Rainfall Grids [ZIP]

You are here: