Meáin 30 Bliain

Molann an Eagraíocht Dhomhanda Mheitéareolaíochta (WMO) go ndéanfaí meáin chlíomeolaíochta a ríomh thar thréimhse 30 bliain de thaifid chomhleantacha. Meastar go bhfuil tréimhse 30 bliain fada go leor chun athruithe a tharlaíonn ó bhliain go bliain a chur san áireamh. As seo amach, bainfidh Met Éireann úsáid as an tréimhse thagartha de1981 go 2010 mar thréimhse bhonnlíne don aimsir ó lá go lá agus le haghaidh comparáidí clíomeolaíochta. Faoi láthair baintear úsáid as tréimhse dhomhanda bhonnlíne WHO 1961-1990 le haghaidh taighde ar athrú aeráide.

Meáin 1981-2010 nó an ceann is déanaí

* Stáisiúin a dúnadh in 2007/2008. ** Níl meáin ar fáil don tréimhse seo.

Meáin 1971-2000

 

Meáin 1961-1990

Ioslódálacha

1981-2010 Climate Averages Summary [PDF]

1981-2010 Temperature Grids [ZIP]

1981-2010 Rainfall Grids [ZIP]

Station References

1. Béal an Mhuirthead 8. Cill Chainnigh
2. Biorra 9. Cionn Mhálanna
3. Mac Easmainn 10. An Muileann gCearr
4. Clár Chlainne Mhuiris 11. Rinn an Róistigh
5. Cluain Eois 12. Ros Láir
6. Aerfort Chorcaí 13. Aerfort na Sionainne
7. Aerfort Bhaile Átha Cliath 14. Dairbhre