Eolaíocht

Gníomhaíochtaí Eolaíochta í Met Éireann

Is eagraíocht eolaíochta é Met Éireann a bhfuil stair uasal aige maidir leis na heolaíochtaí meitéareolaíochta. Faoi láthair, tugann an eagraíocht faoi thaighde in an-chuid réimsí, lena n-áirítear Tuar Uimhriúil Aimsire, Múnlú Aeráide agus Athanailísiú Aeráide.

Is díol bróid do Met Éireann é a bheith ina chomhpháirtí i roinnt mhaith cuibhreannas eolaíochta amhail an grúpa HiRLAM agus EC-Earth.

Is é aidhm an choda seo ná léargas a chur ar fáil ar na réimsí éagsúla eolaíochta a mbíonn Met Éireann ag plé leo ar bhonn laethúil.