Skip to main content

Cruinneas na Réamhaisnéise

Cruinneas na Réamhaisnéise

Faisnéisí Aimsire Dromchla – Infhaighteacht agus tráthúlacht

Baineann cuid mhaith den obair dhéanann Met Éireann le réamhaisnéisí inrianaithe aimsire a chur ar fáil.

Gach uair an chloig cuireann stáisiúin aimsire Met Éireann tuairiscí reatha aimsire ar fáil agus dáiltear na tuairiscí sin go hidirnáisiúnta. Ansin, déantar an fhaisnéis sin a thiomsú leis an iliomad réamhaisnéisí eile ó áiteanna éagsúla ar fud an domhain. Is féidir an bailiúchán seo (agus réamhaisnéisí eile nach iad) a úsáid chun léargas d’am na huaire a chur ar fáil den chaoi a seasann cúrsaí san atmaisféar. Féadfaidh réamhaisnéisoirí úsáid a bhaint as an léargas sin in éineacht na samhlacha de thuar uimhriúil aimsire mar thúsphointe agus iad ag meas conas is dócha a fhorbróidh pátrúin aimsire

Tá gá freisin le bunachar sonraí de réamhaisnéisí aimsire atá rialaithe ó thaobh cáilíochta de ionas gur féidir staidéar a dhéanamh ar aeráidí san am atá thart agus san am atá le teacht.

Sna graif thíos léirítear feidhmíocht Met Éireann i gcomparáid le hinfhaighteacht idirnáisiúnta na réamhaisnéisí aimsire ó Éirinn. Léirítear freisin tráthúlacht na réamhaisnéisí sin.

Ó am go chéile ní bhíonn réamhaisnéis aimsire ar fáil do gach stáisiún in Éirinn gach uair an chloig. Cé gur annamh a tharlaíonn mífheidhm sna stáisiúin, tá sé mar ghnás na stáisiúin a chur as line ar feadh tamaill chun seirbhísiú, calabrú agus uasghrádú a dhéanamh orthu. Dá bharr sin, bíonn lag trá ann ó thaobh infhaighteacht feidhmíochta, agus tá sé sin léirithe sa ghraf thuas.

Déanann EUCOS EUMETNET Composite Observing System) monatóireacht agus tiomsú ar infhaighteacht agus ar thráthúlacht na staitisticí. Chomh maith leis sin, déanann EUCOS na spriocanna Eorpacha, atá sonraithe sna graif thíos, a shocrú.

Cruinneas na Réamhaisnéise Teochta

Déantar réamhaisnéisí Met Éireann d’uasteaochtaí agus d’íosteoachtaí a dheimhniú i gcoinne na dteochtaí iarbhír a thomhaistear ag ár stáisiúin aimsire. Cé gur réamhaisnéisí réigiúnacha iad réamhaisnéisí Met Éireann i gcoitinne, chun an freastal is fearr a dhéanamh ar an tír go léir, is féidir leo treoir éigin a thabhairt maidir le cruinneas na réamhaisnéisí sin ach iad a chur a dheimhniú i gcomparáid le pointe éigin sa réigiún sin.

Tá na graif theochta thuas bunaithe ar mheán reatha 12 mhí & léiríonn siad an cruinneas i gcás go raibh na réamhaisnéisí teochta laistigh de ±2 °C de na teochtaí a tomhaiseadh.

You are here: