Deimhniú

Deimhniú Tuair

Breathnóireacht ar Aimsir Dhromchla – Fáil agus tráthúlacht

Baineann breathnóireacht ardchaighdeáin inrianaithe aimsire le cuid mhór de ghníomhaíochtaí Met Éireann. Scaiptear tuairiscí aimsire reatha ó Met Éireann gach uair an chloig go hidirnáisiúnta, áit a gcuirtear san áireamh iad leis na mílte breathnóireacht dá macasamhail ó áiteanna ar fud an domhain. Cruthaíonn seo tuairim faoi staid reatha an atmaisféir trí iad seo go léir (agus saghsanna eile de bhreathnóireacht) a bhailiú. Is féidir le réamhaisnéiseoirí an tuairim seo agus samhlacha tuair uimhriúla aimsire a úsáid mar an bpointe tosaigh chun measúnú a dhéanamh ar conas is dóchúil a thiocfaidh forbairt ar phatrúin aimsire. Ina theannta sin, gné bhunriachtanach is ea bunachar sonraí de bhreathnóireacht ar a ndéantar rialú cáilíochta a thógáil lena éascú staidéar a dhéanamh ar an aeráid roimhe seo agus amach anseo. Léirítear ar na graif thíos feidhmíocht Met Éireann a bhaineann leis an bhfáil idirnáisiúnta atá ar bhreathnóireacht ar aimsir na hÉireann, anuas ar thráthúlacht na breathnóireachta seo.

 


Ní bhíonn fáil, amanna, ar gach breathnóireacht aimsire gach uair an chloig do gach stáisiún Éireannach. Cé gurb annamh go dtarlaíonn mífheidhm, is minic go mbaintear stáisiúin ón líne le seirbhísiú, calabrú agus uasghrádú a dhéanamh. D’fhéadfadh ísliú teacht ar fheidhmíocht na fála dá bharr, faoi mar a fheictear sa ghraf thuas.

Déanann EUCOS (Córas Breathnóireachta Ilchodach EUMETNET) monatóireacht ar staitisticí faoi fháil agus tráthúlacht. Ina theannta sin, leagann EUCOS na spriocanna Eorpacha amach sna graif thuas.

Cruinneas Tuartha na Teochta

Déantar tuartha uasta agus íosta Met Éireann a dheimhniú in aghaidh na dteochtaí féin a thugtar faoi deara a cuireadh i gcuntas ag ár stáisiúin aimsire. Cé gur tuartha réigiúnacha a bhíonn i gceist le tuartha Met Éireann, den chuid is mó, a dhéanann an freastal is fearr ar an tír iomlán, trí dheimhniú a dhéanamh in aghaidh pointe sa réigiún sin, is féidir tuairim a chruthú faoi mheánchruinneas na dtuarthaí seo.

graph of Accuracy of maximum temperature forecasts

Accuracy of maximum temperature forecasts

graph of Accuracy of minimum temperature forecasts

Accuracy of minimum temperature forecasts

 

 

Bunaítear na graif theochta thuas ar mheán 24 mhí i ndiaidh a chéile agus taispeántar orthu an cruinneas nuair a bhí na teochtaí a tuaradh laistigh de ±2 °C de na teochtaí a tugadh faoi deara.