TRANSLATE

TRANSLATE: Acmhainn Aeráide amháin d’Éirinn

Tionscnamh atá faoi cheannas Met Éireann is ea an tionscadal TRANSLATE chun réamh-mheastacháin maidir le haeráid na todhchaí a chaighdeánú d’Éirinn agus chun seirbhísí aeráide a fhorbairt a fhreastalaíonn ar riachtanais faisnéise aeráide na gcinnteoirí. Iarracht chomhoibríoch é arna stiúradh ag taighdeoirí aeráide ó Ollscoil na Gaillimhe – Ionad na hÉireann um Ríomhaireacht Ardleibhéil (ICHEC) agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh – Ionad Taighde SFI um Fhuinneamh, Aeráide agus Muirí (MaREI), le tacaíocht ó chlíomeolaithe Met Éireann. Díríonn TRANSLATE ar athbhreithniú a dhéanamh ar shamhlacha aeráide atá ann cheana chun sraith náisiúnta réamh-mheastacháin aeráide caighdeánaithe a tháirgeadh. Forbraítear seirbhísí aeráide ansin ó na réamh-mheastacháin chaighdeánaithe aeráide seo chun cabhrú le cinnteoireacht maidir le riosca aeráide thar earnálacha éagsúla (mar shampla, iompar, fuinneamh, uisce). Is féidir cur síos a dhéanamh ar sheirbhísí aeráide mar sraith seirbhísí a chuireann sonraí/faisnéis maidir le heolaíocht aeráide in iúl i dtáirgí (mar shampla, innéacsanna, measúnuithe riosca, meastacháin neamhchinnteachta) atá oiriúnaithe chun freastal ar chinnteoirí atá íogair ó thaobh aeráide de.

Cliceáil ar an Léarscáil Scéil thíos chun tuilleadh eolais a fhoghlaim:

Réamh-mheastacháin don chéad ghlúin eile d’Éirinn

  • TRANSLATE na chéad réamh-mheastacháin aeráide náisiúnta atá caighdeánaithe agus ceartaithe ó thaobh de haeráide riamh d’Éirinn. Ciallaíonn an ceartú claonta gur féidir le húsáideoirí na sonraí a úsáid go díreach (rud nach féidir leat a dhéanamh i gcónaí).
  • Tá bealach nua déanta TRANSLATE maidir leis na réamh-mheastacháin Leibhéal Téamh Domhanda a sheachadadh. Ligeann sé seo do chleachtóirí féachaint ar conas a d’fhéadfadh aeráid na hÉireann athrú de réir mar a mhéadaíonn teocht an domhain go 1.5˚C, 2˚C, 2.5˚C, 3˚C nó 4˚C.
  • Oibríonn TRANSLATE i gcomhar le cinnteoirí chun seirbhísí aeráide a chomhtháirgeadh bunaithe ar na réamh-mheastacháin chaighdeánaithe aeráide. Tabharfaidh sé seo aghaidh ar na riachtanais faisnéise aeráide atá ann cheana féin ar fud earnáil oiriúnaithe na hÉireann.
  • Beidh rochtain éasca ag gach úsáideoir ar réamh-mheastacháin, ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí aeráide TRANSLATE.

Cad a chiallaíonn sé seo do pháirtithe leasmhara?

Soláthraíonn na réamh-mheastacháin chaighdeánaithe nua seo an bonn do shraith nua uirlisí nach raibh ar fáil do pháirtithe leasmhara agus lucht déanta polasaithe na hÉireann riamh cheana. Ciallaíonn sé seo gur féidir le cinnteoirí a dhéanamh atá cliste ó thaobh na haeráide de do thodhchaí na hÉireann.

 

 

 

Míníonn Keith Lambkin, Ceann Seirbhísí Aeráide Met Éireann cad é atá i gceist le TRANSLATE:

 

Torthaí TRANSLATE

  • TRANSLATE Soláthraíonn TRANSLATE na chéad réamh-mheastacháin aeráide náisiúnta atá caighdeánaithe agus ceartaithe ó thaobh de haeráide riamh d’Éirinn. Ciallaíonn an ceartú claonta gur féidir le húsáideoirí na sonraí a úsáid go díreach (rud nach féidir leat a dhéanamh i gcónaí).
  • Aontaíonn na réamh-mheastacháin go ginearálta le réamh-mheastacháin na hÉireann roimhe seo, rud a léiríonn méaduithe sa todhchaí ar an teocht gach bliain, le Samhraí níos tirime agus Geimhrí níos fliche romhainn de réir mar a leanann an aeráid ag athrú.

 

 

Bain úsáid as ár n-uirlis idirghníomhach thíos chun iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh a meastar go n-athróidh do Chontae sa todhchaí faoi leibhéil éagsúla de Théamh domhanda.

Ar dtús, cliceáil ar chluaisín chun do leibhéal téamh domhanda a roghnú. Ansin cliceáil ar do chontae spéise chun tuilleadh eolais a fháil:

Aschur TRANSLATE

  • TRANSLATE Soláthraíonn TRANSLATE na chéad réamh-mheastacháin aeráide náisiúnta atá caighdeánaithe agus ceartaithe ó thaobh de haeráide riamh d’Éirinn. Ciallaíonn an ceartú claonta gur féidir le húsáideoirí na sonraí a úsáid go díreach (rud nach féidir leat a dhéanamh i gcónaí).

 

Tá nascanna le na bileoga fírice thíos:

Bileog Fírice Ginearálta

Bileog Fírice Teasa

 

Seirbhísí Aeráide a fhorbairt trí TRANSLATE

I mí Eanáir 2022, reáchtáladh ceardlann chun riachtanais earnáil oiriúnaithe na hÉireann agus úsáideoirí seirbhísí aeráide na hÉireann a shainaithint. Sainaithníodh ceanglais agus uirlisí chun tacú le pleanáil oiriúnaithe aeráide a bhaineann go sonrach le hearnáil (mar shampla, táscairí aeráide a bhaineann le hearnáil). Áiríodh le haschur na ceardlainne:

Liosta táscairí aeráide, go háirithe a bhaineann le gaoth, teocht agus frasaíocht, a sholáthraíonn faisnéis thábhachtach agus inghníomhaithe d’earnálacha atá íogair ó thaobh na haeráide de.

Following the TRANSLATE Tar éis na ceardlainne TRANSLATE, rinneadh athbhreithniú ar sheirbhísí aeráide idirnáisiúnta a leanann ar aghaidh ag tacú le forbairt seirbhísí aeráide TRANSLATE. Tá léargais ón gceardlann agus ón athbhreithniú ar sheirbhísí aeráide á gcuimsiú i bhforbairt táscairí aeráide, méadracht agus seirbhísí aeráide eile ábhartha. Tá tacair sonraí fréamhshamhlacha (mar shampla, innéacsanna aeráide, méadracht leochaileachta agus nochta) á bhforbairt faoi láthair, agus uirlisí freisin a thabharfaidh aghaidh ar riachtanais páirtithe leasmhar agus trasearnála le haghaidh cinnteoireachta maidir le riosca aeráide.

Cad iad Seirbhísí Aeráide?

  • Tá seirbhísí aeráide, a chuireann Met Éireann ar fáil, dírithe ar tháirgeadh agus ar sholáthar tráthúil de sonraí ardchaighdeáin (sonraí breathnaitheach, sonraí greillithe, anailís eolaíoch, srl) agus de táirgí do chinnteoirí. Chun tacú le sochaí na hÉireann i gcoitinne agus chun forbairt agus measúnú straitéisí oiriúnaithe agus maolaithe d’Éirinn a éascú.

Lean an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Sheirbhísí Aeráide: Services – Met Éireann – The Irish Meteorological ServiceServices – Met Éireann – The Irish Meteorological Service

 

 

 

 

Seribhísí TRANSLATE agus Aeráide

  • TRANSLATE Tá sonraí TRANSLATE á n-úsáid faoi láthair chun seirbhísí aeráide a fhorbairt atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar oiriúnú amach anseo thar earnálacha éagsúla in Éirinn lena n-áirítear (ach gan a bheith teoranta do):

 

Comhaid dearaidh foirgneamh: Úsáideann an táirge seirbhíse aeráide comhfhorbartha seo (le NSAI agus DHLGH) na sonraí TRANSLATE chun dul i ngleic le róthéamh in Éirinn mar thoradh ar aeráid atá ag éirí níos teo.

 

 

 

 

Bonneagar Iompair Éireann: TRANSLATE Bainfear úsáid as sonraí TRANSLATE chun ‘tástáil struis’ a dhéanamh ar an gcóras draenála bóithre tuaithe ag baint úsáid as formhuirear sa todhchaí agus coinníollacha tuilte. Éascóidh sé seo oiriúnú bóithre leochaileacha nó nochta.

 

 

 

 

Innéacs Leochaileachta Aeráide: TRANSLATE Bainfear úsáid as sonraí TRANSLATE chun innéacs leochaileachta i leith athrú aeráide a chruthú, a chuirfidh ar chumas earnáil oidhreachta na hÉireann cinntí eolasacha a dhéanamh maidir le bainistiú na láithreán aonair a bhfuil tionchar ag riosca aeráide orthu.

 

 

 

Torthaí TRANSLATE: FAQ

Conas is féidir liom sonraí maidir le TRANSLATE a fháil?

Déan teagmháil leis an bhfoireann ag Met Eireann: enquiries@met.ie

Cad iad na formáidí comhaid atá sé ar fáil ann?

Is é NetCDF formáid dhúchais TRANSLATE, ach is féidir formáidí breise a sholáthar trí iad a iarraidh, lena n-áirítear: GeoTiff, Shapefile agus CSV.
An féidir liom sonraí TRANSLATE a úsáid in ArcGIS/QGIS?

Is féidir leat.

Tá suim agam i gcineál áirithe Seirbhíse Aeráide: An féidir le haon duine cabhrú liom na sonraí sin a chruthú?

Is féidir, déan teagmháil linn ag enquiries@met.ie chun do riachtanais a phlé linn.

 

Tagairtí:

Nolan, P. and Flanagan, J., 2021. Research 339: High-resolution climate projections for Ireland. A multi-model ensemble approach.

Athrú Aeráide | an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (epa.ie)

O’Brien, E. and Nolan, P., 2023. TRANSLATE: réamh-mheastacháin chaighdeánaithe aeráide d’Éirinn.. Frontiers in Climate, 5, p.1166828.

Frontiers | réamh-mheastacháin chaighdeánaithe aeráide d’Éirinn (frontiersin.org)