Expo 2020

Tá ríméad ar Met Éireann cuid dá chláir a thaispeáint mar thacaíocht do théama uileghabhálach na hÉireann dár rannpháirtíocht in Expo 2020: “Oileán Inspioráide – an chruthaitheacht a chur i gcroílár eispéireas an duine sa 21ú haois”