Innéacs UV

Tá an tInnéacs UV DWD le haghaidh na hEorpa le fáil anseo.

 

Innéacs UV & Comhairle

HSE - NCCP SunSmart UV Index Advice

HSE – NCCP SunSmart UV Index Advice

Céard é Ultraivialait?

Is cineál fuinnimh é radaíocht ultraivialait (UV) a tháirgeann an ghrian agus foinsí saorga, cosúil le leapacha gréine agus stuatháthairí.

Tá radaíocht UV déanta de ghathanna UVA, UVB agus UVC. Sroicheann gach ga UVA agus beagnach gach ga UVB dromchla an domhain. Ionsúnn an ciseal ózóin gach ga UVC agus ní shroicheann siad dromchla an domhain.

Is féidir leat solas na gréine a fheiceáil agus teas na gréine a mhothú. Ach ní féidir leat gathanna UV na gréine a fheiceáil ná a mhothú. Is féidir le UV go díreach ón ngrian dul i bhfeidhm ar an duine. Chomh maith leis sin, is féidir é a fhrithchaitheamh ó dhromchlaí difriúla agus a scaipeadh trí cháithníní aeir.

Céard iad na rioscaí a bhaineann le UV?

Is iad gathanna ultraivialait (UVA agus UVB) ón ngrian agus ó leapacha gréine an phríomhchúis atá le hailse chraicinn. D’fhéadfadh glacadh iomarcach UV a bhí mar bhonn le dó gréine, griandathú, aosú réamhaibí agus damáiste don tsúil.

Nuair a ghlacann craiceann agus súile le UV, déantar damáiste do DNA, damáiste nach n-éiríonn le corp an duine a dheisiú i gceart go minic. Forbraíonn glacadh leantach UV sa chraiceann de réir a chéile agus déanann sé damáiste do do chraiceann agus d’fhéadfadh go mbeadh sé mar bhonn le hailse chraicinn.

Cé atá i mbaol ó ailse chraicinn?

Tá níos mó seans ann go bhfaighidh daoine le craiceann geal ailse chraicinn. Tá ‘craiceann Ceilteach’ ag breis is 75% dár ndaonra rud a chiallaíonn go mbíonn neart breicní le feiceáil ar an gcraiceann agus go ndónn sé go héasca. Ní éiríonn linn griandathú a fháil go héasca, nó ar chor ar bith agus tá an riosca is airde againn chomh fada is a bhaineann le hailse chraicinn a fháil. D’fhéadfadh duine ar bith, beag beann ar an gcineál craicinn atá aige/aici, ailse chraicinn a fháil.

Bíonn oibrithe a oibríonn amuigh faoin aer ag glacadh le leibhéal méadaithe gathanna UV nuair a bhíonn siad ag obair amuigh faoin aer, rud a chuireann leis an mbaol go bhfaighidh siad ailse chraicinn. D’fhéadfadh go mbeadh daoine a oibríonn amuigh faoi aer ag déileáil le idir 2-3 uair níos mó gathanna UV ná daoine a bhíonn ag obair faoi dhíon.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir le conas is féidir le fostóirí agus le fostaithe oibriú le chéile, chun iad a chosaint ó UV ina n-ionaid oibre féach ar https://www.hse.ie/sunsmart

Céard é an t-innéacs UV?

Is táscaire maith é an t-innéacs UV den uair lena mbaineann an chontúirt is mó leis an ngrian. Tomhaiseann an t-innéacs gathanna UV na gréine ionas go mbeidh a fhios agat conas agus cathain do chraiceann a chosaint nuair a bhíonn tú amuigh faoin aer. Dá airde an t-innéacs UV, is ea is airde an riosca go ndéanfar damáiste don chraiceann agus don tsúil.

Bíonn gathanna UV ag an leibhéal is airde i lár an lae i gcónaí, go hiondúil idir 11:00am-3:00pm, idir Aibreán agus Meán Fómhair.

Nuair a bhíonn an t-innéacs UV cothrom le 3 nó níos airde ní mór duit do chraiceann a chosaint, agus 5 S SunSmart Éire na Sláinte a leanúint . Is féidir leat réamhaisnéis an innéacs UV i do cheantar féin a sheiceáil anseo.

Braitheann an t-innéacs UV ar cá bhfuil tú ar domhan, am den bhliain, am den lá, clúdach scamall, airde agus dromchlaí mórthimpeall ort. Ní bhíonn na gathanna UV ag an leibhéal is airde nuair atá an aimsir ag an teocht is airde.

Conas a bheith SunSmart:

Cosain do chraiceann agus do shúile ó radaíocht ultraivialaite ón ngrian

Lean 5 S SunSmart Éire na Sláinte idir Aibreán agus Meán Fómhair:

Be SunSmart HSE NCCP advice

Be SunSmart HSE NCCP advice

Comhairle NCCP FSS Be SunSmart

Cuirtear an leibhéal Innéacs UV do do láthair san áireamh i ngach ceann dár Réamhaisnéisí Aimsire Réigiúnach i rith mhíonna an tsamhraidh.

Brewer #227 at Valentia UV Index 2024-05-26
Satellite imagery at 14:45

Cuid de sholas gréine é radaíocht ultraivialait (UV). Scála atá san innéacs Gréine Domhanda UV a d’fhorbair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte a dhéanann an leibhéal radaíochta UV a thomhas ar dhromchla an Domhain, agus a thugann an fhéidearthacht le fios go ndéanfaí díobháil do chraiceann. Léirítear sa chairt thuas an leibhéal Innéacs UV reatha, faoi mar a tomhaiseadh ag Faireachlann Dhairbhre i gContae Chiarraí.  Tá eolas breise thíos.

Tarlaíonn go mbíonn sonraí ó Innéacs UV Dhairbhre ar fáil ó am go ham.
Is é an íomhá Shatailíte infheicthe is déanaí ná an leagan dubh agus bán den íomhá anseo

Eolas Breise

  • Is é Deutscher Wetterdienst a chuireann réamhaisnéis an Innéacs UV ar fáil d’Éirinn agus cuirtear ar fáil é inár réamhaisnéisí réigiúnacha ó Bhealtaine go Meán Fómhair ach cuirtear in iúl duit nach féidir leis ach meánluach a chur ar fáil d’aon lá amháin ar fud na tíre iomláine. Laghdaíonn cumhdach scamall an buaicinnéacs UV (an IUV) glan/grianmhar.
  • Mar shampla, nuair nach mbíonn scamall sa spéir (grianmhar) i ngach áit in Éirinn, is ard a bhíonn an IUV d’Éirinn (7.5) i Meitheamh/Iúil idir 11am agus 4pm. Má bhíonn sé scamallach gach áit, is idir íseal agus measartha a bhíonn an IUV (idir 3 agus 4).
  • Is minic, áfach, a bhíonn an scamall inathraithe ó áit go háit agus ó thráth go chéile in Éirinn agus mar gheall ar ghoimh na gaoithe, is minic go mbraitheann sé fionnuar sa samhradh. Dá ainneoin sin, is féidir le tréimhse 20 nóiméad dó gréine a dhéanamh.
  • Tá sonraí breise faoi Mhonatóireacht ar an Ózón agus speictreafótaiméadar Brewer ar fáil anseo