Frasaíocht 24 Uair

Léiríonn an chairt % dóchúlacht na frasaíochta réamh-mheasta in eatraimh 24 uair an chloig a bheith níos mó ná carnta tairsí ar mhéid 1mm, 5mm, 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm agus 60mm. Ríomhtar na dóchúlachtaí trí úsáid a bhaint as na sonraí ó Chóras Tuair Ensemble rdtaifigh de chuid Met Éireann, IREPS. Baineann na tairseacha dathchódaithe le leibhéil dath-chódaithe na rabhadh de chuid Met Éireann. Mar sin féin, ní dhéantar rabhaidh a chinneadh le sáruithe na dtairsí amháin toisc go gcuireann na réamhaisnéiseoirí tionchair fhéideartha san áireamh chomh maith.