Seachtain na Gaeilge 2019

Tá foireann Met Éireann ag súil go mór le Sechtain na Gaeilge agus chun é a cheilúradh I mbliana, beidh muid ag tweetáil an réamhaisnéis i nGaeilge gach maidin, chomh maith le sin beidh muid
ag tweetáil faoi abhár nua Meitéareolaíochta gach tráthnóna freisin.

Blian ar bhlian tá muid ag meadú na seirbhísí a chuireann muid ar fáil don phobail trí mhéan na Gaeilge.
Ag bun ár leathanach baile www.met.ie tá nasc go dtí an leagan Gaeilge den suíomh idirlín, agus tá gach ábhar statach ar fáil trí Ghaeilge.

https://www.met.ie/ga/

I measc ár liosta logainmneacha(áit ar féidir leat do shuíomh a roghnú le haghaidh réamhaisnéis aimsire seacht lá) anois tá gach baile Gaeltachta litrithe i nGaeilge.

Tá ár n-oifigeach Gaeilge Ferdia McCrann ar fáil i gcónaí le freastail ar hiarrataisí uaidh na meáin chumarsáide agus ón bpobal agus is minic a bíonn sé le chloistéail ag caint faoi gach ábhair aimsire ar an Nuacht agus clárannaí lae RTE Radió na Gaeltachta, ar nós Adhmhaidin, Iris Aniar, Barrscéalta, An Saol ó Dheas, Rónán Beo@3 & Blathnáid Libh.

In san fís gearr seo, labhairíonn Ferdia, Oifigeach Meitéareolaíocht, faoin am atá caite aige san Seirbhís Náisiúnta Meitéareolaíochta agus a cuid dhulgaisí mar an oifigeach Ghaeilge.

Bain sult as Seachtain na Gaeilge 2019 agus ná déan dearmad ár réamhaisnéisí aimsire a sheiceáil i nGaeilge gach maidin agus ár naisc aimsire gach tráthnóna ar Twitter @meteireann

Seachtain na Gaeilge 2019

Seachtain na Gaeilge 2019

 

 

The staff of Met Éireann are looking forward to Seachtain na Gaeilge, and to celebrate it this year, we will be tweeting a forecast each morning in Irish. As well as that we will be tweeting about a new meteorological topic each afternoon also.

Year on year we are increasing the services we provide to the public through Irish. At the bottom of our home page www.met.ie  there is a link to the Irish version of our website where all static material is available through Irish.

https://www.met.ie/ga/

Also in our list of place-names (where you can select your location for a seven-day weather forecast) all Gaeltacht towns are available spelt as Gaeilge.

Our Irish language officer Ferdia McCrann is always available to attend to requests from the Media and from the general public and can often be heard speaking about weather related topics on the News and daytime Radio programmes of RTE Radió na Gaeltachta such as Adhmhaidin, Iris Aniar, Barrscéalta an Saol ó Dheas, Rónán Beo@3 & Blathnáid Libh.

In this short video above, Ferdia, a Meteorological Officer, talks about the time he has spent at the National Meteorological Service and his duties as the Officer of the Irish language.