Deireadh seachtaine míshocair romhainn agus baol suntasach ag baint leis an gcogadh idir aer te agus aer fuar-an 29 Eanáir 2021

le Paul Downes, Meitéareolaí.

Aimsir fhliuch agus ghaofar anocht, agus éireoidh sé níos fuaire de réir a chéile ar an Satharn agus beidh níos mó baoil ann go mbeidh flichshneachta agus sneachta ag titim.

As seo go ceann roinnt laethanta, beidh Éire suite idir aer níos fuaire ó thuaidh agus patrún gníomhach criosach Atlantaigh ó dheas a bheidh mar bhonn le roinnt lagrach a mbeidh flichshneachta agus sneachta dá mbarr in amanna mar aon le gaotha gaofara ón oirthear.

 

ECMWF: WBPT, 1000-500 thickness, MSLP and 6h rain chart for Sat 06Z

ECMWF: WBPT, tiús 1000-500, MSLP agus cairt bháistí 6h don Satharn 06Z

Riosca i gcás Tuilte Abhann agus Uisce Dromchla

Tá formhór na n-ithreacha ar fud na tíre báite, nó ar maos in uisce ar a laghad.  Tá leibhéil na n-aibhneacha i dtuaisceart na tíre ardaithe cheana féin, mar fhreagairt don mhéid suntasach báistí a thit le seachtain anuas.  As seo go ceann roinnt laethanta, beidh roinnt mhaith tréimhsí frasaíochta mar bhonn leis an riosca i gcás tuilte a mhéadú ar fud na tíre.  Táthar ag súil le tuilte áitiúla i rith an deireadh seachtaine agus an tseachtain seo chugainn, go háirithe i dTuaisceart na tíre.

Riosca i gcás Tuilte Cósta

Táimid anois i lár tréimhse Rabhartaí (Lán Mara). Gach seans go gcuirfidh an meascán de Rabhartaí (Lán Mara), gaotha láidre cois cladaigh agus borradh stoirme a bhaineann leis na córais lagbhrú a bheidh ag iardheisceart na hÉireann anocht agus ar an Satharn, leis an seans go dtarlóidh tuilte cósta áitiúla, go háirithe i gceantair ina dtarlaíonn tuilte go minic feadh Chósta an Oirthir (nuair a tharlaíonn siad i gcomhthráth le Lán Mara agus gaotha láidre cois cladaigh).

Ag éirí fliuch agus gaofar anocht. Rabhadh báistí stádas buí eisithe.

Tosóidh lagbhrú ag taisteal ó dheas d’Éirinn anocht agus beidh banda báistí á thabhairt ón tuaisceart trasna na tíre. Beidh rabhadh báistí stádas buí i bhfeidhm ó 3am le haghaidh Chill Mhantáin agus Loch Garman agus titfidh báisteach throm, idir 30 agus 40mm, agus beidh baol ann go dtarlóidh tuilte áitiúla thar oíche.

Lena chois sin, éireoidh na gaotha anoir níos láidre agus siotach thar oíche, agus tá rabhadh gála stádas buí i bhfeidhm idir Dairbhre agus Ceann Léime Chiarraí agus Ceann Léime na Gaillimhe. Go ginearálta, cé go mbeidh na gaotha faoi bhun an rabhaidh Stádas Buí thar tír beidh siad an-láidir sa treo anoir nach bhfuil chomh coitianta sin ná chomh foscúil sin go minic.

Ag éirí níos fuaire ar an Satharn le flichshneachta nó sneachta ar thalamh ard.

Ó tharla aer fuar sa tuaisceart a bheith gar do agus ag gluaiseacht ó dheas de réir a chéile maidin Dé Sathairn, is flichshneachta nó sneachta a bheidh ar thalamh ard seachas frasaíocht agus d’fhéadfadh an sneachta carnadh ar an talamh sách tapa. Beidh sé seo mar bhonn le dálaí guaiseacha, go háirithe Sléibhte Chill Mhantáin.

Glanfaidh an fhrasaíocht soir ó dheas i rith an tráthnóna agus lagóidh na gaotha.

Beidh sé fuar agus beidh sioc ann oíche Dé Sathairn agus beidh flichshneachta agus sneachta ag bogadh isteach ón iarthar ar maidin.

Cé go mbeidh oíche Shathairn fuar agus go mbeidh roinnt tréimhsí glana agus sioc luath ar maidin, a bheidh mar bhonn le paistí oighir, in go leor áiteanna i dtuaisceart na tíre, beidh báisteach, flichshneachta agus sneachta ag titim trasna na tíre luath ar an Domhnach.

An baol is mó go dtitfidh sneachta sa tuaisceart

Is cosúil go bhfuil an baol is mó go dtitfidh flichshneachta agus sneachta luaite le tuaisceart na tíre, ach mbeidh teochtaí níos teo sa deisceart ag bogadh i dtreo an tuaiscirt de réir a chéile agus is báisteach a bheidh ag titim i bhformhór na tíre seachas flichshneachta agus sneachta. Beidh an lá fuar agus beidh an teocht sa tráthnóna idir 1 agus 4 i bhformhór na tíre, agus beidh sé níos teo i gCúige Mumhan.

Cé go bhfuil treoir eisithe don deireadh seachtaine, tá gach cuma ar an scéal go mbeidh tuilleadh rabhadh aimsire á n-eisiúint agus ba cheart súil a choinneáil ar ár leathanach rabhaidh chun an t-eolas is déanaí a fháil.


Beag beann ar an gcineál aimsire a bheidh ann, lean an chomhairle sláinte poiblí agus cabhraigh le gach duine a choinneáil sábháilte ó COVID-19.

Má theastaíonn an réamhaisnéis 7-lá, gach uair an chloig is beaichte agus is cothroime le dáta uait le haghaidh do cheantair áitiúil ar Oileán na hÉireann tabhair cuairt ar met.ie. Tá na treoracha agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn le fáil ar leathanach Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus tuilleadh seirbhísí nach iad le fáil ar ár n-aip saor in aisce – atá ar fáil ar an App store le haghaidh an iPhone, agus ar an Play store le haghaidh Android. Leann muid ar  Twitter agus Facebook má theastaíonn eolas breise uait maidir le cúrsaí aimsire agus aeráide.