Gaotha láidre agus tréimhse fhuar agus mhíshocair romhainn mar thoradh ar lagrach suntasach

Nuashonrú, Dé Céadaoin, an 10 Márta 15:00

Déanfaidh lagrach suntasach a bhealach trasna iarthuaisceart an hÉireann anocht agus beidh gaotha láidre ag taisteal siar ó dheas os cionn na hÉireann, gaotha aniar thar oíche. Beidh gálaí le brath mórthimpeall chósta na hÉireann agus gaotha Fórsa Stoirme ar feadh tamaill sna farraigí siar ó dheas. Tá rabhaidh ghaoithe Stádas Oráiste i bhfeidhm i gContae Chiarraí agus i gContae Chorcaigh ó 8pm inniu (Dé Céadaoin, an 11 Márta) go dtí meán oíche agus beidh Rabhadh Aimsire Stádas Buí i bhfeidhm don chuid eile den tír go dtí 7am, Déardaoin, an 11 Márta. Tá na sonraí ar fad maidir lenár rabhaidh aimsire le fáil anseo: https://www.met.ie/warnings/today

(Figiúr 1: Suíomh an lagraigh ag 00UTC, an 10 Márta, suite in iardheisceart na hÉireann le lárbhrú de 967hPa. Beidh an córas lagbhrú seo ag triall ar iarthuaisceart na hÉireann anocht agus beidh sé mar bhonn le gaotha an-láidir trasna na hÉireann agus roinnt siotaí láidre sa deisceart agus san iardheisceart mar a bhíothas ag súil leo)

I ndiaidh an lagraigh shuntasaigh seo beidh aershreabh fhuar agus éagobhsaí siar ag taisteal i dtreo na hÉireann rud a bheidh mar bhonn le ceathanna agus gaotha bríomhara. Beidh ceathanna forleathan ar an Déardaoin, Aoine agus Satharn mar aon le baol clocha sneachta agus stoirmeacha toirní. Beidh aermhais mhuirí pholach fhuar os cionn na hÉireann a bheidh mar bhonn le roinnt ceathanna geimhriúla ar thalamh ard, go háirithe ar an Satharn.

 

(Figiúr 2: Beidh tionchar ag aershreabh fhuar agus éagobhsaí aniar ar Éirinn ar an Déardaoin, an 11 Márta, agus titfidh ceathanna troma i rith na sreibhe)

(Figiúr 3: Beidh go leor de na ceathanna a thiteann ina dhiaidh sin trom agus beidh baol clocha sneachta agus tintrí ann. Léirítear ar an gcairt thuas an baol tintrí ar fud na hÉireann ar an Déardaoin ag 1200UTC, réamhaisnéis curtha ar fáil ag IREPS)

Ón méid atá ar eolas againn faoi láthair is cosúil go mbeidh an aimsir níos séimhe ar an Domhnach agus an tseachtain seo chugainn agus go mbeidh beagán báistí agus roinnt ceathanna agus go mbeidh tionchar ag ardbhrú in aice na hÉireann i lár na seachtaine ina dhiaidh sin rud a bheidh mar bhonn le dálaí aimsire níos tirime agus níos deise.

(Figiúr 4: Is léir ón méid atá ar eolas againn cheana féin go mbeidh tionchar ardbhrú le brath in Éirinn ar Lá Fhéile Pádraig cé go mbaineann éiginnteacht áirithe leis an réamhaisnéis fós)

Dé Luain, an 08 Márta 15:00

I ndiaidh tús réasúnta ciúin leis an earrach meitéareolaíoch, éireoidh cúrsaí aimsire i bhfad níos neamhshocra an tseachtain seo le tréimhsí d’aimsir fhliuch agus an-ghaofar. 

Bhí ardbhrú mar bhonn le haimsir thirim agus shocair den chuid is mó ó thús mhí Mhárta, ach de réir mar a ghluaisfidh scairdsruth isteach os cionn na hÉireann as seo go ceann roinnt laethanta beidh roinnt córas ísealbhrú Atlantaigh ag teacht inár dtreo.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Paul Downes, meitéareolaí le Met Éireann: “Is é inniu (Dé Luain, an 8ú lá) an lá deiridh den tréimhse d’aimsir shocair, sula n-éiríonn cúrsaí aimsire míshocair ón lá amárach ar aghaidh agus beidh tréimhsí d’aimsir fhliuch agus ghaofar amach romhainn don chuid eile den tseachtain.

Image: Forecast chart for 1800UTC Wednesday 10th March showing deep low to the NW of Ireland

Íomhá: Cairt réamhaisnéise ag 1800UTC, Dé Céadaoin, an 10 Márta, ar a dtaispeántar lagrach domhain ar an taobh thiar thuaidh d’Éirinn

“Ainneoin go mbeidh sé tirim maidin amárach (Dé Máirt, an 9ú lá), leathfaidh báisteach agus gaotha láidre trasna ó oirthear na tíre ó thráthnóna amárach ar aghaidh, agus beidh siad forleathan luath sa tráthnóna.  Táthar ag súil le tuilleadh aimsir fhliuch agus an-ghaofar ar an gCéadaoin de réir mar a thugann córas lagbhrú domhain aghaidh ar iarthuaisceart na hÉireann – rud a bheidh mar bhonn le gaotha láidre thiar theas i rith thráthnóna Dé Céadaoin agus oíche Dé Céadaoin.”

Tá rabhadh gaoithe buí eisithe ag Met Éireann don tír ar fad ó 12:00 ar an gCéadaoin, go dtí 07:00 ar an Déardaoin, tráth a bhféadfadh luasanna na gaoithe a bheith cothrom le hidir 50 agus 65 km/h agus d’fhéadfadh na gálaí a bheith cothrom le thart ar 100km/h i gceantair sceirdiúla, a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an meitéareolaí Paul Downes freisin: “Luath maidin Déardaoin, glanfaidh an córas lagbhrú seo ó Éirinn, agus beidh tionchar aermhais níos fuaire agus níos éagobhsaí le brath.  Beidh sé fós gaofar go maith i rith an deireadh seachtaine agus beidh ceathanna gaofara ann, agus seans go n-éireoidh siad seo geimhriúil os cionn talamh ard.”

 

Íomhá: Cairt réamhaisnéise don Aoine, an 12 Márta, ar a dtaispeántar aermhais mhuirí pholach i bhfad níos fuaire os cionn na Ríochta Aontaithe & na hÉireann

Íomhá: Cairt réamhaisnéise don Aoine, an 12 Márta, ar a dtaispeántar aermhais mhuirí pholach i bhfad níos fuaire os cionn na Ríochta Aontaithe & na hÉireann

 


Beag beann ar an gcineál aimsire a bheidh ann, lean an chomhairle sláinte poiblí agus cabhraigh le gach duine a choinneáil sábháilte ó COVID-19.

Má theastaíonn an réamhaisnéis 7-lá, gach uair an chloig is beaichte agus is cothroime le dáta uait le haghaidh do cheantair áitiúil ar Oileán na hÉireann tabhair cuairt ar met.ie. Tá na treoracha agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn le fáil ar leathanach Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus tuilleadh seirbhísí nach iad le fáil ar ár n-aip saor in aisce – atá ar fáil ar an App store le haghaidh an iPhone, agus ar an Play store le haghaidh Android. Leann muid ar  Twitter agus Facebook má theastaíonn eolas breise uait maidir le cúrsaí aimsire agus aeráide.