Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Dúlagar stoirme ag druidim le hÉirinn Dé Máirt 7 Nollaig 2021

Arna nuashonrú ag Meitéareolaí Liz Walsh ag 6pm Dé Domhnaigh 5 Nollaig 2021

D’ainmnigh Met Éireann Stoirm Barra maidin Dé Domhnaigh (5 Nollaig 2021) agus meastar go rachaidh sé i bhfeidhm ar Éirinn le linn Dé Máirt agus go ceann tamaill Dé Céadaoin. Bainfidh guaiseacha iolracha leis an gcóras seo.

Athróidh tionchair ag brath ar an áit ach áireofar iad

 

  • Gaotha stoirme in áiteanna
  • Ar muir agus roinnt tuilte cois cósta
  • Titeann go trom báistí
  • Is féidir roinnt titim neamhbhuan sneachta/sneachta, go príomha san iarthuaisceart.
  • Roinnt crann síos
  • Damáiste struchtúrach (Daingnigh do throscán amuigh faoin aer agus maisiúcháin Nollag!)
  • Cur isteach ar dhálaí taistil/tiomána guaiseacha

 

Tá rabhadh gaoithe leibhéal oráiste eisithe do Chontaetha Chorcaí, Chiarraí, Luimnigh, an Chláir agus na Gaillimhe atá bailí ó 6am Dé Máirt go 6pm Dé Céadaoin, agus tá rabhadh gaoithe leibhéal buí in áiteanna do gach contae eile don tréimhse ama chéanna. Is dócha go ndéanfar na rabhaidh seo a nuashonrú agus a mhionchoigeartú agus muid ag druidim níos gaire don imeacht de réir mar a éiríonn rian na stoirme níos cinnte.

 

Beidh an ghaoth ó dheas go dtí an oirdheisceart i dtreo go luath i rith an Mháirt agus de réir a chéile tiocfaidh sé siar de réir mar a théann an lá ar aghaidh. Mar sin beidh neart na gaoithe ag brath ar do shuíomh agus ar nochtadh don treo áirithe sin. Is dócha go dtitfidh báisteach throm le linn maidin Dé Máirt freisin, iad seo go príomha ar fud na gcontaetha theas agus oirdheisceart le seans tuilte a bheith ann.

Is é an limistéar neamhurchóideach scamallach seo ó dheas ó New Brunswick agus Albain Nua in Oirthear Cheanada ó níos luaithe inniu ná suíomh tosaigh córas brú íseal a dhéanfar Stoirm Barra.

Íomhá le caoinchead Satailít Geos-Oirthear an NOAA.


Beidh an córas brú íseal a phiocadh suas ag an Sruthán Scaird agus a thiomáint trasna an Atlantaigh Thuaidh le linn Dé Luain ag teacht feadh chósta thiar na hÉireann maidin Dé Máirt. Íomhá le caoinchead ó ECMWF rith 12Z 5/12/2021

Is cuma cén aimsir, lean an chomhairle sláinte poiblí  agus cuidigh le gach duine a choinneáil slán ó COVID-19

Chun an réamhaisnéis is cruinne agus is déanaí do do cheantar ar Oileán na hÉireann a fháil téigh chuig met.ie. Tá na fógraí agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn ar fáil ar leathanach.  Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus níos mó ar fáil ar ár n-aip saor in aisce – ar fáil ón ‘App store don ‘iPhone’, agus ón ‘Play store don ‘Android’

Arna nuashonrú ag an Meitéareolaí Gerry Murphy ag 4 pm Dé Sathairn 4 Nollaig 2021

Le haghaidh comhairle agus rabhaidh is déanaí:  https://www.met.ie/warnings/today

Achoimre

Mar gheall ar dhúlagar domhain an Atlantaigh beidh aimsir an-fhliuch agus an-ghaofar ar fud na hÉireann go dtí Dé Máirt agus Dé Céadaoin. Beidh gaoth láidir i ngach ceantar uaireanta agus tiocfaidh gála i gceantair cois cósta. Is dócha go mbeidh séideáin thromchúiseacha ann. I láthair na huaire táthar ag súil go mbeidh na gaotha is láidre i gcontaetha cósta thiar na Mumhan le gaotha stoirme indéanta uaireanta níos déanaí Dé Máirt.

In éineacht leis na gaotha neartaithe beidh seal de bháisteach throm ar an Máirt, agus cithfholcadáin troma ina dhiaidh oíche Dé Máirt agus Dé Céadaoin. D’fhéadfadh cuid de na cithfholcadáin a bheith ina sleá nó sneachta ar thalamh ard.

Mar gheall ar thaoidí earraigh, tonnta an-ard agus leibhéil borrtha móra, d’fhéadfadh tuilte cósta tarlú feadh chóstaí na Mumhan agus dheisceart Chonnacht.

Tionchair Féideartha

Is dócha go gcuirfidh gaotha an-láidir agus séideáin dhíobhálacha isteach ar bhriseadh cumhachta, crainn tite nó craobhacha nó smionagar eile.

Chomh maith le tuilte cois cósta, tabharfaidh báisteach throm nó cithfholcadh tuilte áitiúla. Is dócha go gcuirfear isteach ar thaisteal uaireanta mar gheall ar ghaotha láidre, droch-infheictheacht, tuilte áitiúla agus drochchoinníollacha dromchla de bharr clocha sneachta, sneachta nó sneachta ar thalamh ard.

Réamhaisnéis mhionsonraithe

Forbróidh dúlagar stoirme i lár an Atlantaigh Dé Luain mar thoradh ar bhrú dinimiciúil ón Jetstream san atmaisféar uachtarach. Doimhneoidh an córas ísealbhrú go tapa agus é ag dul soir ó thuaidh thar an Atlantach agus ag druidim le hÉirinn ar Scairdsruth láidir siar.

De réir mar a bheidh an dúlagar ag druidim le hÉirinn, tiocfaidh moilliú air agus éireoidh sé measartha mall ag gluaiseacht tríd an Máirt agus an Chéadaoin. Níl rian cruinn agus uainiú an dúlagar cinnte. Faoi láthair táthar ag súil go sroichfidh sé íosbhrú de 952 hPa tráthnóna Dé Máirt ag timpeall 100 muirmhíle nó 185 Km in iarthar na hÉireann. Líonfaidh an dúlagar go mall agus méadóidh a bhrú lárnach de réir a chéile agus é ag bogadh go mall soir thar Éirinn trí oíche Dé Máirt agus Dé Céadaoin, ag glanadh soir ó dheas trí oíche Dé Céadaoin ar deireadh.

Tá forbairt agus rian an dúlagar tríd an Luan, Dé Máirt agus Dé Céadaoin le feiceáil sna cairteacha thíos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réamhaisnéis na Gaoithe

De réir mar a bheidh an dúlagar ag druidim le hÉirinn, neartóidh na gaotha ó dheas trí oíche Dé Luain agus go luath Dé Máirt le gálaí nó gálaí láidre ag forbairt feadh chóstaí uile na hÉireann agus Mhuir Éireann. Forbróidh gaotha athraitheacha cioclónacha de réir mar a ghluaiseann an dúlagar ar fud na hÉireann. Níos déanaí Dé Máirt agus trí oíche Dé Máirt, forbróidh gaotha an-láidir an iarthair i gcontaetha chósta an iarthair. Tá an chuma ar an scéal faoi láthair go dtarlóidh na gaotha is láidre i gcontaetha cósta thiar na Mumhan agus Co. na Gaillimhe.

Léirítear é seo ar Innéacs Réamhaisnéise Foircní ECMWF le haghaidh séideáin gaoithe agus freisin ar na réamhaisnéisí cinntitheacha thíos.

 

 

 

 

 

Réamhaisnéis Báistí

Níl cinnte cén t-am a thiteann báistí ar fud na hÉireann a bhaineann le dúlagar an Atlantaigh. Léiríonn an tsamhail reatha tuartha go dtiocfaidh báisteach throm in iarthar na hÉireann níos déanaí oíche Dé Luain agus go bogfaidh sé soir ar fud na tíre maidin Dé Máirt. Leanfaidh cithfholcadáin ón iarthar tráthnóna Dé Máirt agus leanfaidh siad ar aghaidh go dtí oíche Dé Máirt agus Dé Céadaoin. Beidh cuid acu geimhridh, ag titim mar chlocha nó sneachta le sneachta ar thalamh ard. D’fhéadfadh stoirmeacha toirní iargúlta a bheith ann freisin.

Coinníollacha Cósta

Táimid i dtréimhse de Thaoidí Earraigh, agus táthar ag súil go n-ardófar leibhéil chósta Dé Máirt agus córas domhainbhrúite ag druidim ón Atlantach as a dtiocfaidh gaotha láidre, tonnta arda agus leibhéil mhóra borrtha. Táthar ag súil leis na leibhéil borrtha is mó ar chóstaí an Atlantaigh. Tá éiginnteacht fós ann idir ritheanna samhlacha ar uainiú agus cosán an chórais ísealbhrú, a imreoidh tionchar ar an leibhéal borrtha a bhfuiltear ag súil leis go háitiúil feadh an chósta, agus ba cheart go laghdódh an neamhchinnteacht de réir mar a thagann rití samhlacha amach anseo ar fáil.


Beag beann ar an gcineál aimsire a bheidh ann, lean an chomhairle sláinte poiblí agus cabhraigh le gach duine a choinneáil sábháilte ó COVID-19.

Má theastaíonn an réamhaisnéis 7-lá, gach uair an chloig is beaichte agus is cothroime le dáta uait le haghaidh do cheantair áitiúil ar Oileán na hÉireann tabhair cuairt ar met.ie. Tá na treoracha agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn le fáil ar leathanach Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus tuilleadh seirbhísí nach iad le fáil ar ár n-aip saor in aisce – atá ar fáil ar an App store le haghaidh an iPhone, agus ar an Play store le haghaidh Android. Leann muid ar  Twitter agus Facebook má theastaíonn eolas breise uait maidir le cúrsaí aimsire agus aeráide.

You are here: