Tá seachtain athraitheach amach romhainn roimh thréimhse ardbhrú arís an tseachtain seo chugainn - an 4 Deireadh Fómhair 2021

Ciallóidh lagbhrú go mbeidh an aimsir athraitheach an tseachtain seo agus go mbeidh báisteach throm ag titim uaireanta, ach tá gach cuma ar an scéal go mbeidh an aimsir níos socra an tseachtain seo chugainn, agus go mbeidh tréimhse ardbhrú le tabhairt faoi deara i rith an deireadh seachtaine.

Ar an Luan titfidh báisteach throm ar feadh tamaill agus leathfaidh sé ar fud oirthear na tíre, agus glanfaidh sé arís maidin Dé Máirt.  Beidh an Mháirt geal agus gaofar agus titfidh corr múr báistí, agus éireoidh sé níos tirime i gcaitheamh an tráthnóna.  Beidh na teochtaí thart ar an meán ar an dá lá, ach éireoidh sé níos séimhe agus níos taise ón gCéadaoin ar aghaidh, mar gheall ar aer níos teo a bheith ag gluaiseacht trasna na hÉireann mar thoradh ar iar-Hairicín Sam.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Elizabeth Coleman, meitéareolaí le Met Éireann: “I láthair na huaire is amach ó chósta thoir SAM atá Hairicín Sam a bheidh ag bogadh i dtreo an oirthuaiscirt i dtreo na hÍoslainne as seo go ceann cúpla lá, agus beidh fórsa an hairicín ag laghdú de réir mar a bheidh sé ag gluaiseacht.  Beidh cosán iar-Hairicín Sam mar bhonn le haermhais an-séimh, thrópaiceach, mhuirí a bheith ag gluaiseacht trasna na hÉireann, agus le teochtaí go maith os cionn an mheáin don am seo bliana ón gCéadaoin ar aghaidh.”

Suíomh Hairicín Sam ag 00 UTC, Dé Luain, an 4 Deireadh Fómhair, ar chairt anailíse aermhaise agus brú Met Éireann

Beidh na teochtaí ó lár na seachtaine ar aghaidh idir 15 agus 19 Celsius, agus tá an mheánteocht i mí Dheireadh Fómhair cothrom le thart ar 10°C.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an réamhaisnéiseoir Liz Coleman freisin:  “Beidh tionchar iar-Hairicín Sam le brath in iarthar na hÉireann, ach beidh aermhais thrópaiceach mar bhonn le haimsir dhorcha, scamallach agus cheobhránach agus beidh brádán báistí agus ceo i gceantair shléibhtiúla agus taobh leis an gcósta. Tá seans ann go mbeidh tréimhsí níos gile san oirthear anois is arís. É sin ráite, beidh fronta aimsire le tonnta ag gluaiseacht go mall os cionn iarthar na hÉireann ar an Déardaoin agus ar an Aoine agus beidh báisteach ag titim go leanúnach agus seans go mbeidh tuilte i gceantair áitiúla dá bharr – tá Treoir Aimsire eisithe againn le haghaidh roinnt ceantar san iarthar áit a bhfuiltear ag súil leis an mbáisteach is troime.”

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an réamhaisnéiseoir Liz Coleman le linn di a bheith ag féachaint chun cinn chuig an deireadh seachtaine: “Táthar ag súil go mbeidh an fronta ag gluaiseacht os cionn oirthear na tíre oíche Dé hAoine agus ar an Satharn sula dtugann sé aghaidh ar Mhuir Éireann. Ina dhiaidh sin beidh tréimhse ardbhrú le tabhairt faoi deara os cionn na hÉireann agus beidh an chuid eile den deireadh seachtaine níos socra agus éireoidh sé beagán níos fionnuaire arís de réir a chéile.  Beidh an aimsir réasúnta socair an tseachtain seo chugainn agus beidh an teocht séasúrach agus is ardbhrú den chuid is mó a bheidh le tabhairt faoi deara, ainneoin go bhféadfadh roinnt báistí titim sa chuid is faide ó thuaidh den tír ar dtús.”

Cosán réamhaisnéise Hairicín Sam, an 4 Deireadh Fómhair 2021. Foinse: NOAA

An Meán Fómhair is teo ar taifead, go sealadach

Ainneoin go raibh an aimsir i rith mhí Dheireadh Fómhair cosúil le gnáthaimsir an fhómhair, ba é mí Mheán Fómhair an mhí Mhéan Fómhair ba theo, go sealadach, ar taifead in Éirinn; bhí na meánteochtaí 2.1°C os cionn na meánteochtaí fadtéarmacha (LTA 1981-2010).

Tugadh an mhí Mheán Fómhair ba theo ar taifead faoi deara i Mumha agus Laighin; bhí na meánteochtaí cothrom le 15.6°C agus 15.1°C faoi seach. Bhí an teocht ab airde a taifeadadh i gConnachta cothrom leis an teocht ab airde a tugadh faoi deara in 2006, 14.7°C. Tugadh an dara teocht ab airde riamh faoi deara in Ulaidh, 14.3°C, agus taifeadadh an teocht ab airde ann in 2006, 14.4°C.

Taifeadadh teocht stáisiúin nua de 27.9°C in Aerfort na Sionainne (taifead a théann siar 75 bliain), agus taifeadadh an mhí Mheán Fómhair is teo in 122 bliain i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, meánteocht de 15.8°C (2.4C os cionn an LTA).

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Sandra Spillane ó Sheirbhísí Aeráide Met Éireann: “Mí the agus thirim ba ea Meán Fómhair 2021 ar fud oileán na hÉireann, bhí na meánteochtaí go maith os cionn an mheáin agus bhí an méid báistí a thit go maith faoi bhun an mheáin.  Tugadh neart tréimhsí ardbhrú faoi deara i rith Mheán Fómhair rud is cúis le haimsir thirim agus shocair go minic, agus tugadh coinníollacha níos cosúla le coinníollacha aimsire an fhómhair faoi deara ag deireadh na míosa nuair a bhog ardbhrú trasna na hÉireann.”

Is fianaise iad na réamh-mheastacháin aeráide is déanaí d’Éirinn ar threocht d’aimsir níos teo i rith na séasúr ar fad amach anseo.  Tá tuilleadh sonraí maidir le Meán Fómhair 2021 le fáil inár Ráiteas Míosúil.

Sonraí báistí, teochta agus gréine le haghaidh Mheán Fómhair 2021


Beag beann ar an gcineál aimsire a bheidh ann, lean an chomhairle sláinte poiblí agus cabhraigh le gach duine a choinneáil sábháilte ó COVID-19.

Má theastaíonn an réamhaisnéis 7-lá, gach uair an chloig is beaichte agus is cothroime le dáta uait le haghaidh do cheantair áitiúil ar Oileán na hÉireann tabhair cuairt ar met.ie. Tá na treoracha agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn le fáil ar leathanach Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus tuilleadh seirbhísí nach iad le fáil ar ár n-aip saor in aisce – atá ar fáil ar an App store le haghaidh an iPhone, agus ar an Play store le haghaidh Android. Leann muid ar  Twitter agus Facebook má theastaíonn eolas breise uait maidir le cúrsaí aimsire agus aeráide.