Tá Met Éireann ag athsholáthar an radar aimsire ag Aerfort na Sionainne

New weather radar is the first step of Met Éireann’s radar modernisation and expansion programme

13th October 2023: Met Éireann, the Irish National Meteorological Service, has announced that its new weather radar system at Shannon Airport is now operational and will provide more accurate rainfall information to the weather forecasters and the rainfall radar maps on met.ie and the Met Éireann app.

Picture 1 – blue sky radarFig 1 – The new weather radar at Shannon Airport, October 2023

Fig 1 – The new weather radar at Shannon Airport, October 2023

This new weather radar is the first step in Met Éireann’s strategic development plan to upgrade and expand the national weather radar network over the next ten years. During this period, the number of radars will triple, from two to six, covering key areas across the country to ensure optimal coverage and forecasting accuracy.

The new weather radar system in Shannon uses the latest dual-polarisation technology which will enable meteorologists to better distinguish between different types of precipitation such as rain, hail or snow. This technology also enables better identification and removal of non-meteorological targets such as birds and insects from the data. As a result, Met Éireann will be able to issue more precise and timely weather forecasts and warnings for significant weather events, for the benefit of the public, emergency services and the aviation, maritime, farming and other sectors.

Dr. Sarah Gallagher, Head of the Observations Division at Met Éireann, said: “Met Éireann is delighted to have successfully completed this important first step in the upgrade of this critical source of weather information. The weather radar at Shannon Airport is vitally important as most of Ireland’s weather comes from the Atlantic, so Shannon is a fantastic location for the first detection and analysis of these rainfall events. This radar will increase the accuracy of our forecasts and of the rainfall radar service for the benefit of all. Our team is already analysing the radar’s new data with a view to further enhancing our service with new features next year.  

“This state-of-art upgrade was complex and involved significant background work examining the hardware, technologies to be used, civil works at an airport infrastructure and adapting our systems to accommodate this new information and data.”

She added:This is the first step of a longer-term scientific project to expand the national weather radar network beyond Shannon and Dublin and we’re excited to continue innovating and investing in science as part of our commitment to public safety and wellbeing. We’re already researching sites for four additional radars to optimise rainfall detection and coverage capabilities across the country.”

12th Mí Deireadh Fomhair 2023

Tá radar aimsire nua na Sionainne curtha isteach go rathúil agus tá tástáil dheiridh á déanamh air an tseachtain seo. Tá a chuid sonraí á gcur isteach cheana féin sna léarscáileanna radair báistí ar léarscáileanna lánscáileáin agus ar aip Met Éireann, ar bhonn uaineach, lena chinntiú go gcuirtear an tseirbhís is fearr is féidir ar fáil.

Le linn aon bhriseadh seirbhíse, cuirfear sonraí ón radar aimsire sealadach a bhí ag soláthar clúdaigh le cúpla mí anuas ina ionad.

Cuirfear tuilleadh nuashonruithe ar fáil de réir mar a bheidh radar nua na Sionainne ag feidhmiú go hiomlán, a luaithe a bheidh na tástálacha deiridh críochnaithe go luath.

16th Mí Lúnasa 2023

Cloch Mhíle Mhór inniu i dtionscadal Athsholáthair Radair Aimsire na Sionainne de chuid Met Éireann! Lá maith a bhí ann d’ardaitheoir craenach na gcomhpháirteanna radair.

Is iad na chéad chéimeanna eile ná suiteáil, coimisiúnú, & tástáil oibríochtúil an radair. Beidh breathnóireachtaí báistí radair na Sionainne ar ais faoi lár mhí Dheireadh Fómhair.

 

19 Bealtaine 2023

Tá sé fógartha ag Met Éireann go bhfuil siad ag athsholáthar an radar aimsire atá suite ag Aerfort na Sionainne chun córas radair aimsire úrnua a shuiteáil le teicneolaíocht agus cumais uasghrádaithe. Is é seo an chéad chéim de phróiseas pleanáilte todhchaídhíonach chun cumas an líonra radair aimsire náisiúnta foriomlán atá á chothabháil ag Met Éireann a fhorbairt agus a leathnú go straitéiseach, sna deich mbliana seo agus sna deich mbliana amach romhainn.

Tá radar aimsire na Sionainne mar chuid den ghréasán náisiúnta radair aimsire, ina bhfuil dhá radar aimsire faoi láthair, ceann amháin suite ag Aerfort na Sionainne agus ceann eile ag Aerfort Bhaile Átha Cliath. Soláthraíonn an líonra radair aimsire seo sruth seasta faisnéise 24 uair sa lá, 365 lá sa bhliain trí shuíomh gréasáin agus aip Met Éireann, agus úsáidtear é chun faisnéis a sholáthar maidir le suíomh agus déine na frasaíochta ar fud na hÉireann. Soláthróidh an córas radair aimsire nua sa tSionainn cumais fheabhsaithe chun frasaíocht a thomhas. Beidh buntáistí ag baint leis seo do sheirbhísí réamhaisnéise Met Éireann agus do na léarscáileanna radair báistí a thairgtear don phobal.

 

Figs. 1-2: The current Shannon Airport radar (on the right, the radar dome can be seen on top of the airport building)

Figiúirí. 1-2: Radar reatha Aerfort na Sionainne (ar dheis, is féidir cruinneachán an radair a fheiceáil ar bharr fhoirgneamh an aerfoirt)

Tá obair athsholáthair ag tosú i mí na Bealtaine agus táthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe faoi fhómhar 2023. Le linn na tréimhse seo beidh seirbhís radair leasaithe i nDeisceart agus in Iarthar na tíre, agus beidh córas radair aimsire sealadach ag feidhmiú as Co. Chorcaí. Le linn athsholáthair an radair, leanfaidh seirbhísí réamhaisnéise Met Éireann ar aghaidh mar is gnách, áfach, is féidir a bheith ag súil le hathruithe ar an íomhá radair a thaispeántar ar ‘Radar is déanaí’ ar met.ie agus ar aip Met Éireann, do Dheisceart agus d’Iarthar na hÉireann. Tá sé seo amhlaidh toisc go dtaispeánfaidh íomhá an radair faisnéis chomhcheangailte ón radar aimsire ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, an ceann sealadach i gCo. Chorcaí agus dhá radar aimsire Oifig Meitéareolaíochta na RA i mBéal Feirste agus sa Bhreatain Bheag, nuair a bhíonn siad ar fáil.

 

Fig 3 : Example of current "Latest Radar" image on met.ie, with temporary radar operating from Co. Cork during replacement work

Fig 3 : Example of current “Figiúir 3 : Sampla d’íomhá reatha “Radar is Déanaí” ar met.ie, le radar sealadach ag feidhmiú ó Co. Chorcaí le linn obair athsholáthair

Is radar aonpholaraithe C-bhanna é radar aimsire reatha na Sionainne, a suiteáladh i 1996 agus a uasghrádaíodh in 2010. Úsáideann sé cuisle radair le tonnfhad 5.6 cm. Oireann an tonnfhad seo d’oibriú in Éirinn, toisc go bhfuil sé íogair go leor chun báisteach éadrom agus ceobhrán (foirmeacha coitianta frasaíochta) a bhrath.

Radar nua na Sionainne a bheidh le suiteáil in Aerfort na Sionainne a bheidh ina dhépholarú. Is éard atá i gceist le radair aimsire dépholarúcháin ná teicneolaíocht agus bogearraí ceannródaíocha a bhfuil ar a gcumas a aithint idir cineálacha frasaíochta cosúil le báisteach, báisteach throm, sneachta agus flichshneachta, agus tá feidhmíocht níos fearr acu ná radair aonair polaraithe chun deascadh ó réada amhail foirgnimh nó éin a aithint.

 

Fig. 3: Dual polarisation data show what type of precipitation is falling based on its shape (picture source: NOAA)

Figiúr 4: Léiríonn sonraí dépholaraithe cén cineál deascadh atá ag titim bunaithe ar a chruth (foinse pictiúir: NOAA)

Dúirt Sarah Gallagher, Ceann na Rannóige Breathnóireachta i Met Éireann: “Mar chuid dár bhfeabhsú leanúnach, tá Met Éireann ag súil leis an radar aimsire úrscothach seo a sheachadadh a fhreastalóidh ar an bpobal thiar theas agus náisiúnta ar feadh na mblianta fada le breathnóireachtaí frasaíochta ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Tá sonraí radair aimsire na hÉireann ríthábhachtach chun réamhaisnéisí cruinne agus rabhaidh aimsire a sholáthar, chun tacú le bainistíocht éigeandála agus le cosaint beatha agus maoine”.

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi radar aimsire agus faoin gcaoi a n-úsáideann Met Éireann é?

  • Féach ar ár bpodchraoladh le déanaí ‘How Weather Radar Works’ anseo (Séasúr 4, Eipeasóid 4), leis an meitéareolaí radair Sinéad Duffy.

 

image of The Met Éireann Podcast player - episode 10/27 How Weather Radar Works, with Sinead Duffy

The Met Éireann Podcast – episode 10/27 How Weather Radar Works, with Sinead Duffy

  • Maidir le seirbhís Radair Báistí Met Éireann, féach ar an ‘Radar is Déanaí’ ar ár ‘Léarscáileanna Aimsire’ ar met.ie nó ar an Radar Báistí ar aip Met Éireann. Ina theannta sin, tá sonraí radair ar fáil saor in aisce trí thairseach sonraí oscailte Rialtas na hÉireann https://data.gov.ie/dataset/rainfall-radar.
  • Le haghaidh ceisteanna coitianta maidir le radar, tabhair cuairt ar an leathanach Ceisteanna Coitianta
  • …agus ar deireadh, i rith an tsamhraidh coinnigh súil ar ár meáin shóisialta le feiceáil conas atá ag éirí leis an athsoláthar!