Foilseacháin acadúla le baill foirne Met Éireann

Ailt, páipéir chomhdhála agus foilseacháin phiarmheasúnaithe le foireann Met Éireann, arna gcur in ord croineolaíoch. Tugtar naisc chuig an téacs iomlán, i gcás gur féidir é. Údair Met Éireann i gcló trom.

2023

Finkele, K., Flattery, P., Nugent, C., and Downes, P.: Current Operational Implementation of the Canadian Forest Fire Weather Index System in the Republic of Ireland, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-7853, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-7853, 2023.

Finkele, K., Flattery, P., Nugent, C., and Downes, P.: Current Operational Implementation of the Canadian Forest Fire Weather Index System in the Republic of Ireland, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-7853, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-7853, 2023.

Finkele, K., Hochstrasser, T., Murphy, P. N. C., Daly, E., Jarmain, C., Richards, K., Fenton, O., Cummins, T., Saunders, M., Johnston, P. M., Bruen, M., Byrne, K. A., Delaney, D. T., Fealy, R., Green, S., Higgins, S., Hunter Williams, N., Lanigan, G., McCarthy, T., McCormack, T., Mellander, P.-E., Nicholson, O., Nugent, C., O’Loughlin, F., Tobin, B., Tuohy, P., and Whetton, R.: The new Irish Soil Moisture Observation Network – ISMON: an Umbrella for Integrating Several Recent Soil Moisture Measurements Initiatives, EMS Annual Meeting 2022, Bonn, Germany, 5–9 Sep 2022, EMS2022-273, https://doi.org/10.5194/ems2022-273, 2022.

Hochstrasser, T., Jarmain, C., Finkele, K., Murphy, P., Fenton, O., Richards, K., Daly, E., Saunders, M., Cummins, T., Whetton, R., and O’Loughlin, F.: Towards establishing an Irish National Soil Moisture Monitoring Network, EMS Annual Meeting 2021, online, 6–10 Sep 2021, EMS2021-273, https://doi.org/10.5194/ems2021-273, 2021.

Flattery, P., Finkele, K., Cucak, M., Kildea, S., Fealy, R., and Downes, P.: Implementing the modified potato blight risk forecasting model in the Republic of Ireland – the New Irish Rules, EMS Annual Meeting 2021, online, 6–10 Sep 2021, EMS2021-283, https://doi.org/10.5194/ems2021-283, 2021.

Daly E, Finkele K, Hochstrasser T, Jarmain C, Richards K, Fenton O, Murphy PNC, Cummins T, Saunders M, Johnston PM, Bruen M, Byrne KA, Delaney DT, Fealy R, Green S, Higgins S, Hunter Williams N, Lanigan G, McCarthy T, McCormack T, Mellander PE, Nicholson O, Nugent C, O’Loughlin F, Tobin B, Tuohy P, Whetton R. The Irish Soil Moisture Observations Network – ISMON, Irish National Hydrology Conference, 2021

https://hydrologyireland.ie/wp-content/uploads/2021/11/09-E.-Daly-et-al.pdf

Gallagher, S. Report On Activities Of The GCOS-Ireland National Committee In 2022. Link

2022

Mateus, C., Lambkin, K., Coonan, B., Griffin, S., McGovern, J., McGuinness, S., Murphy, K., Eames, M., and Coyle, O. 2022. Climate maps and data to support building design standards in Ireland, EMS Annual Meeting 2022, Bonn, Germany, 5–9 Sep 2022, EMS2022-106, Link

2021

Bessardon, G., Clancy C., Comito, T., Daly., C., Darcy, R., Fannon, J., Gleeson, E., Hally, A., Harney, E., Healy, D., McAufield, E., Walsh, E., Whelan, E. Nuashonruithe Met Éireann. Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 16: 118-130, 2021. Url.

Kristian Pagh Nielsen, Laura Rontu, Emily Gleeson. Éiginnteachtaí maidir le Réamhaithris Aimsire Uimhriúil Caibidil 9 – Radaíocht. Arna chur in eagar ag Haraldur Ólafsson. Edited by Haraldur Ólafsson and Jian-Wen Bao. Pages 237-264, Elsevier,  2021, (ScienceDirect.com)

2020

Bessardon, G., Clancy C., Daly., C., Darcy, R., Gleeson, E., Hally, A., Whelan, E. Nuashonruithe Met Éireann. Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 14: 70-78, 2020. (edepositireland.ie)

2019

Clancy C., Daly C., Darcy R., Gleeson E., Hally A., Whelan E. Nuashonruithe Met Éireann. Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 12: 67-75, 2019 (edepositireland.ie)

2018

O’Sullivan L., McConnell B., Scanlon R., Walsh S., Creamer R. (2018) Foirmiú Ithreach. In: Creamer R., O’Sullivan L. (eds) Ithreacha na hÉireann. Sraith Leabhar um Ithreacha an Domhain, Cham

Coll J, Curley M, Walsh S, and Sweeney J (2018) HOMERUN: homaiginiú coibhneasta ar líonra frasaíochta na hÉireann. Tuarascáil Taighde an GCC 2012-CCRP-FS.11 Tuarascáil Uimh. 242 . An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Loch Garman

Gleeson E, Whelan E [editors], J Aherne, H Cathcart, L Cooke, J Correia, J de Lacy, F Dias, E Doddy, J Flanagan, G Florence, Gallagher S, E Graham, S Griffin, J Janjic, C Kidd, E Lettice, F McDermott, O Naughton, P Nolan, C Sweeney, C Werner, K Wilkins, ‘Imeachtaí Ceardlainne MÉRA’, Met Éireann, 2018-10-09. (edepositireland.ie)

Clancy C., Darcy, R., Gallagher, S., Gleeson, E., Hally, A., Hanley, J., Whelan, E. Nuashonruithe Met Éireann. Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 10: 56-60, 2018.(edepositireland.ie)

2017

Janjić , J., Gallagher, S., Gleeson, E., and Dias, F.: “Acmhainn fuinnimh tonnta san Atlantach Thoir Thuaidh: Tionchar ascaluithe atmaisféir ar scála mór”. In Imeachtaí an chéad Cheardlann ar Thonnta, Borradh Stoirme agus Guaiseacha Cósta, pp. 1–5. P26, available at: http://www.waveworkshop.org/15thWaves/, 2017.

Janjic , Jelena., Gallagher S, and Frederic Dias, 2017. ‘Acmhainneacht Fuinnimh Tonnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh sa Todhchaí faoin Athrú Aeráide’, Cumann Idirnáisiúnta na nInnealtóirí Eischósta agus Polaracha, 2017 (edepositireland.ie)

Janjic , Jelena., Gallagher S, Frederic Dias, 2017. ‘Eastóscadh Fuinneamh Tonnta san Atlantach Thoir Thuaidh: Infhaighteacht Aeráide Tonn na Todhchaí’, Comhdháil Eorpach um Fhuinneamh Tonnta agus Taoide (EWTEC), 2017 (edepositireland.ie)

Rontu, L., Nielsen, K.P., Gleeson, E., Comparáidí radaíochta HIRLAM agus HARMONIE-AROME. Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 9: 34-36, 2017.(edepositireland.ie)

2016

Rontu, L., E. Gleeson, K.P. Nielsen, V. Toll, and J Masek. “Staidéir Radaíochta HARMONIE-AROME 2011-2016.” Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 7 (2016): 73–80. (hdl.handle.net)

Whelan, Eoin, and Emily Gleeson. “Ath-anailís Ardtaifeach Met Éireann d’Éirinn.” In Imeachtaí na Comhdhála Náisiúnta Hidreolaíochta, 2016 . Baile Átha Luain: Oifig na nOibreacha Poiblí, 2016. (edepositireland.ie)

Whelan, E., and E. Gleeson. “Ath-anailís Réigiúnach ar Meas-Scála d’Éirinn.” Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 7 (2016): 93–99. (hdl.handle.net)

Whelan, E., E. Gleeson, S. Gallagher, and R. McGrath. “Buaicphointí NWP Met Éireann 2015.” Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 6 (2016): 76–78. (hdl.handle.net)

2015

Cheung, J.C.H., A. Hally, J. Heijstek, A. Marsman, and J.L. Brenguier. “Moltaí ar Roghnú Treo i bPleanáil Eitilte Bunaithe ar Éiginnteacht Aimsire.” Sna 5ú Laethanta Nuálaíochta SESAR, Bologna, an Iodáil, Nollaig 1-3″, 2015. http://www.sesarinnovationdays.eu/files/2015/Papers/SIDs_2015_paper_24.pdf. (Full Text)

Clancy, C., V. Belissen, R. Tiron, S. Gallagher, and F. Dias. “Éagsúlacht Spásúlachta de Riochtaí Farraige Foircní ar Chósta Thiar na hÉireann.” In Imeachtaí den 34ú Comhdháil Idirnáisiúnta ASME 2015 ar Innealtóireacht Aigéan, Eischósta agus Artach. St. John’s, Talamh an Éisc, Ceanada: ASME, 2015. http://www.ercmultiwave.eu/images/publications/OMAE2015-41813_Frederic.pdf

Dias, F., J. Brennan, S. Ponce de León, C. Clancy, and J. Dudley. “Anailís Áitiúil ar Réimsí Tonn Táirgthe ó Riochtaí  Tonnta Farraige Bradacha Iaraisnéise.” In Proceedings of the ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2015, 2015. http://www.ercmultiwave.eu/images/publications/OMAE2015-41458_Andrea_wave.pdf.

Gleeson, E., K. P. Nielsen, V. Toll, L.Rontu, and E. Whelan. “Turgnaimh Radaíochta Gearrthonnta in HARMONIE. Tástálacha ar an bhFachtóir Néal-Éiginnteachta agus ar Scéim Maoine Optúil Néal-Leachtacha Nua i gcomparáid le Breathnuithe.” Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 5 (2015): 92–106.  (hdl.handle.net)

McGrath, R., E. Gleeson, and E. Whelan. “Réamhaisnéisí HIRLAM/HARMONIE: Eispéireas i Met Éireann.” Nuachtlitir ALADIN-HIRLAM 4 (2015): 33–35. (hdl.handle.net)

Nielsen, K. P., and E. Gleeson. “Barúil ar: ‘Tionchar Athruithe i bhFoirmiú Próiseas Néal-Choibhneasa ar Laofacht Múnlaithe agus Aiseolas Aeráide’ by C. Lacagnina, F. Selten and A. Pier Siebesma (2014; 6(4): 1224-1243).” ALADIN-HIRLAM Newsletter 5 (2015): 1–3. (hdl.handle.net)

Tiron, R., S. Gallagher, E. Gleeson, F. Dias, and R. McGrath. “Aeráid Tonnta na hÉireann sa Todhchaí: Ó Mheáin go Foircní. Procedia IUTAM 17, no. IUTAM Siompóisiam ar Dhinimic na nImeachtaí Foircneacha a bhfuil Tionchar ag Athrú Aeráide orthu (2013) (2015): 40–46. doi:10.1016/j.piutam.2015.06.007. (edepositireland.ie)

Toll, V. and E. Gleeson. “Tionchar Éifeacht Radaíochta Díreach Aerasóil ar Dhinimic an Atmaisféir ar fud na hEorpa.” I nDúshláin d’Eolaíocht Chóras an Domhain sa Réigiún Baltach: Ó Thomhais go Múnlaí. Sraith Foilseachán Rúnaíocht Idirnáisiúnta Domhan Baltach Tartu, an Eastóin: Domhan Baltach, 2015. (hdl.handle.net)

WMO, Fleming, G. (contributing editor). Ag Luacháil Aimsire agus Aeráide: Measúnú Eacnamaíoch ar Sheirbhísí Meitéareolaíochta agus Hidreolaíocha. An Ghinéiv: An Eagraíocht Dhomhanda Meitéareolaíoch, 2015. https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/SEB HYDROMET.pdf.

2013

Gallagher, S., R. Tiron, and F, Dias. “Imscrúdú Mionsonraithe ar Aeráid na dTonnta Cois Cladaigh agus ar Acmhainn Fuinnimh na dTonnta Cois Cladaigh ar Chósta Thiar na hÉireann.” In ASME 2013 32ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Innealtóireacht Aigéin, Eischósta agus Artach. Imleabhar 8: Fuinneamh In-Athnuaite Aigéin, Nantes, An Fhrainc: ASME, 2013. doi:10.1115/OMAE2013-10719

Gallagher, S., R. Tiron, and F, Dias. “Iaraisnéisiú Tonn 34 Bliain ar an gCósta d’Éirinn (Cósta an Atlantaigh agus Mhuir na hÉireann): Measúnú Aeráide Tonnta agus Acmhainní Fuinnimh.” Sa 13ú Ceardlann Idirnáisiúnta ar Iaraisnéisiú agus Réamhaisnéisiú Tonnta agus sa 4ú Siompóisiam ar Ghuaiseacha Cósta. Banff, Ceanada, 2013.http://www.waveworkshop.org/13thWaves/index.htm (Full Text)

Gleeson, E., R. McGrath, and M. TreanorAeráid na hÉireann: An Bóthar Amach Romhainn. Arna chur in eagar ag Emily Gleeson, Ray McGrath, agus Mairéad Treanor. Baile Átha Cliath, Éire: Met Éireann, 2013. http://hdl.handle.net/2262/71304

Tiron, R., S. Gallagher, K. Doherty, E. G. Reynaud, F.Dias, F. Mallon, and T.Whittaker. “Staidéar Turgnamhach ar na hÉifeachtaí Hidridinimiciúla atá ag Fás Muirí ar Thiontairí Fuinneamh Tonnta.” In ASME 2013 32ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Innealtóireacht Aigéin, Eischósta agus Artach. Imleabhar 8: Fuinneamh In-Athnuaite Aigéin, Nantes, An Fhrainc: ASME, 2013. doi:10.1115/OMAE2013-10698

Tiron, R, S. Gallagher, F. Dias. “Tionchar Mhoirfeolaíocht Chósta ar Aeráid na dTonnta agus Acmhainn Fuinnimh Tonnta Chósta Iarthar na hÉireann.” Sa 10ú Comhdháil Eorpach um Fhuinneamh Tonnta agus Taoide, EWTEC 2013 . Aalborg, an Danmhairg, 2013. (edepositireland.ie)

2012

Fleming, G.Cur i Láthair agus Seachadadh Aimsire – Cén Luach a bhfuil air Seo agus Conas is Féidir linn é a Thomhas?” I Nósanna Imeachtaí Chomhdháil Chumann Réigiúnach WMO VI (Eoraip) ar Thairbhí Sóisialta agus Eacnamaíocha na Seirbhísí Aimsire, Aeráide agus Uisce, 2012. (edepositireland.ie)

Gleeson, E., T. Semmler, R. McGrath, and A. McKinstry. “Fuarú Tobann Leathsféar Thuaidh le linn Insamhladh Casadh an Domhain EC.” I Nósanna Imeachtaí Chomhdháil RIA Tyndall, Caisleán Bhaile Átha Cliath. Baile Átha Cliath: Acadamh Ríoga na hÉireann, 2012.

Walsh, S. “Meánbháistí Fadtéarmacha Nua d’Éirinn.” In Imeachtaí Seimineár Náisiúnta Hidreolaíochta 2012 . Tulach Mhór, Éire: Office of Public Works, 2012.

2010

McGrath, R., R. Fealy, and T. Sheridan. 9ú Ráiteas Eolaíoch: Foircní Aimsire na hÉireann le Déanaí agus Athrú Aeráide. Baile Átha Cliath, Éire, 2010. https://www.ria.ie/getmedia/dc920767-1657-4086-bd02-7d03755df51c/Climate Change/…

Met Éireann C&O Division. “Samhradh 2009. Cé chomh fliuch is a bhí sé?” Baile Átha Cliath, Éirea: Met Éireann, 2010. http://hdl.handle.net/2262/71293

Semmler, T. “Tionchair Athrú Aeráide ar Bháisteach, Doirteadh Abhann agus Ardú Leibhéal na Farraige.” I Nósanna Imeachta den 30ú Comhdháil Bhliantúil ar Screamhuisce, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, 20 & 21 Aibreán 2010, curtha in eagar ag Cumann Idirnáisiúnta na Hidrigeolaithe (Grúpa na hÉireann). Tulach Mhór, Éire: Cumann Idirnáisiúnta na Hidrigeolaithe  (Irish Group), 2010.

2009

Dowdy, A. J., K. Finkele, G. A. Mills, and W. de Groot. “Aimsir Dóiteáin na hAstráile arna léiriú ag Innéacs Contúirte Dóiteáin Foraoise McArthur agus Innéacs Aimsir Dóiteáin Foraoise Cheanada.” Tuarascáil Theicniúil CAWCR 10 (2009): 1–84. http://www.cawcr.gov.au/publications/technicalreports/CTR_010.pdf.

Yans, S., R. Bintanja, F. Selten, T. Semmler, X. Wang, and K. Wyser. “Measúnú ar Fheidhmíocht Atmaisféar-Aigéin de EC-Earth.” Sraith Chomhdhálacha IOP: Domhaneolaíocht agus Eolaíocht Chomhshaoil, no. 5 (January 1, 2009): 052024. doi:10.1088/1755-1307/6/5/052024. http://iopscience.iop.org/1755-1315/6/5/052024

2008

Fleming, G.Seachadadh Seirbhíse agus Seirbhísí Aimsire Poiblí – Forbhreathnú.” Bullaitín WMO 54, uimhir. 4 (2008): 208–212. http://www.wmo.int/pages/publications/bulletin_en/archive/57_4_en/documents/57_4_fleming_sub_en.pdf.

McGrath, R., P. Lynch, S. Dunne, J.Hanafin, E. Nishimura, P. Nolan, J. V. Ratnam, T. Semmler, C. Sweeney, S. Varghese, S. Wang. Éire i Domhan Níos Teo?: Tuar Eolaíochta ar Aeráid na hÉireann san Aonú hAois Fiche. Baile Átha Cliath: Met Éireann, 2008. http://hdl.handle.net/2262/19699

Whelan, E., and A. McDonald. “Eispéiris Met Éireann maidir le hUasghrádú go HIRLAM: Teip Réamhaisnéise HIRLAM 8 – 9 Eanáir 2008.” Nuachtlitir HIRLAM 54 (2008).

Ray, D., G. Xenakis, and T. Semmler. “Tionchar Athrú Aeráide ar Fhoraoisí in Éirinn agus Roinnt Roghanna Oiriúnaithe.” I Nósanna Imeachta Chomhdháil COFORD ar Athrú Aeráide, Baile Átha Cliath, 2008.

2007

Holden, N. M., T. Hochstrasser, R.P.O Schulte, and S. Walsh. Making Science Work on the Farm: A Workshop on Decision Support Systems for Irish Agriculture. Edited by N. M. Holden, T Hochstrasser, R.P.O Schulte, and S. Walsh. Dublin: AGMET, 2007.   http://www.ucd.ie/agmet/Agment_workshop_online_version.pdf

Holden, N.M., R.P.O. Schulte, and S. Walsh. “Córas Tacaíochta Cinntí um Leathadh Sciodair d’Éirinn, 24–33. Baile Átha Cliath: AGMET, 2007. http://www.ucd.ie/agmet/Agment_workshop_online_version.pdf

Walsh, S. “Implementation in Ireland of the Canadian Forest Fire Weather Index System.” In Making Science Work on the Farm. A Workshop on Decision Support Systems for Irish Agriculture, 120–126. Dublin: AGMET, 2007. http://www.ucd.ie/agmet/Agment_workshop_online_version.pdf

2006

Clancy, C., M.J.A. O’Callaghan, and T.C. Kelly. “A Multi-Scale Problem Arising in a Model of Avian Flu Virus in a Seabird Colony.” In International Workshop on Multi-Rate Processes and Hysteresis, 45–54, 2006.

Finkele, K., G. A. Mills, G. Beard, and D. A. Jones. “National Daily Gridded Soil Moisture Deficit and Drought Factor for Use in Prediction of Forest Fire Danger Index in Australia.” BMRC Research Report. Canberra, 2006. http://www.cawcr.gov.au/publications/BMRC_archive/researchreports/RR119.pdf

Semmler, T., S. Wang, R. McGrath, and P. Nolan. “Regional Climate Ensemble Simulations for Ireland: Impact of Climate Change on River Flooding.” In Proceedings of National Hydrology Seminar 2006. Tullamore: Office of Public Works, 2006. http://www.opw.ie/hydrology/data/speeches/Semmler.pdf

Semmler, T., S. Varghese, R. McGrath, P. Nolan, S. Wang, and Colin O’Dowd. “Global Warming Impacts on Storminess.” In Proceedings of the SOLAS Ireland Workshop 2006, Galway, Ireland., edited by Colin O’Dowd, 20 – 27. Galway, Ireland: Surface Ocean – Lower Atmosphere Studies – Ireland, 2006. http://www.nuigalway.ie/ccaps/documents/solas_report_2006.pdf

2005

Fleming, G., Jon Gill, S. Muchemi, A. H.M. Al-Harthy, E. Corconeanu, A. Aziz Diop, C. Martin, et al. Guidelines on Weather Broadcasting and the Use of Radio for Delivery of Weather Information. Geneva: World Meteorological Organisation, 2005. https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1278.pdf.

McGrath, R., E. Nishimura, P. Nolan, J. Venkata Ratnam, T. Semmler, and C. Sweeney. c4i Community Climate Change Consortium for Ireland 2004 Annual Report. Dublin, Ireland, 2005. http://edepositireland.ie/handle/2262/71290

McGrath, R., E. Nishimura, P. Nolan, T. Semmler, C. Sweeney, and S. Wang. Climate Change: Regional Climate Model Predictions for Ireland. Wexford: Environmental Protection Agency, 2005. http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/EPA_climate_change_regional_models_ERTDI36.pdf

Milton, S., M. Brooks, A. Lock, E. Whelan, D. Wilson, and R. Allan. “HadGEM1 Physics for the Global NWP Model (Cycle G34), Improvements to Boundary Layer, Large Scale Precipitation, Convection and Saharan Albedo.” Forecasting Research Technical Report 458 (2005): 39. http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/m/1/FRTR458.pdf

2004

Finkele, K., M. B. Jones, and J. C. Clifton-Brown. “The Surface Energy Balance.” In Climate, Weather and Irish Agriculture, edited by Tom Keane and J.F. Collins, 101–118. Dublin: AGMET, 2004.

McGrath, R., J. V. Ratnam, S. Wang, C. Sweeney, and E. Nishimura. c4i Community Change Consortium for Ireland 2003 Annual Report. Dublin, 2004. https://www.met.ie/publications/C4annual_report_2004.pdf

2003

Lynch, P. “Introduction to Initialization.” In Data Assimilation for the Earth System. Proceedings of the NATO Advanced Study Institute, Acquafredda, Maratea, Italy from 19 May to 1 June 2002, edited by R Swinbank, V Shutyaev, and W Lahoz, 97–111. London:  Kluwer Academic, 2003. 10.1007/978-94-010-0029-1_9

2002

Lynch, P. “Hamiltonian Methods for Geophysical Fluid Dynamics: An Introduction.” Institute for Mathematics and Its Applications Preprint 1. Preprint (2002): 1–32. http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/HMGFD.pdf.

Lynch, P. “The Swinging Spring: A Simple Model for Atmospheric Balance.” In Large-Scale Atmosphere-Ocean Dynamics: Vol II: Geometric Methods and Models, edited by J Norbury and I Roulstone, 64–108. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Lynch, P. “Weather Forecasting: From Woolly Art to Solid Science.” In Meteorology at the Millennium, edited by Robert Pearce, 83:106–119. International Geophysics. Academic Press, 2002. doi:10.1016/S0074-6142(02)80160-7. http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/Woolly_art.pdf

2001

Finkele, K. “Simulation of a FASTEX Storm at Different Resolutions.” HIRLAM Newsletter 37 (2001): 47–50. http://hirlam.org/index.php/component/docman/cat_view/77-hirlam-official-publications/78-hirlam-…

Fleming, G., and R. Vilfand. Weather on the Internet and Other New Technologies. Geneva: World Meteorological Organisation, 2001. https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1084.pdf.

McDonald, A. “Well-Posed Boundary Conditions for Semi-Lagrangian Schemes: The Two-Dimensional Case.” HIRLAM Technical Report 47 (2001). http://hirlam.org/index.php/meeting-reports-and-presentations/doc_view/556-hirlam-technical-report-no-47

McGrath, R., and K. Finkele. “HIRLAM Foot-and-Mouth Disease Dispersion Model.” Hirlam Progress Report , 21 (2001).

2000

Finkele, K. and P. Lynch. “Development and Simulation of Atlantic Storms during FASTEX.” In Proceedings of the IUTAM Symposium, Limerick, Ireland, 2-7 July, 143–146, 2000.

Lynch, P.  “Boundary Filters Using Half-Sinc Functions.” Hirlam Newsletter 35 (2000): 110–118. http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/NL35.pdf

Lynch, P., N. Gustafsson, B. H. Sass, and G. Cats. Final Report of the HIRLAM 4 Project, 1997 – 1999, 2000.

McDonald, A. “Well-Posed Boundary Conditions for Semi-Lagrangian Schemes: The One-Dimensional Case. Part II.” HIRLAM Technical Report 44 (2000). http://hirlam.org/index.php/meeting-reports-and-presentations/doc_view/556-hirlam-technical-report-no-44.

1999

Finkele, K. “High Resolution Simulation of FASTEX IOP 16.” In HIRLAM 4 Workshop on High Resolution Modelling, Norrköping, 10-12 May, 86–88. Dublin: HIRLAM, 1999.

Lynch, P.  “State-of-the-Art in Short Range Forecasting.” In Proceedings of European Conference on Applications of Meteorology. Norrköping: European Meteorological Society, 1999.

Lynch, P. “Richardson’s Marvellous Forecast.” In The Life Cycles of Extratropical Cyclones, edited by M.A. Shapiro and S Grønås, 61–73. Boston: American Meteorological Society, 1999. http://elib.dlr.de/9172/1/99-hv-ComponCyloneModel-MonographAMS.pdf .

Lynch, P., R. McGrath, and A. McDonald. “Digital Filter Initialization for HIRLAM.” HIRLAM Technical Report 42 (1999).

McDonald, A. “A Review of Lateral Boundary Conditions for Limited Area Forecast Models.” Proceedings of the Indian National Science Academy  61 (1999): 95–105. http://www.new1.dli.ernet.in/data1/upload/insa/INSA_1/20005ab1_91.pdf

McDonald, A. “Changes to the Semi-Lagrangian Scheme.” Hirlam Newsletter 33 (1999): 69–72.

McDonald, A. “Well-Posed Boundary Conditions for Semi-Lagrangian Schemes: The One-Dimensional Case.” HIRLAM Technical Report 43 (1999). http://hirlam.org/index.php/meeting-reports-and-presentations/doc_view/555-hirlam-technical-report-no-47

McDonald, A. and J. Hamilton. “HIRLAM at Met Éireann.” Hirlam Newsletter 33 (1999): 32–36.

1998

Lynch, P., D.Majewski, and P. Prohl. “Digital Filtering Initialization of the Global Icosahedral-Hexagonal Grid NWP Model (GME) of the Deutscher Wetterdienst.” In CAS/JSC Working Group on Numerical Experimentation, Report 27 on Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, edited by A. Staniforth. World Meteorological Organisation, 1998.

Lynch, P.  “HTML in Less than No Time.” Hirlam Newsletter 30 (1998): 52–56. http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/Learn_HTML.html

1997

Finkele, K. “Sea Breezes.” In The User’s Guide to the Australian Coast, edited by G.P. Laughlin, Finkele. K., J.J. Finnigan, R. Kenchington, J. Kestvean, and J. Lennon. Melbourne: Reed Books, 1997.

McWilliams, B. “The Kingdom of the Air: The Progress of Meteorology.” In Nature in Ireland?: A Scientific and Cultural History, edited by J.W. Foster and Helena C.G. Chesney. Dublin, Ireland: The Lilliput Press, 1997.

Raupach, M. R., K. Finkele, P. R. Briggs, H. A. Cleugh, P.A. Coppin, R.Leuning, and R.D. Gratz. “Water and Carbon Dynamics of the Australian Biosphere.” In Climate Prediction for Agricultural and Resource Management: Australian Academy of Science Conference, Canberra, 6-8 May, edited by K.M Munro, R.K. and Leslie, 218–229. Canberra, 1997.

Raupach, M. R., K. Finkele, and L. Zhang. “SCAM: A Soil-Canopy-Atmosphere Model. Description and Comparisons with Field Data.” In Technical Report 132, 132:81. Canberra: CSIRO, 1997.

1996

Lynch, P. “A Simple Filter for Initialization.” HIRLAM Technical Report , 24 (1996). http://www.hirlam.org/index.php?Itemid=71&start=40

1995

Lynch, P. “HIRLAM Forecasts of the Epiphany Snow Storm.” Hirlam Progress Report, 2. Dublin, Ireland, 1995.

1994

Lynch, P. “Climate Modelling.” In Climate Variation and Climate Change in Ireland?: Proceedings of a One-Day Conference Held at UCD on Monday 24th January 1994, edited by John Feehan. Dublin: Environmental Institute, University College Dublin, 1994.

1993

Lynch, P. “Digital Filters For Numerical Weather Prediction.” Hirlam Progress Report  no. 10 (1993). http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/HIRLAM_Tech_Report_10.pdf

Lynch, P. and X-Yu Huang. “Initialization Schemes for HIRLAM Based on Recursive Digital Filters.” HIRLAM Technical Report 12 (1993). http://mathsci.ucd.ie/~plynch/Publications/HIRLAM_Tech_Report_12.pdf