Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Malin Head

Weather events for MALIN HEAD up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 1 1 2 1 1 3 3 3
2017 1 1 4 0 1 2 4 2 1 3 2 2
2016 7 3 2 0 3 2 3 n/a 2 0 4 2
2015 9 0 4 1 4 1 3 3 0 2 9 8

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 21 13 11 9 2 2 1 1 9
2017 10 15 9 5 3 7 2 1 7 15 17 14
2016 20 13 7 8 2 0 0 5 8 3 10 10
2015 20 14 18 6 8 4 5 2 1 7 16 23

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 1 2 3 0 0 0 0 0 0
2017 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2015 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: