RÁITEAS AERÁIDE DON SAMHRADH AGUS LÚNASA 2021

Lúnasa 2021: Séimh athraitheach, tirim ar deireadh

Bhí a lán báistí sa chéad sheachtain de mhí Lúnasa 2021 le ísealbhrú níos coitianta agus an seachtain ag dul ar aghaidh. Tar éis tús tirim, laghdaigh an brú de réir a chéile, le buaicphointe i limistéar réasúnta domhain ísealbhrú ag éirí mall ag bogadh thar leath tuaiscirt na tíre idir an 5ú agus an 9ú. Thug sé sin duartain troma le tintreach go leor áiteanna, go háirithe idir an 5ú agus an 7ú. Agus an t-ísealbhrú ag líonadh is ag imeacht de réir a chéile i dtreo an tuaiscirt ag tús an dara seachtaine, d’éirigh na ceathanna níos scaipthe amach. Lean lagraigh an Atlantaigh, a d’fhan san iarthar agus i dtuaisceart na hÉireann go háirithe, forleathan san aimsir don chuid eile den dara, tríú agus tús an cheathrú seachtainí, ag tabhairt a thuilleadh báistí nó ceathanna ar feadh na tíre soir agus ó thuaidh idirnasctha le tréimhsí tirim agus sealanna gréine. Bhí báisteach trom in áiteanna áirithe, forleathan go háirithe ar an 20ú agus 21ú, ach go ginearálta, d’fhan méideanna báistí réasúnta íseal. D’éirigh sé tirim seasta don chuid is mó ón 22ú go deireadh na míosa agus ardbhrú tógtha i dtuaisceart na hÉireann, ag cur baic ar aon frontaí aimsire gníomhacha ó theacht. Thug sé sin a lán solais na gréine idir an 23ú agus an 28ú go háirithe san iarthar, ach de réir is a bhog an t-ardbhrú beagáinín i dtreo iarthuaiscirt na hÉireann go deireadh na míosa, d’éirigh scamall, ceochán agus ceo san oíche níos coitianta.

Báisteach: Faoin meán sa Dheisceart agus Oirthear, os cionn an mheáin san Iarthuaisceart

Bhí an chuid is mó iomlán báistí míosúil timpeall na tíre faoi bhun a gcuid Meáin Fadtéarmacha (LTA). Chuaigh céatadáin luachanna báistí míosúla ó 54% (iomlán báistí míosúil 47.9 mm) in Inis Arcáin, Co Chorcaigh go 173% (iomlán báistí míosúil is airde na míosa 176.1 mm) i Marcréidh Co. Shligigh. Bhí luachanna iomláin báistí míosúla níos ísle in Casement Aerodrome, Co. Átha Cliath le 47.3 mm (65% dá LTA). Bhí an báisteach laethúil ab airde ag 71.1 mm i Muileann gCearr, Co Iarmhí Déardaoin 5ú (a luach laethúil ab airde do Lúnasa ar taifead (fad 71 bliain)). Chuaigh an méid lá báistí ó 11 lá in Oak Park Co. Cheatharlaigh go 23 lá in Inis Arcáin, Co Chorcaigh. Chuaigh an méid lá fliuch ó 8 lá i Rinn an Róistigh, Co. Chorcaigh go 17 lá in Marcréidh, Co Shligigh. Chuaigh an méid lá fliuch ó náid in Inis Arcáin, Co. Chorcaigh go 6 lá i mBéal Átha hÉis Co Chabháin agus Marcréidh, Co. Shligigh.

Teocht: Os cionn an mheáin sa chuid is mó áiteanna, is teo san Iarthuaisceart

Bhí beagnach gach meánteocht an aeir os cionn a Meán Fadtéarmach (LTA) don mhí. Chuaigh imeachtaí ó mheánteocht an aeir ó -0.5 °C (meánteocht 14.7 °C) in Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Átha Cliath go 1.0 °C (meánteocht 14.7 °C, 16.4 °C) in Aerfort an Chnuca, Co Mhaigh Eo agus Baile Uí Fhiacháin, Co Mhaigh Eo faoi seach. Chuaigh meánteochtaí don mhí ó 14.4 °C (0.1 °C faoi bhun LTA) i gCionn Mhálanna, Co Dhún na nGall go 16.4 °C (1.0 °C os cionn LTA) i mBaile Uí Fhiacháin, Co Mhaigh Eo. Tuairiscíodh an teocht is airde na míosa ag Baile Átha an Rí, Co Gaillimhe Déardaoin 26ú le teocht 26.3 °C (a uasteocht is airde do Lúnasa ó bhí 1976 ann). Rinneadh taifead ar an íosteocht ab ísle na míosa don aer agus féar Dé Luain 2ú Lúnasa ag Mount Dillon, Co Ros Comáin. Bhí íosteocht ab ísle an aeir ag 4.5 °C, agus an t-íosteocht ab ísle féir -0.4 °C. Ní raibh aon sioc aeir taifeadta don mhí sin. An t-aon stáisiún a thuairiscigh sioc talún ná Mount Dillon, Co Ros Comáin. Chuaigh líon na laethanta le sioc talún ó náid sa chuid is mó stáisiúin go lá amháin ag Mount Dillon, Co Ros Comáin.

Solas na gréine: Is airde san Iarthar agus Deisceart, is ísle san Oirthear

Bhí luachanna céatadáin gréine Mheán Fadtéarma (LTA) athraitheach (nuair ar fáil) ar fud na tíre. Chuaigh céatadán luachanna solais na gréine míosúla ó 86% (iomlán solais na gréine 130.2 uair) ag Casement Aerodrome, Co Átha Cliath go dtí 101% (iomlán sholas na gréine míosúil 164.3 uair) ag Aerfort Chorcaigh, Co Chorcaigh. Bhí na luachanna ab ísle sholas na gréine na míosa sa Ghoirtín, Co Thiobrad Árann le 112.6 uair (gan chomparáid LTA*). Bhí an méid ab airde uaireanta sholas na gréine taifeadta an mhí seo 13.4 uair i mBéal an Mhuirthead, Co Mhaigh Eo Dé Máirt 24ú. Chuaigh an méid lá scamallach ó 2 lá in Aerfort Chorcaigh go 8 lá sa Ghoirtín, Co Thiobrad Árann.

Gaoth: Gála taifeadta

Chuaigh luas gaoithe míosúil ó 4.3 muirmhíle san uair (8.0 km/h) i mBéal Átha hÉis, Co Chabháin go 10.9 muirmhíle an uair (20.2 km/h) i gCeann Mhása, Co Gaillimhe. Tuairiscíodh gálaí Déardaoin 12ú. Chuaigh líon na laethanta le gaoth gála ó náid sa chuid is mó stáisiúin go lá amháin i gCeann Mhása, Co. Gaillimhe agus Béal an Mhuirthead, Co Mhaigh Eo. Ní raibh aon ghálaí láidre nó stoirmeanna tuairiscithe an mhí seo. Tuairiscíodh na séideáin ab airde agus luas gaoithe 10 nóiméid i mBéal an Mhuirthe, Co Mhaigh Eo Déardaoin 12. Bhí an séideán gaoithe ab airde 51 muirmhíle san uair (95 km/h) agus an meánluas gaoithe ab airde 10 nóm ná 37 muirmhíle san uair (69 km/h). Bhí na gaoithe siar agus ó dheas don chuid is mó le linn na míosa ach d’athraigh siad an treo soir sa seachtain deiridh.

Tá an tuarascáil iomlán ar fáil anseo

Báisteach Iomlán Míosúil (mm) do Lúnasa 2021 (Sealadach)

Báisteach Iomlán Míosúil (mm) do Lúnasa 2021 (Sealadach)

 

% Báistí 1981 - 2010 Meán Míosúil do Lúnasa 2021 (Sealadach)

% Báistí 1981 – 2010 Meán Míosúil do Lúnasa 2021 (Sealadach)

 

Samhradh 2021: Te agus réasúnta tirim

Bhí samhradh 2021 te gach áit agus réasúnta tirim go ginearálta, go háirithe sa Dheisceart agus Oirthear. Bhí tonnta teasa forleathan le linn mhí Iúil agus sealanna tirime taifeadta le linn an Mheithimh agus Iúil. Bhí mí an Mheithimh (faoi láthair an tríú Mheitheamh ba thirime ar taifead) an-tirim le scairdsruth ag fanacht sa tuaisceart don chuid is mó. Cheadaigh sé sin don ardbhrú fanacht faoi smacht. Bhí sé níos tirime, níos teo agus níos grianmhaire i Lár na Tíre, sa Deisceart agus Oirthear, agus bhí an tIarthar agus Tuaisceart níos fuaire scamallaí toisc gur chúngaigh frontaí níos laige an Atlantaigh ón iarthar cúpla uair. Tar éis tús tirim, ghlac córais ísealbhrú an Atlantaigh smacht i mí Iúil don chuid is mó de dhá sheachtain, rud a thug báisteach forleathan trom le tintreach ag amanna. Le linn an tríú agus ceathrú sheachtainí, bhí ardbhrú bactha forleathan agus an scairdsruth ag bogadh ón thuaidh, rud a cheadaigh do mhais aeir an-te bogadh ón deisceart, le buaicphointe i dtonn teasa i go leor áiteanna. Ag deireadh mhí Iúil d’fhill an scairdsruth, ag tabhairt leis gaotha aniar an Atlantaigh le báisteach forleathan ag amanna. D’fhan an scairdsruth sa dheisceart le linn an chéad trí sheachtainí Lúnasa, rud a choinnigh córais ísealbhrú an Atlantaigh faoi smacht. Thug sé sin báisteach forleathan trom le tintreach ag amanna, go háirithe i dtreo deiridh an chéad agus tríú sheachtainí. Le linn an tríú chuid deiridh Lúnasa, thit an scairdsruth i laige agus bhog sé ó thuaidh arís, ag ceadú don ardbhrú bactha a bheith i gceannas le coinníollacha tirim don chuid is mó le solas breá na gréine ag amanna.

Tá tuarascáil iomlán an tsamhraidh ar fáil anseo

 

Báisteach 2021 greillithe (%) ar bhonn míosúil d’Éirinn go dtí seo

Báisteach 2021 greillithe (%) ar bhonn míosúil d’Éirinn go dtí seo