Staid sealadach EDM na hAeráide Domhanda 2022 & Aeráide na hÉireann 2022 go dtí seo

D’eisigh an EDM an tuarascáil shealadach Staid Aeráide Dhomhanda 2022 Dé Domhnaigh 6 Samhain 2022.

Soláthraíonn sé seo réamhshonraí ar theocht, imeachtaí foircneacha agus tionchair aeráide ar fud an domhain in 2022 go dtí seo.

I measc na bPríomhthorthaí tá:

 • Leanann ar thiúchan na bpríomhgháis cheaptha teasa, dé-ocsaíd charbóin, meatán, agus ocsaíd nítriúil ag méadú in 2022.
 • Meastar go mbeidh an meánteocht dhomhanda in 2022 thart ar 1.15 [1.02 go 1.28] °C os cionn mheán 1850-1900.
 • Is dócha go mbeidh 2015 go 2022 ar na hocht mbliana is teo ar taifead.
 • Chuir tonnta teasa foircneach, triomach agus tuilte uafásacha isteach ar na milliúin agus chosain siad na billiúin i mbliana go dtí seo.
 • Tá ráta ardú leibhéal na farraige méadaithe faoi dhó ó 1993 i leith. Tá sé méadaithe beagnach 10 mm ó Eanáir 2020 go dtí an leibhéal is airde riamh i mbliana.
 • Chaill oighearchlúid na Graonlainne mais don 26ú bliain as a chéile agus bhí sé ag cur báistí (seachas cur sneachta) ann don chéad uair i mí Mheán Fómhair.
Meánteocht an aeir dhomhanda i gcomparáid le meánteocht 1850-1900. Tuairisc iomlán ar fáil anseo

Meánteocht an aeir dhomhanda i gcomparáid le meánteocht 1850-1900. Tuairisc iomlán ar fáil anseo

Aeráide na hÉireann 2022 go dtí seo.

I measc na bPríomhthorthaí tá:

 • Tá 2022 ar an mbóthar ceart go sealadach le bheith ar an mbliain is teo ar taifead in Éirinn (fad taifead 123 bliain).
 • Ba í meánteocht na hÉireann idir 1961-1990 ná 9.55°C, agus ba é an meán don tréimhse 1991-2020 ná 10.17°C – rud a léiríonn méadú 0.63°C idir an dá thréimhse ama seo.
 • Bhí gach mí ó shin agus Meitheamh 2021 san áireamh thar an ngnáth (1981-2010). Is é sin 17 mí as a chéile le aimhrialtachtaí dearfacha.
 • Tá dhá thaifead teochta náisiúnta briste i 2022 go dtí seo.
 • Is é 33.0°C taifead nua na n-uasteocht i mí Iúil, a taifeadadh i bPáirc an Fhionnuisce, Co. Bhaile Átha Cliath (12.8°C os cionn MLFT 1981-2010) Dé Luain 18 Iúil 2022.
 • Is é 32.1°C an taifead nua uasteochta i mí Lúnasa, a taifeadadh i nDarú, Co. Laoise Dé Sathairn 13 Lúnasa 2022.

 

Sraith Fada Aimhrialtachtaí Teochta Sealadacha d’Éirinn. Meántréimhse Fadtéarmach (MLFT) 1961-1990.

Sraith Fada Aimhrialtachtaí Teochta Sealadacha d’Éirinn. Meántréimhse Fadtéarmach (MLFT) 1961-1990.