FARRAIGÍ FEINIMIÚLA AMACH ÓN GCÓSTA THIAR

An tseachtain seo caite thaifead 3 bhaoi tonnta feinimiúla amach ó chósta an iarthair a mhair ar feadh ceithre lá.  Thomhais baoi an M6 timpeall 200 míle amach ó chósta an iarthair meánairde suntasach tonnta 9.8m don tréimhse 6ú go 9ú Eanáir, agus an dá dháta sin san áireamh le buaicairde toinne suntasach de 13.5m ar an 6ú lá. Thomhais an baoi tonn aonair de 22.7m an lá céanna freisin.

Thaifead an M3 agus an M4 tonnta aonair de 17 agus 17.3m faoi seach le linn na tréimhse mórmhuir seo.

 

M6 Wave Data 4-10 January 2022

Sonraí Toinne M6 4-10 Eanáir 2022