Tréimhse fhliuch & shéimh roimh aimsir níos socra agus níos fionnuaire an tseachtain seo chugainn – Déardaoin, an 7 Deireadh Fómhair

Tá rabhadh báistí buí eisithe ag Met Éireann le haghaidh iarthar na tíre don Déardaoin agus Aoine, agus beidh báisteach throm ag titim le haghaidh tréimhse fhada beidh an bháisteach sin mar bhonn le tuilte i gceantair áitiúla agus coinníollacha tiomána dúshlánacha.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Paul Downes, meitéareolaí le Met Éireann: “Cé go mbeidh roinnt ceathanna nó báisteach in oirthear na tíre as seo go ceann cúpla lá, is in iarthar na tíre a bheidh go leor báistí ag titim, báisteach throm le haghaidh tréimhse fhada.  Is sna réigiúin shléibhtiúla in iarthar agus in iardheisceart na tíre a thitfidh an méid is mó báistí, agus titfidh breis is 70mm báisteach i gcuid de na ceantair seo laistigh de 48 uair an chloig.  Beidh sé seo mar bhonn le roinnt tuilte dromchla agus abhann i gceantair áirithe go háirithe i gceantair chnocacha, agus cuirfear isteach ar mhodhanna iompair áirithe agus gach seans go mbeidh na coinníollacha tiomána dúshlánach.”

Beidh sruth d’aer trópaiceach mar bhonn le haimsir shéimh agus fhliuch

Is é atá mar bhonn leis an aimsir fhliuch fronta aimsire mallghluaisteach i ndiaidh iar-Hairicín Sam.  Beidh tionchar ag an bhfronta aimsire seo ar iarthar na tíre agus beidh sé mar bhonn le tréimhse fhada báistí i gcontaetha an iarthair, ach d’fhéadfadh go mbeadh tionchar aige ar chuid d’oirthear na tíre freisin agus go mbeadh tréimhsí báistí le tabhairt faoi deara i gcontaetha an oirthir chomh maith.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an meitéareolaí Paul Downes freisin: “Titfidh an méid is mó báistí tráthnóna Dé hAoine, cé go mbeidh sé le tabhairt faoi deara san iarthar den chuid is mó agus go leathnóidh an bháisteach i dtreo oirthear na tíre thar oíche.  Beidh maidin Dé Sathairn scamallach agus tais ach éireoidh an lá níos gile san iarthar de réir mar a thugann an fronta aimsire aghaidh ar Mhuir Éireann, agus beidh an aimsir níos fionnuaire, níos tirime agus níos gile san oirthear tráthnóna Dé Sathairn.”

Beidh na teochtaí an-séimh ar an Déardaoin agus ar an Aoine, idir 16 agus 20°C, tá an mheánteocht in Éirinn i mí Dheireadh Fómhair cothrom le thart ar 10°C.  Beidh oíche Déardaoin agus Dé hAoine séimh freisin agus beidh na teochtaí idir 12 agus 16°C.  Ní mhairfidh an aermhais thrópaiceach shéimh seo i bhfad, beidh aermhais mhuirí pholach úr le brath i rith an tSathairn, agus fillfidh na teochtaí ar na gnáth-theochtaí don am seo bliana agus beidh  na hoícheanta níos fuaire freisin.

Ardbhrú an tseachtain seo chugainn

Beidh réimse ardbhrú le tabhairt faoi deara i rith an deireadh seachtaine agus beidh aimsir níos socra agus níos tirime le tabhairt faoi deara an tseachtain seo chugainn.  Beidh corr múr báistí ann mar aon le ceobhrán, go háirithe ó thuaidh, ach tríd is tríd, tá tréimhse d’aimsir thirim amach romhainn an tseachtain seo mar aon le roinnt tréimhsí gréine an Fhómhair.


Beag beann ar an gcineál aimsire a bheidh ann, lean an chomhairle sláinte poiblí agus cabhraigh le gach duine a choinneáil sábháilte ó COVID-19.

Má theastaíonn an réamhaisnéis 7-lá, gach uair an chloig is beaichte agus is cothroime le dáta uait le haghaidh do cheantair áitiúil ar Oileán na hÉireann tabhair cuairt ar met.ie. Tá na treoracha agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn le fáil ar leathanach Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus tuilleadh seirbhísí nach iad le fáil ar ár n-aip saor in aisce – atá ar fáil ar an App store le haghaidh an iPhone, agus ar an Play store le haghaidh Android. Leann muid ar  Twitter agus Facebook má theastaíonn eolas breise uait maidir le cúrsaí aimsire agus aeráide.