An Aimsir do Dheireadh Seachtaine an Lá Saoire Bainc - an 30 Aibreán 2021

Tá tréimhse níos fliche agus níos gaofaire ná mar is gnáth don am seo bliana romhainn Dé Luain an Lá Saoire Bainc, de bhrí go bhfuil córas gníomhach lagbhrú ag gluaiseacht os cionn na hÉireann.

Sula mbraithfimid éifeacht an chórais seo luath ar maidin Dé Luain, beidh meascán de thréimhsí baistí agus de thréimhsí grianmhara le tabhairt faoi deara ar an Satharn agus ar an Domhnach, agus beidh na teochtaí faoi bhun an mheáin don am seo bliana.  Beidh aermhais thuaisceartach éagobhsaí ag síneadh os cionn na tíre ar an Aoine agus ar an Satharn, a bheidh mar bhonn le haer úr a bheith le brath agus sioc anseo agus ansiúd i rith na hoíche.  Ar an Satharn, beidh ceathanna mallghluaiseachta, anseo agus ansiúd i gcaitheamh an tráthnóna agus d’fhéadfadh go mbeidh toirneach ann agus clocha sneachta.  Idir na ceathanna, beidh tréimhsí maithe gréine agus táthar ag súil go mbeidh na teochtaí idir 9 agus 12 céim Celsius.  Tiocfaidh deireadh leis na ceathanna i rith oíche Dé Sathairn agus laghdóidh na teochtaí i rith na dtréimhsí glana go dtí idir -1 agus +3 céim Celsius, agus beidh sioc in áiteanna mar aon le paistí ceobhráin.

 

Cairt aermhaise réamhaisnéise don Satharn, an 1 Bealtaine, ar a dtaispeántar aershreabh thuaisceartach fhuar os cionn na hÉireann. Tá an aermhais fhuar marcáilte gorm.

Ar an Domhnach beidh aershreabh aniar le brath ar fud na hÉireann mar aon le hiomaire ardbhrú, a bheidh mar bhonn le roinnt mhaith aimsir thirim ach fós féin beidh corr mhúr anseo agus ansiúd in áiteanna – cé nach bhfuiltear ag súil go mbeidh siad seo chomh trom leis na múrtha a thit ar an Satharn. Ar an Domhnach beidh na teochtaí sách íseal, idir 9 agus 13 céim Celsius, ach seans maith go mbeidh an lá go deas agus go mbeidh roinnt mhaith tréimhsí fada gréine.
Le linn dó a bheith ag trácht ar an athrú chuig aimsir níos neamhshocra ar an Luan Saoire Bainc, bhí an méid seo a leanas le rá ag Andrew Doran-Sherlock, réamhaisnéiseoir le Met Éireann: “Níos déanaí ar oíche Dé Domhnaigh beidh an tír faoi bhrat scamall, tús an athraithe chuig dálaí níos neamhshocra de réir mar a ghluaiseann córas lagbhrú i dtreo na hÉireann ón Atlantach.”
“Beidh sé ag cur báistí agus gaofar maidin Dé Luain agus beidh na gaotha níos láidre ná mar a bhíonn an t-am seo bliana de ghnáth, agus seans go mbeidh gálaí nó gaotha fórsa gála taobh leis an gcósta. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh tuilte tarlú i gceantair áitiúla agus táthar ag súil leis an mbáisteach is troime agus is leanúnaí i gcontaetha taobh leis an Atlantach agus sa tuaisceart.”
Bhí an méid seo a leanas le rá ag Andrew freisin: “Glanfaidh an córas lagbhrú soir ó Éirinn níos déanaí ar an Luan, agus athbhunófar aershreabh thuaisceartach trasna na hÉireann. Ciallóidh sé seo go mbeidh na teochtaí faoi bhun an mheáin an tseachtain seo chugainn, idir 8 agus 12 céim Celsius agus beidh an aimsir neamhshocair freisin.”