Tá aimsir níos séasúrtha ar an mbealach - an 24 Meán Fómhair 2021

I ndiaidh Mheán Fómhair an-séimh go dtí seo, titfidh na teochtaí go suntasach ag tús na seachtaine seo chugainn tráth a dtiocfaidh aermhais mhuirí pholach chomh fada le hÉirinn.

Go dtí seo bhí an aimsir an-séimh, tirim agus socair an mhí seo, agus bhí na teochtaí a bhí á dtuairisciú ag stáisiúin ar fud na hÉireann idir 1.5 to 2.7°Celsius os cionn mheánteochtaí mhí Mheán Fómhair.  Beidh teochtaí atá os cionn na meánteochtaí le tabhairt faoi deara i rith an deireadh seachtaine mar gheall ar aermhais shéimh, thrópaiceach mhuirí, ach tráthnóna Dé Domhnaigh beidh aermhais mhuirí pholach níos fuaire le brath trasna na hÉireann, lena n-áirítear teochtaí níos séasúraí.

 

Cairt brú agus aermhaise réamhaisnéise le haghaidh Dé Luain, an 27 Meán Fómhair 00 UTC, ar a dtaispeántar aer níos fuaire (glas) ag brú isteach trasna na hÉireann

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Andrew Doran-Sherlock, meitéareolaí le Met Éireann: “I rith an deireadh seachtaine tabharfar na teochtaí deiridh atá os cionn na meánteochtaí faoi deara, agus beidh an teocht cothrom le thart ar 20 céim Celsius in áiteanna.  Tabharfar athrú suntasach faoi deara ó Dé Luain ar aghaidh, áfach, agus beidh tionchar theochtaí an fhómhair le brath, tráth a laghdóidh teochtaí go dtí idir 12 agus 15°Celsius.”

“I dteannta le teochtaí níos ísle, beidh tréimhsí míshocra amach romhainn freisin le ceathanna báistí agus ceathanna troma mar aon le coinníollacha gaofara, agus faoi láthair sílimid go mbeidh na coinníollacha sin le tabhairt faoi deara don chuid is mó den tseachtain seo chugainn.

Tá Met Éireann ag moladh do dhaoine súil ghéar a choinneáil ar an réamhaisnéis an deireadh seo amach romhainn agus an tseachtain seo chugainn de bhrí go bhféadfadh tréimhsí de bháisteach agus ceathanna troma a bheidh mar bhonn le coinníollacha aimsire guaiseacha in áiteanna áirithe, mar aon le tuilte i gceantair áitiúla agus coinníollacha tiomána dúshlánacha.

Cén fáth a bhfuil an aimsir ag athrú?

I láthair na huaire tá an scairdsruth – croílár na ngaoth láidir atá os cionn na teorann idir an t-aer níos teo ó dheas agus an t-aer níos fuaire ó thuaidh – i dtuaisceart na hÉireann.  De réir mar a fhorbraíonn lagrach domhain i lár an Atlantaigh i ndiaidh an deireadh seachtaine seo, baileoidh an scairdsruth mórthimpeall ar dheisceart an lagraigh, rud a cheadóidh d’aer níos fuaire titim os cionn na hÉireann ón tuaisceart

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Andrew freisin: “Beidh an t-athrú ar an aimsir ón tseachtain seo chugainn ar aghaidh sách suntasach ó tharla go raibh na teochtaí sách te agus socair go dtí seo an mhí seo – b’fhéidir go mbeidh orainn ar fad dul sa tóir ar éadaí an fhómhair, na hataí agus na scaifeanna de bhrí go mbeidh sé i bhfad níos fuaire.”


Beag beann ar an gcineál aimsire a bheidh ann, lean an chomhairle sláinte poiblí agus cabhraigh le gach duine a choinneáil sábháilte ó COVID-19.

Má theastaíonn an réamhaisnéis 7-lá, gach uair an chloig is beaichte agus is cothroime le dáta uait le haghaidh do cheantair áitiúil ar Oileán na hÉireann tabhair cuairt ar met.ie. Tá na treoracha agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn le fáil ar leathanach Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus tuilleadh seirbhísí nach iad le fáil ar ár n-aip saor in aisce – atá ar fáil ar an App store le haghaidh an iPhone, agus ar an Play store le haghaidh Android. Leann muid ar  Twitter agus Facebook má theastaíonn eolas breise uait maidir le cúrsaí aimsire agus aeráide.