Nuashonrú maidir le Réamhaisnéis na Tréimhse Fuaire – an 8 Feabhra 2021

Nuashonraithe ag Matthew Martin ar an 08/02/2021

Luan-Céadaoin: Baol ceathanna sneachta, seaca agus oighir

Tá aershreabh anoir fhuar bunaithe os cionn na hÉireann anois agus as seo go ceann cúpla lá méadóidh an baol a bhaineann le ceathanna sneachta agus is iad contaetha an oirthir is mó a bheidh i mbaol. Méadófar an baol a bhaineann le carnadh sneachta anocht (oíche Dé Luain), amárach (Dé Máirt) agus le haghaidh tamaill ar an gCéadaoin, agus ina dhiaidh sin braithfidh an príomhriosca titim sneachta leis an iarracht a dhéanfar an fronta ón Atlantach a bhriseadh ar an Déardaoin agus ar an Aoine.

Ceathanna sneachta éifeacht na mara

Beidh an baol a bhaineann le ceathanna geimhriúla as seo go ceann cúpla lá bunaithe ar an rud ar a dtugtar ‘éifeacht na mara’. Cosúil le titim sneachta éifeacht locha a tharlaíonn go coitianta i Meiriceá Thuaidh i rith an gheimhridh, is téarma é sneachta éifeacht na mara a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an mbealach a bhforbraíonn ceathanna os cionn na farraige i rith an gheimhridh. Tarlaíonn sneachta éifeacht Mara/Locha nuair a shreabhann aershreafaí aer polach fuar nó artach os cionn uisce atá réasúnta te, a chruthaíonn bandaí comhiompracha de cheathanna le gaoth ón dobharlach. Uaireanta d’fhéadfadh go mbeadh na bandaí ceathanna seo sách cúng agus d’fhéadfaidís a bheith mar bhonn le titim sneachta suntasach i gceantair áitiúla agus b’fhéidir nach dtitfeadh ach fíorbheagán sneachta in áiteanna eile. Feabhsaíonn ardú ceathanna nó bandaí sneachta comhiompracha mar gheall ar imréimneacht fhrithchuimilteach agus oragrafaíocht os cionn an chladaigh ar thaobh na fothana agus fachtóirí eile cosúil le réim na gaoithe, fachtóirí a bhfuil tionchar suntasach acu ar dhéine agus ar fhairsinge ceathanna nó bandaí sneachta éifeacht na mara. In Éirinn, go minic is é Muir Éireann bunphointe go leor dár gceathanna geimhriúla i rith aershreabh thoir nó thoir thuaidh, ach chomh maith leis sin, d’fhéadfaidís tosú sa Mhuir Thuaidh agus sa Mhuir Cheilteach.

Go hiondúil, ní mór go mbeadh an difríocht teochta idir dromchla an uisce agus an t-atmaisféar íochtarach (850hPa) 13°C ar a laghad chun tacú le forbairt cith comhiomprach éifeacht na mara os cionn Mhuir Éireann. I láthair na huaire, tá teochtaí dhromchla na mara cothrom le thart ar +8°C agus tá teochtaí 850hPa réamhaisnéisithe cothrom le thart ar -10°C, rud is cúis le difreálach 18°C ba cheart a bheadh oiriúnach chun roinnt ceathanna sneachta a chruthú sna laethanta amach romhainn.

 

 

Fig 1: ECMWF Sea Surface Temperature forecast for Monday 00UTC February 8th 2021

Figiúr 1: Réamhaisnéis Teocht Dhromchla na Mara ECMWF le haghaidh Dé Luain ag 00UTC, an 8 Feabhra 2021

 

 

Figiúr 2: Cairt réamhaisnéise ECMWF, teocht 850hPa, le haghaidh Dé Luain, 1200UTC, an 8 Feabhra 2021

Figiúr 2: Cairt réamhaisnéise ECMWF, teocht 850hPa, le haghaidh Dé Luain, 1200UTC, an 8 Feabhra 2021

Tá dath bán/glas ar na ceantair is mó atá i mbaol titim sneachta ar na cairteacha réamhaisnéise ECMWF thíos. Is treoir ghinearálta é seo, áfach, agus gach seans go mbeidh ceathanna níos forleithne ná mar atá aibhsithe sna grafaicí seo.

Figiúr 3: Réamhaisnéis ECMWF maidir le baol titim sneachta, oíche Dé Luain go dtí Dé Céadaoin

Figiúr 3: Réamhaisnéis ECMWF maidir le baol titim sneachta, oíche Dé Luain go dtí Dé Céadaoin

Déardaoin & Dé hAoine: Baol sneachta frontach

Ar an Déardaoin, táthar ag súil go mbeidh bandaí báistí frontacha ón Atlantach ag gluaiseacht i dtreo na hÉireann agus de réir mar a bheidh siad ag bualadh le haer fuar in situ os cionn na hÉireann, táthar ag súil le tuilleadh titim sneachta. Baineann éiginnteacht, áfach, le cé chomh fada soir ó thuaidh trasna na hÉireann a rachaidh na bandaí frontacha seo de bhrí go bhfuil tionchar suntasach ag ardbhrú os cionn Chríoch Lochlann faoi láthair agus go bhfuil na frontaí seo á lagú aige de réir mar a bhogann siad isteach san aer fuar. Is fianaise iad réamh-mheastacháin reatha, áfach, go mbeidh tréimhse flichshneachta agus sneachta ag leathadh soir ó thuaidh os cionn na hÉireann ar an gCéadaoin agus ar an Aoine, a bheidh mar bhonn le carnadh sneachta in go leor ceantar. D’fhéadfadh gur báisteach a bheadh ann seachas sneachta i gcodanna i ndeisceart agus in iarthar na tíre, áfach, de réir mar a bhogann aer níos cineálta isteach ón Atlantach.

 

Figiúr 4: Ar an gcairt réamhaisnéis don Déardaoin, 1200UTC, an 11 Feabhra 2021, taispeántar laghbhrú san Atlantach agus ardbhrú os cionn Chríoch Lochlann. Os cionn na hÉireann, tá teorainn idir aer an-fhuar san oirthear agus san oirthuaisceart agus tá aer níos cineálta ag teacht isteach ón Atlantach agus táthar ag súil le sneachta

Figiúr 4: Ar an gcairt réamhaisnéis don Déardaoin, 1200UTC, an 11 Feabhra 2021, taispeántar laghbhrú san Atlantach agus ardbhrú os cionn Chríoch Lochlann. Os cionn na hÉireann, tá teorainn idir aer an-fhuar san oirthear agus san oirthuaisceart agus tá aer níos cineálta ag teacht isteach ón Atlantach agus táthar ag súil le sneachta

Figiúr 5: Réamhaisnéis - báisteach, flichshneachta agus sneachta ar an Déardaoin, 0600-1200UTC, an 11 Feabhra 2021

Figiúr 5: Réamhaisnéis – báisteach, flichshneachta agus sneachta ar an Déardaoin, 0600-1200UTC, an 11 Feabhra 2021

Figiúr 6: Réamhaisnéis - báisteach, flichshneachta agus sneachta ar an Déardaoin, 1800-2359UTC, an 11 Feabhra 2021

Figiúr 6: Réamhaisnéis – báisteach, flichshneachta agus sneachta ar an Déardaoin, 1800-2359UTC, an 11 Feabhra 2021

Tráth scríofa an doiciméid seo, tá treoir aimsire eisithe agus táthar ag súil go mbeidh rabhaidh aimsire eile á n-eisiúint sna laethanta beaga amach romhainn.

Mar is iondúil, is féidir leat an t-eolas is déanaí maidir leis an aimsir agus rabhaidh atá eisithe ag Met Éireann a fháil ar na leathanaigh seo a leanas ar ár suíomh gréasáin agus clárú chun fógraí rabhaidh aimsire a fháil ar an aip fóin chliste Met.ie.

https://www.met.ie/forecasts/national-forecast

https://www.met.ie/warnings

 

Leis an Meitéareolaí Liz Walsh, an 4 Feabhra 2021

Tá an chuma ar an scéal go n-éireoidh an aimsir níos fuaire de réir a chéile ó mhaidin Dé Domhnaigh, an 7 Feabhra, agus gach seans go mairfidh an tréimhse fhuar as seo go dtí an tseachtain seo chugainn. Beidh an t-aer fuar atá os cionn Chríoch Lochlann mar bhonn le gaoth thoir thuaidh nó thoir a bheith le brath sa sreabhadh gaoithe os cionn na hÉireann. Beidh an ghaoth sin le tabhairt faoi deara ar an Domhnach agus ar an Luan go háirithe agus gach seans go mbeidh na gaotha thoir agus thoir thuaidh mar bhonn le fachtóir goimhe gaoithe suntasach.

Tá an chuma ar an scéal go mbeidh teochtaí cothrom le thart ar 1.5km (850hPa) san atmaisféar. Faoi bhun náid le frasaíocht = ag súil le sneachta ar an dromchla.

Tá an chuma ar an scéal go mbeidh teochtaí cothrom le thart ar 1.5km (850hPa) san atmaisféar. Faoi bhun náid le frasaíocht = ag súil le sneachta ar an dromchla.

Meastar go mbeidh na teochtaí lae íseal, figiúirí aonair, idir 1 agus 3 chéim Celsius go ginearálta, rud a chiallaíonn nach nglanfaidh aon sioc nó oighear a fhorbraíonn thar oíche go tapa, má ghlanann sé ar chor ar bith, rud a chiallaíonn go méadóidh an baol go mbeidh bóithre agus cosáin oighreata.

ECMWF Réamhaisnéis Lae Teochtaí Uasta ar an Domhnach, Luan & Máirt (clé-deas)

Táthar ag súil le sneachta i bhfoirm ceathanna ón Domhnach ar aghaidh, ach go háirithe níos déanaí sa lá ar an Luan agus i rith Dé Máirt. Gach seans gur in oirthear Laighean agus Uladh a bheidh na ceathanna ar dtús, ach d’fhéadfadh roinnt ceathanna titim níos faide istigh faoin tír i rith Dé Máirt.

Sneachta geallta le haghaidh Meán Lae, Dé Máirt, an 9 Feabhra, thar 3 rith chomhleanúnacha de shamhail ECMWF. An rith is déanaí ar chlé – rití roimhe sin ón Luan, an 3 Feabhra ar dheis.

Sneachta geallta le haghaidh Meán Lae, Dé Máirt, an 9 Feabhra, thar 3 rith chomhleanúnacha de shamhail ECMWF. An rith is déanaí ar chlé – rití roimhe sin ón Luan, an 3 Feabhra ar dheis.

Tá roinnt mhaith éiginnteachta fós ag baint leis an réamhaisnéis ón gCéadaoin, an 10 Feabhra, ach is cosúil go ndéanfaidh córais fhronta an Atlantaigh iarracht aer níos séimhe a bhrú isteach ón deisceart chun teacht in ionaid an aeir fhuair atá in situ os cionn na hÉireann.

Tá sé róluath fós chun cur síos a dhéanamh ar chomh fuinniúil nó chomh tréan is a bheidh na córais fronta seo agus tá éifeacht le sruth aige sin ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an teagmháil idir aer séimh agus aer fuar os cionn na hÉireann. Má tá neart suntasach sa ghné fronta, mar shampla, gach seans go dtabharfadh sé aghaidh go tapa ar oirthuaisceart na tíre agus ní mhairfeadh aon titim sneachta i bhfad agus thitfeadh báisteach ina dhiaidh. Má tá níos lú fuinnimh sa chóras fronta, áfach, de réir mar a thagann sé inár dtreo agus má éiríonn sé mallghluaisteach de réir mar a bheidh sé ag teacht inár dtreo nó ag taisteal os ár gcionn, d’fhéadfadh níos mó sneachta a mhairfeadh tréimhse níos faide a bheith le feiceáil i gcúinní ar leith den tír.

Beag beann ar an méid a tharlaíonn, gach seans go mbeidh rabhaidh sneachta-oighir agus/nó teochtaí ísle á n-eisiúint sna laethanta amach romhainn le haghaidh dálaí aimsire ón Domhnach go dtí an Mháirt, agus nuashonrófar réamhaisnéisí don chuid dheireanach den tseachtain seo chugainn agus déanfar iad a bheachtú de réir mar a dhruidimid níos gaire don am.

Mar is iondúil, is féidir leat an t-eolas is déanaí maidir leis an aimsir agus rabhaidh atá eisithe ag Met Éireann a fháil ar na leathanaigh seo a leanas ar ár suíomh gréasáin:

https://www.met.ie/forecasts/national-forecast

https://www.met.ie/warnings

 


Beag beann ar an gcineál aimsire a bheidh ann, lean an chomhairle sláinte poiblí agus cabhraigh le gach duine a choinneáil sábháilte ó COVID-19.

Má theastaíonn an réamhaisnéis 7-lá, gach uair an chloig is beaichte agus is cothroime le dáta uait le haghaidh do cheantair áitiúil ar Oileán na hÉireann tabhair cuairt ar met.ie. Tá na treoracha agus na rabhaidh aimsire is déanaí d’Éirinn le fáil ar leathanach Rabhaidh Met Éireann. Tá na seirbhísí seo agus tuilleadh seirbhísí nach iad le fáil ar ár n-aip saor in aisce – atá ar fáil ar an App store le haghaidh an iPhone, agus ar an Play store le haghaidh Android. Leann muid ar  Twitter agus Facebook má theastaíonn eolas breise uait maidir le cúrsaí aimsire agus aeráide.