Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Sherkin Island

Weather events for SherkinIsland up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 5 1 4 5 3 0 1 1 3
2017 1 1 4 0 1 2 2 2 4 2 0 4
2016 8 3 1 2 2 1 1 2 4 2 1 4
2015 2 2 2 0 4 2 2 3 4 1 3 10

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 14 10 4 5 2 2 0 0 1
2017 3 12 6 1 2 2 2 1 7 3 6 10
2016 13 11 6 3 0 1 0 2 4 1 2 2
2015 15 7 10 2 4 2 1 1 1 1 12 21

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: