Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Shannon

Weather events for SHANNON AIRPORT up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 3 0 0 2 0 3 1 2
2017 1 2 3 0 1 3 4 1 3 1 4 4
2016 1 4 1 0 1 1 0 5 1 1 2 4
2015 2 3 3 2 3 0 1 1 3 1 6 8

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 3 2 3 0 1 0 0 1
2017 1 2 3 1 0 1 1 0 2 3 1 4
2016 4 5 3 1 0 0 0 1 2 0 0 1
2015 7 4 8 0 0 2 0 1 0 0 11 9

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 2 7 11 2 0 0 0 0 0
2017 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
2016 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 8 3
2015 5 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: