Skip to main content

Monthly Weather Events - Roche's Point

Weather events for Roches_Point up to 31-Jul-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 2 1 5 5 1 0 2 n/a n/a
2017 3 1 2 0 1 3 1 2 5 3 1 5
2016 7 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
2015 2 0 4 n/a 5 1 3 4 2 1 3 12

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 14 9 2 6 1 2 0 n/a n/a
2017 6 8 6 2 1 3 1 0 6 7 3 11
2016 12 9 8 6 0 0 0 4 5 1 3 3
2015 14 9 11 3 3 2 1 2 0 5 12 23

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 2 5 0 0 0 0 n/a n/a
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: