Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Mullingar

Weather events for MULLINGAR up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 5 0 0 0 0 1 0 1 1
2017 1 3 1 0 3 2 3 2 4 2 1 3
2016 3 4 2 4 0 4 1 2 2 1 2 1
2015 2 0 3 2 4 0 1 2 1 2 5 10

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 14 17 4 0 0 0 0 2
2017 10 9 5 2 1 0 0 0 0 0 8 12
2016 12 10 12 6 0 0 0 0 0 0 9 6
2015 11 11 11 7 0 0 0 0 0 0 3 2

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: