Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Mace Head

Weather events for MACE HEAD up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 3 1 0 2 2 0 1 3 4
2017 0 3 1 1 1 4 2 2 3 5 2 7
2016 5 4 0 1 1 1 1 2 6 3 2 2
2015 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 9

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 19 12 3 6 3 2 1 5 8
2017 8 13 6 1 0 5 5 2 6 14 13 10
2016 12 13 12 7 3 0 0 5 10 2 6 7
2015 18 14 13 5 6 4 5 4 5 7 19 24

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 2 2 7 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2015 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: