Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Finner

Weather events for FINNER up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 2 0 3 1 1 3 5 1
2017 1 0 5 0 2 0 3 6 6 4 1 3
2016 5 4 3 0 3 3 2 1 2 1 6 2
2015 4 2 2 2 4 1 4 3 0 2 10 7

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 13 4 0 3 0 1 0 0 2
2017 4 3 2 0 0 0 0 0 1 5 0 7
2016 7 8 4 1 2 0 1 1 0 0 1 5
2015 15 6 12 3 3 2 1 0 1 2 12 15

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 5 7 9 3 0 0 0 0 0
2017 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016 1 9 1 2 1 0 0 0 0 0 6 2
2015 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: