Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Dublin

Weather events for DUBLIN AIRPORT up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 3 0 2 1 0 0 2 1 1
2017 1 0 1 0 1 3 0 1 2 0 1 3
2016 3 1 0 2 2 3 0 3 1 2 2 0
2015 0 1 0 0 4 0 2 4 2 2 3 6

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 1 3 0 0 1 0 0 2
2017 2 6 2 0 0 1 0 0 2 4 0 4
2016 8 5 3 2 1 0 0 1 2 0 0 2
2015 10 3 10 0 2 2 0 0 0 1 8 11

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 14 11 5 0 0 0 0 0
2017 7 7 2 2 2 0 0 0 0 0 4 10
2016 7 11 7 7 0 0 0 0 0 0 7 6
2015 10 8 10 6 0 0 0 0 0 1 2 1

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: