Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Cork

Weather events for CORK AIRPORT up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 3 1 5 6 3 0 1 2 3
2017 4 4 2 0 1 4 2 3 4 3 3 5
2016 9 8 2 3 4 2 1 3 5 1 2 3
2015 3 0 4 0 5 1 6 3 3 3 3 12

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 2 1 3 0 0 0 0 1
2017 3 5 2 0 1 1 0 0 2 3 0 2
2016 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2015 7 2 5 2 0 1 0 0 0 1 6 10

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 3 6 10 0 0 0 0 0 0
2017 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 6 0
2015 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: