Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Claremorris

Weather events for CLAREMORRIS up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 8 2 0 3 2 1 1 4 1
2017 0 2 4 0 2 2 2 2 3 4 3 7
2016 5 4 2 1 2 3 0 1 3 2 1 2
2015 7 1 4 1 3 1 2 4 3 2 8 10

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2017 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 4 15 14 5 0 0 0 0 1
2017 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5
2016 5 13 5 3 0 0 0 0 0 0 9 5
2015 10 8 9 3 0 0 0 0 0 0 2 3

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: