Alternative low-bandwidth version Skip to main content

Monthly Weather Events - Belmullet

Weather events for BELMULLET up to 30-Sep-2018

Number of days with Rainfall > 10mm.

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 3 3 2 2 1 1 4 2
2017 1 3 2 0 1 3 3 3 4 3 5 4
2016 5 5 2 1 0 3 1 1 4 2 2 2
2015 5 0 2 1 3 2 3 4 3 2 7 9

Number of days with a maximum 10-min. mean wind speed >= 15m/s

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 9 6 2 2 4 2 1 0 5
2017 7 8 0 1 3 2 0 0 4 7 1 7
2016 6 9 5 2 2 0 0 2 9 0 1 5
2015 15 8 11 1 2 5 3 2 0 3 12 18

Number of days with Minimum Temperature < 0 deg. C

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 4 4 8 0 0 0 0 0 0
2017 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1
2015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glacadh le cur chuige oibiachtúil agus intomhaiste maidir lena meastar a bheith ina theagmhas aimsire a d’fhéadfadh teagmhas moillaga bheith mar thoradh air, i.e. am breise faighte ag an gconraitheoir. Bíonn teagmhas moillaga ann nuair a sháraíonn teagmhas aimsire an luach tairsí sonraithe (90ú peircintíl) in aon mhí áirithe.

Is ionann teagmhais aimsire agus:

  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le méid báistí > 10mm.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le meán-uaslais gaoithe 10-nóim >=15m/s.
  • Líon na laethanta in aghaidh na míosa le híosteocht < 0 céim C.

You are here: